יישומים במכונית

למכוניות המצוידות ב-Sensus Connect יש גישה למספר יישומי בידור. בחלק זה תמצא מידע על ניהול היישומים במכונית ועל השימוש בהם.

וידאו: