Kasutage oma autot

Tutvuge funktsioonide, ekraaniteadete ja palju muu autoga sõitmisel kasulikuga.

Abiartiklid

Juhiprofiilid

Kui kütuse lisamise ajal Twin Engine’i paagi klapp sulgub

Laadimiskaablid lukustuvad automaatselt

Large Animal Detection

Marsruudi tühistamine

Pagasikatte kasutamine

Panoraamkatuse kasutamine

Pilot Assist kasutamise näpunäited

Salongihooldus

Sõitmine puhkuse ajal ja pikkadel reisidel

Tankimisel pidage meeles järgmist

Volvo pooluniversaalsete turvaistmete asukohad

Auto funktsioonide piiramine seadmega Red Key

Auto VIN-koodi leidmine (Vehicle Identification Number)

Dünaamiline sümbol juhiekraanil

Eralukustus

IntelliSafe – juhitugi ja -ohutus

Istmesoojenduse automaatne käivitus

Juhiprofiili salvestamine ja ühendamine võtmega

Kella seadistamine

Kuidas saan teada, et turvafunktsioon on aktiveeritud?

Lisatarvikud Twin Engine’ile

Paralleelparkimine funktsiooniga Park Assist Pilot

Park Assist Pilot

Pilot Assist ja Lane Keeping Aid

Privaatsuslukk

Riigi vahetamine importimisel või kolimisel

Ristisuunas parkimine funktsiooniga Park Assist Pilot

Sisepõlemismootor võib käivituda automaatselt ja/või ei lülitu välja

Sõidusuunaga paralleelselt asetsevalt parkimiskohalt väljumine funktsiooniga Park Assist Pilot

Säilitamine ja laadimine

Tagaluugi avamine/sulgemine jalaliigutusega

Tankimisel pidage meeles järgmist

Teave auto akende kohta

Tollipunktide paigutamine soojust peegeldava kilega tuuleklaasidele

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis

Twin Engine sõiduulatus elektrirežiimis

Uued toimingud tagumise klaasipuhasti harja asendamiseks

Veateade pärast rehvivahetust

Veateade pärast rehvivahetust

Videod