Isikuandmete kaitse internetis

Volvo Car Corporation (Volvo) austab ja kaitseb kõikide meie kodulehte külastanud inimeste isikupuutumatust. Teie kohta kogutud infot kasutatakse peamiselt selleks, et anda Teile infot, mida olete meilt palunud. Lisaks kasutame kogutud infot ka oma teenuste ja pakutava info täiustamiseks. Teeme seda, kasutades infot vaid Teile sobival viisil.

Kogutud infot ei avaldata kellelegi väljastpoolt Volvo Car Corporation'it ning meie edasimüüjaid ja partnereid, kes pakuvad Teile meie nimel oma teenuseid. Infot käsitletakse vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitset puudutavatele seadustele ning selle esialgne salvestamine või töötlemine võib sõltumata kuuluvusest Euroopa Liitu toimuda kus tahes üle kogu maailma.

Teil on sõltumatu õigus järele vaadata, millist infot Teie kohta säilitatakse ja vajadusel seda parandada, samuti on Teil õigus nõuda, et me infot ei kasutaks. Me teeme Teie soovide täitmiseks kõik, mis praktiliselt võimalik. Pange tähele, et teatud valdkondades kehtestatud eriseadused, näiteks mis käsitlevad turvalisust ja finantseerimist, võivad takistada meil teatud info avaldamist.

 


Mis kasu ma sellest saan, et Volvo minu andmeid kogub?

Info kogumine aitab Volvol saavutada järgnevat:

1. Teha saidi kasutamine lihtsamaks, nii et kasutaja ei peaks sama infot mitu korda sisestama.
2. Aidata meil infot kiiremini jagada.
3. Aidata meil luua sisu, mis vastab paremini selle kasutajatele.
4. Aidata kasutajatel kiiremini leida Volvot puudutavaid teenuseid ja teavet.
5. Kasutada informatsiooni saidi parandamiseks.
6. Hinnata veebisaidi ja selle kasutamisega seotud üldisi suundumusi.
7. Teavitada kasutajaid uutest toodetest, eripakkumistest, teabemuudatustest ja uutest teenustest, mis Volvo arvates võiks kasutajat huvitada. Kui olete meile vastava loa andnud, võime volitada teisi ettevõtteid Teiega otse ühendusse astuma.
 


Milliseid andmeid Volvo veebilehtedel kogutakse?

Volvos püüame me Teile anda oma isikuandmete üle võimalikult suure kontrolli. Põhimõtteliselt saate Te külastada Volvot internetis ilma, et ütleksite meile, kes Te olete, või avaldaksite enda kohta mis tahes informatsiooni. Siiski on olukordi, milles võime Teie käest mingit infot vajada, näiteks Teie nime ja aadressi. Siis püüame me alati Teile sellest märku anda, enne kui Teilt internetis infot koguma hakkame.

Me kogume vaid neid isikuandmeid, mida saab pärast seda, kui olete registreerimisprotsessi internetis lõpetanud, seostada otseselt Teie isikuga.

Kuid ka enne registreerimist kogume me anonüümset infot selle kohta, kuidas olete meie kodulehte kasutanud. See on levinud standardprotseduur kõikidel veebilehtedel kogu internetis. Kogutud info abil ei saa Teid isiklikult identifitseerida, kuid saadud andmed võivad meile kasuks olla turundustegevuses või pakutavate teenuste täiustamisel.

Kui otsustate anda Volvole interneti teel isiklikku infot, mida võime vajada Teiega suhtlemiseks, tellimuse käsitlemiseks või selle täitmiseks, soovime me Teid alati informeerida sellest, kuidas me sellist infot kasutame. Kui ütlete meile, et Te ei soovi, et seda infot kasutataks edaspidi Teiega kontakteerumiseks, siis arvestame Teie sooviga.
 


Kuidas Volvo neid andmeid kogub ja säilitab?

Veebilehel võib Teie kohta info kogumine toimuda mitmel eri viisil: kas küsides seda Teilt otse (registreerimisankeedi kujul) või salvestades automaatselt infot Teie veebilehe külastuse kohta. Näiteks võime me salvestada andmeid Teie teekonna kohta meie kodulehel või salvestada valikuid, mida olete teinud.

Info salvestatakse turvalisse keskkonda, mis on kaitstud kombinatsiooniga erinevatest füüsilistest ja tehnilistest vahenditest. Kogutud infole puudub igasugune avalik juurdepääs.
 


Kui kaua Volvo andmeid säilitab?

Volvo säilitab kogutud infot turvalises ja kaitstud keskkonnas senikaua, kuni see meie arvates aitab meil kõige paremini mõista, kuidas saame Teid parimal viisil teenindada, austades seejuures Teie soove. Lisaks võivad asjakohased seadused nõuda meilt info säilitamist vaid teatud kindla perioodi vältel.
 
Et aru saada, kuidas saate Teie kohta salvestatud infot ise täiendada või uuendada, pöörduge palun käesoleva alajaotuse vastava küsimuse juurde.


Kus sinu isikuandmeid hoitakse?

Volvo tegutseb paljudes riikides üle kogu maailma. Selleks, et saaksime Teid – meie kliente – pidevalt teenindada, sõltumata kohast, kus hetkel viibite, administreerime oma internetilehekülge paralleelselt mitmest maailma eri paigast.
 


Miks Volvo neid andmeid kogub?

Meil on seda infot vaja pakutavate teenuste täiustamiseks; me soovime teha lihtsamaks oma toodete ja teenuste kohandamise vastavalt just sinu isiklikele vajadustele.
 


Kelle kohta see poliitika käib?

See poliitika kehtib meie kodulehel, mis on loodud eraklientide jaoks; see ei kehti korporatiivsete külastajate puhul.
 


Volvo pühendumine laste isikuandmete kaitsele

Laste privaatsuse kaitsmine on väga tähtis. Seepärast ei kogu ega säilita me kunagi oma kodulehel infot nende kohta, kelle puhul me teame, et tegu on alla 13-aastase lapsega, ilma et saaksime esmalt tõestatud vanemapoolse nõusoleku. Samuti ei nõua me lastelt kunagi rohkem isikuandmeid, kui tegevuses osalemiseks parajasti tingimata vaja on. Vastava päringu alusel saavad lapsevanemad lapse andmetega tutvuda või soovi korral lasta need kustutada.
 


Mis on "küpsised" (cookies)?

Tänapäeval on olemas tehnoloogia, mida nimetatakse „küpsisteks“ (cookies). Seda tehnoloogiat saab kasutada Teile kodulehelt just Teid huvitava informatsiooni pakkumiseks. „Küpsis“ on andmeelement - fail, mis ei ole midagi enamat, kui rida teksti, mille koduleht võib saata Teie internetisirvijale, mis võib selle siis Teie süsteemi salvestada. Mõned Volvo leheküljed kasutavad „küpsiseid“ selleks, et saaksime Teid paremini teenindada, kui meie kodulehele järgmine kord tagasi pöördute. Näiteks võib „küpsis“ aidata Teil vältida juba varem meile antud andmete uut sisestamist.

Saate seadistada oma internetisirvija Teile märku andma, kui see mõne „küpsise“ saab, andes Teile võimaluse otsustada, kas võtate selle vastu või mitte.
 


Mis on kliendiprofiilid?

Igal registreeritud kliendil on oma kordumatu isiklik profiil. Iga profiil seotakse kordumatu isikliku identifitseerimisnumbriga, mis aitab meil kindlustada, et ainult sina pääsed oma profiilile.

Pärast registreerimist loome me sulle profiili ja anname isikliku identifitseerimisnumbri, mis seejärel saadetakse tagasi sinu arvuti kõvakettale „küpsise“ kujul. See kood kuulub vaid sulle ja on kordumatu. See on salasõna tõrgeteta liikumiseks läbi kogu Volvo kodulehe. See võimaldab sul külastada mitmeid kodulehe lehekülgi, ilma et peaksid täitma registreerimisankeete uuesti infoga, mida oled meile juba edastanud. Isegi juhul, kui vahetad oma arvutit, pole sul vaja end uuesti registreerida – kasuta identifitseerimiseks lihtsalt oma registreerimise ID-d.

Sinu kliendiprofiili võidakse kasutada ka selleks, et näeksid kodulehel just seda, mida soovid – vastavalt oma isiklikele eelistustele ja seadistustele.
 


Kuidas ma saan enda andmeid parandada?

Mõned Volvo kodulehed kasutavad registreerimislehekülgi, mis võimaldavad sisestatud isikuandmeid üle vaadata ja uuendada. Muudel juhtudel antakse sulle lihtsalt võimalus registreerimine teenuse kasutamiseks tühistada. Muudes olukordades, kui on vaja juba varem Volvo kodulehel sisestatud isikuandmeid parandada, järgi palun antavaid juhiseid.
 


Kui hea on interneti- ja veebilehe turvalisus?

Internet ei ole turvaline süsteem ja sa pead olema alati ettevaatlik infoga, mida internetis viibides avalikustad.

Volvo kodulehel kogutud isikuandmed salvestatakse turvalisse töökeskkonda, millele puudub avalikkuse juurdepääs. Mõningatel juhtudel – näiteks krediitkaardi numbrite edastamisel – krüpteeritakse isikuandmed enne andmete ülekandmist, kasutades vastavat turvatehnoloogiat.
 


Millised valikud mul registreerimisel on?

Kui otsustad end registreerida ja soovid, et Volvo Sinuga ka edaspidi ühendust võtaks, saad valida vastava võimaluse. Kui aga soovid, et Volvo ei võtaks sinuga ühendust seoses muude Volvo tooteid, programme, sündmusi või teenuseid puudutavate pakkumistega, pead tegema vastava valiku.
 
Nimetatud pakkumisi võidakse saata e-posti või hariliku posti teel, neid võidakse teha telefoni teel või mingeid muid kanaleid kasutades.


Mis saab siis, kui ma ei registreeru?

Kui otsustad end mitte registreerida ega oma isikuandmeid meile edastada, on Sul sellegipoolest enamasti võimalik suuremat osa Volvo kodulehe lehekülgedest kasutada. Sel juhul puudub ligipääs ainult nendele valdkondadele, mis eeldavad registreerimist.
 
Kuid ka siis, kui Sa end ei registreeri, kogume me mõnikord anonüümset infot selle kohta, kuidas oled meie kodulehte kasutanud. See on informatsioon, mille abil ei saa sind isiklikult identifitseerida, kuid saadud andmed võivad meile kasuks olla turundustegevuses või pakutavate teenuste täiustamisel.


Millistel tingimustel see isikuandmete kaitse poliitika ei kehti?

Lisaks informatsioonile, mida antakse otse Volvo kodulehel, on võimalik isikuandmeid avaldada ka jututubades, e-posti teel või kuulutusteveerus, mille kasutamist Volvo veebileht võimaldab. Sellist tüüpi isikuandmete edastamise puhul meie isikuandmete kaitsekohustus ei kehti. Kui jagad isiklikku infot sellisel viisil, pead olema ise alati äärmiselt ettevaatlik.


Kuidas ma teiega ühendust saan?

Küsimuste tekkimise korral internetis avaldatavate isikuandmete kaitsmise või isikuandmete käsitsemise kohta Volvo poolt võtke meiega ühendust aadressil: persdata@volvocars.com