ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ КЛІЄНТІВ

17w38 - Support site - Legal icon

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ця політика застосовується до обробки персональних даних клієнтів Volvo Car Group (надалі - "Volvo Cars" або "ми"). Мета цією політики - надати нашим поточним, колишнім та потенційним клієнтам (надалі у сукупності - "клієнти" або "ви) загальне розуміння наступних положень:

 • Обставини, під час яких ми збираємо та обробляємо персональні дані
 • Типи персональних даних, які ми збираємо
 • Причини збирання ваших персональних даних
 • Яким чином ми обробляємо ваші персональні дані
 • Розподіл відповідальності за операції з обробки даних між різними юридичними особами в межах Volvo Cars; а також
 • Контактна інформація для запитів на виправлення персональних даних або запитів на доступ суб'єктів.

ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ДАНИХ

Обробка різних форм ваших персональних даних є важливою частиною надання продуктів і послуг для вас. Ми високо цінимо те, що ви довіряєте нам свої персональні дані, і вважаємо, що ваша конфіденційність є важливою складовою частиною пропонованих нами послуг. Для забезпечення захисту ваших персональних даних і одночасного збільшення цінності нашої продукції та послуг для клієнта, а також забезпечення кращої і безпечнішої експлуатації наших авто, ми дотримуємося наступних п'яти загальних принципів.

СВОБОДА ВИБОРУ

Ваші персональні дані належать вам. Ми прагнемо не робити жодних припущень, що стосуються ваших преференцій стосовно конфіденційності і ставимо мету проектувати наші послуги таким чином, щоб ви могли самостійно обирати, чи надавати нам свої дані.

БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ

У тих ситуаціях, де обробка ваших персональних даних обумовлена забезпеченням законності, і де такий інтерес переважує необхідність захисту вашої конфіденційності, ми можемо обробляти певні персональні дані без отримання вашої згоди, якщо це дозволено законом. У деяких інших ситуаціях ми можемо також обробляти ваші персональні дані без вашої згоди, якщо це є вимогою чинного законодавства. Детальніше див. у наведеному нижче розділі "Згода". У тих ситуаціях, де ваші персональні дані обробляються для забезпечення суспільних інтересів, ми виходимо з потенційних переваг (у тому числі безпеки) для наших клієнтів та суспільства в цілому.

ПРОПОРЦІЙНІСТЬ

Volvo Cars докладає зусиль для обробки тільки тих персональних даних клієнтів, які є достатніми, релевантними і не надмірними по відношенню до мети, заради якої вони збираються. Ми також проводимо анонімізацію ваших персональних даних, у тих випадках, коли можна виконувати функцію або ж надавати послугу на основі анонімізованих даних. Якщо ми поєднуємо анонімізовані або ж знеособлені дані з вашими персональними даними, у цих випадках ми ставимося до таких даних, як до персональних, протягом усього часу, коли дані залишаються об'єднаними.

ПРОЗОРІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Volvo Cars вірить у прозорість в обробці персональних даних та в меті такої обробки. Для нас також життєво важливо забезпечувати захист ваших персональних даних, оскільки захист того, що є важливим для вас, є однією з фундаментальних цінностей Volvo Cars. За запитом Volvo Cars може надавати клієнтам подальшу інформацію щодо обробки та захисту ваших персональних даних нашою компанією.

ДОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ

Правила Volvo Cars передбачають виконання чинного законодавства, правил і нормативних документів, які стосуються конфіденційності та захисту даних в усіх країнах, де ми працюємо. За необхідності ми внесемо зміни в процеси обробки ваших персональних даних, які викладені у цих правилах, для забезпечення виконання юридичних норм.

КОРИСНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Викладені нижче терміни, що вживаються в тексті цих правил, мають визначення, наведені в Регламенті (ЄС) 2016/679 щодо захисту фізичних осіб у сфері обробки персональних даних та безперешкодного руху таких даних.

