Συμβατότητα κινητού τηλεφώνου με ασπρόμαυρη ή πρασινόμαυρη οθόνη

Δείτε πόσο καλά λειτουργεί το κινητό σας τηλέφωνο με ασπρόμαυρη ή πρασινόμαυρη οθόνη 

Τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν με τις ενημερώσεις

Πολλά κινητά τηλέφωνα που είναι διαθέσιμα στην αγορά σήμερα διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® αλλά δεν είναι όλα συμβατά με το Volvo σας. Όλα τα κινητά τηλέφωνα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία από τη Volvo και εμφανίζονται τα αποτελέσματα για κάθε κριτήριο δοκιμής. Παρακαλούμε σημειώστε, όμως, ότι η λίστα αυτή είναι απλά ενημερωτική και δεν αποτελεί εγγύηση από τη Volvo Car Corporation για τη δυνατότητα σύνδεσης, την απόδοση και τη λειτουργικότητα του κινητού τηλεφώνου. Ενημερώσεις λογισμικού από τη Volvo, τον κατασκευαστή ντου κινητού τηλεφώνου ή τον πάροχο του δικτύου μπορεί να αλλάξουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth® στο αυτοκίνητό σας, απευθυνθείτε στους επίσημους διανομείς της Volvo.