זכויות יוצרים

 

התכנים באתר האינטרנט מוגנים בזכויות יוצרים של חברת ‪‎Volvo Cars © 1998-2013‬ (או של חברות הבת שלה במקומות שבהם מצוין הדבר ו/או זכייניה) SE-405 31 Göteborg, Sweden. כל הזכויות שמורות
 
למעט עבור מטרות פרטיות בלבד, או כאשר מצוין בפירוש אחרת, אסור בהחלט לשכפל, להעביר, להפיץ או לאחסן את המידע המפורסם באתר האינטרנט, כולל (אך ללא הגבלה לכך) טקסט, תמונות ושמע - ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת Volvo Cars. מוצהר בזאת במפורש כי אסור לבצע שינויים לתכנים של אתר אינטרנט זה.
 
חלקים מסוימים של אתר האינטרנט מכילים תמונות לגביהן ישימה מדיניות ההגנה על זכות היוצרים של ספקיהן.

סימנים מסחריים

אלא אם הוצהר אחרת באתר אינטרנט זה, הסימנים, הלוגו והסמלים של חברות המוצגים באתר, כפופים לזכויות הסימנים המסחריים של Volvo Trademark Holding AB ו/או Volvo Cars.