 • "Контролер даних" означає фізичну або юридичну особу, державний орган, установу чи будь-який інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає мету та засоби обробки персональних даних.
 • "Обробник даних" означає фізичну або юридичну особу, державний орган, установу чи будь-який інший орган, що обробляє персональні дані від імені контролера даних.
 • "Персональні дані" означають будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої фізичної особи, або фізичної особи, яку можна ідентифікувати ("суб'єкт даних"). Фізична особа, яку можна ідентифікувати, є особа, яку прямо чи опосередковано можна визначити, зокрема, за однією з ідентифікаційних ознак, таких як прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, онлайн-ідентифікатор або один чи декілька конкретних чинників, які стосуються фізичної, фізіологічної, генетичної, психологічної, економічної, культурної чи соціальної ідентичності фізичної особи.
 • "Обробка" означає будь-яку операцію або серію операцій, що проводяться з персональними даними або масивами персональних даних, автоматично або не автоматично, зокрема, збирання, запис, упорядкування, структурування, зберігання, адаптація або зміна, отримання, консультація, використання, розкриття шляхом передавання, поширення або інший вид надання, порівняння або поєднання, обмеження, стирання або знищення.

Окрім цього, Volvo Cars визначає наступне:

 • "Чутливі персональні дані" - це персональні дані, які, вірогідно, завдадуть шкоди чи особливого клопоту суб'єкту даних у разі розкриття. Прикладами таких даних є: особливі категорії персональних даних (згідно з наведеним нижче визначенням), номери кредитних карток та іншої фінансової інформації, що належить суб'єкту даних, персональні ідентифікаційні номери та дані про місце розташування.
 • "Особливі категорії даних" означають персональні дані, що розкривають расове або етнічне походження, політичні думки, релігійний чи філософський світогляд або членство в профспілках, а також обробку генетичних даних, біометричних даних з метою визначення фізичної особи, дані про стан здоров'я або ж дані, що стосуються сексуального життя чи сексуальної орієнтації фізичної особи.

ЗБИРАННЯ ДАНИХ

Ви можете надавати нам інформацію про себе чи своє авто під час використання сервісів Volvo Cars, перебуваючи в салоні авто чи в іншому місці або ж під час інших контактів з Volvo Cars, наприклад, на наших веб-сайтах чи в центрах обслуговування клієнтів (у цьому контексті, будь ласка, зауважте, що, з метою контролю якості та за вашою згодою, телефонні дзвінки можуть записуватися). Ми також можемо отримувати такі дані від наших авторизованих дилерів, сервісних центрів та інших третіх сторін. Такі дані ("особисті дані, надані клієнтами") можуть включати в себе:

 • Вашу контактну інформацію (прізвище, ім'я, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, тощо);
 • Демографічну інформацію (вік, сімейний стан, склад родини, тощо);
 • Інформацію про транспортний засіб (ідентифікаційний номер авто (VIN), модель, дату придбання, історію сервісного обслуговування, тощо);
 • Дані про місце розташування, згенеровані вашою діяльністю (допомога системи навігації, пошукові запити, спільний доступ до інформації про місце розташування, тощо); а також
 • Дані, що стосуються придбання та використання нашої продукції та сервісів (особисті уподобання та налаштування клієнтів, історія покупок, Volvo ID, тощо).

Ваше авто також буде автоматично збирати дані, що стосуються автомобіля та його оточення (переважно технічного характеру), які не мають прямого стосунку до вас як особи. Такі дані ("дані, що записуються в авто") зазвичай прив'язані до ідентифікаційного номера авто (VIN), а отже, вони можуть привести до вас. Дані, що записуються в авто, можуть охоплювати:

 • Безпекову інформацію (спрацювання подушок безпеки та попередніх натягувачів пасків безпеки, чи були замкнені дверцята і зачинені вікна або ж ні, тощо);
 • Статус функціональності системи (двигун, дросельна заслінка, кермове керування та гальма, тощо);
 • Дані про рух авто (швидкість авто, використання педалей гальма та акселератора, рухи керма, тощо);
 • Дані про місце розташування (розташування авто під час аварії, тощо); а також
 • Дані про навколишні чинники (температура за межами авто, фото, тощо).

Відомості про певні види інформації, що записується автомобілем, можуть включатися в посібник з експлуатації.

Ми ставимося з особливою обережністю і вживаємо додаткових заходів, якщо і коли ми збираємо чутливі персональні дані, згідно з чинним законодавством. Щоб виключити будь-які сумніви, чинне законодавство може вимагати, щоб з іншими даними можна було поводитися за однією процедурою з чутливими персональними даними.

СПОВІЩЕННЯ

Там, де це є раціонально доцільним, або ж згідно з вимогами чинного законодавства, після збирання або реєстрації ваших персональних даних, ми будемо надавати вам (і) конкретну інформацію про мету обробки ваших персональних даних; (іі) інформацію про особу контролера даних; (ііі) особи будь-яких третіх осіб, кому можуть розголошуватися дані та (іv) іншу інформацію, яка може бути необхідною, щоб пересвідчитися в тому, що ви можете захищати власні права. Наведена вище інформація може надаватися, наприклад, коли ви купуєте авто, в інформаційно-розважальній системі автомобіля, в мобільних додатках, розроблених Volvo Cars, на веб-сайті www.volvocars.com або ж іншим чином, згідно з угодою, яку ви укладаєте з Volvo Cars.

ЗГОДА

Там, де це є раціонально доцільним, або ж згідно з вимогами чинного законодавства, ми будемо отримувати вашу згоду перед збиранням або ж використанням ваших персональних даних. Запит вашої згоди буде чітким і конкретним, у ньому буде надаватися раціонально обґрунтована база, на основі якої ви ухвалите своє рішення. Ми ніколи не будемо робити припущення про вашу згоду, але будемо забезпечувати ситуацію, в якій ваша воля чітко заявлена вами. Ваша згода є добровільною; її можна завжди відкликати, наприклад, шляхом скасування якогось певного сервісу або ж шляхом звернення до Volvo Cars, згідно з адресою, наведеною у розділі "Інформація та доступ" нижче. Якщо ви не даєте свою згоду, можливо, ви не зможете користуватися послугами або частиною послуг.

ЗБИРАННЯ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ БЕЗ ЗГОДИ

Збирання та використання даних, записаних в автомобілі, може бути необхідним, (і) щоб техніки могли точно визначати та усувати неполадки в автомобілях під час проведення техобслуговування, (іі) для розробки продукції Volvo Cars, наприклад, заради удосконалення функцій якості та безпекових функцій, (ііі) для управління гарантійними зобов'язаннями Volvo Cars, а також (iv) для виконання правових норм. Під час збирання або використання даних, записаних на авто, для цих завдань, а також для подібних законних цілей Volvo Cars, ми зазвичай не будемо звертатися до вас за згодою, якщо тільки ми не вважатимемо це необхідним в окремих випадках, або якщо цього не буде вимагати чинне законодавство.

КОНТРОЛЬ ДАНИХ

Volvo Car Corporation (юридична особа, зареєстрована в Швеції за номером 556074-3089) відповідає за дослідження та розробку нових і поточних моделей автомобілів, а також певних глобальних сервісів, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Volvo Car Corporation є контролером даних для обробки всіх персональних даних, що обробляються в межах обсягу послуг, що надаються Volvo Cars, а також відповідає за моніторинг якості автомобілів та будь-які потенційні відкликання продукції, пов'язані з безпекою.

Кожна компанія, що працює на відповідному національному ринку, і є структурним підрозділом Volvo Cars, загалом відповідає за маркетинг, продаж та зв'язки з клієнтами, а також за сервіси, які надаються тільки на її ринку. Компанія, що здійснює продаж продукції на відповідному національному ринку, є контролером даних для обробки персональних даних, що здійснюється для цих цілей. На тих ринках, де немає національної компанії, що відповідає за продаж продукції, імпортер зазвичай має ті ж самі обов'язки, що й національна компанія, що відповідає за продаж. Таким чином, контролером даних в таких випадках є імпортер. Volvo Cars наголошує на дотриманні жорстких правил, що стосуються захисту даних, під час її контактів з уповноваженими дилерами і майстернями. Будь ласка, зауважте, що Volvo Cars та її зовнішні дилери й сервісні центри є окремими юридичними особами, і ми зазвичай не несемо відповідальності, якщо такі дилери й сервісні центри не дотримуються чинного законодавства. Якщо у вас є питання стосовно використання ваших персональних даних вашим дилером або ж сервісним центром, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до відповідного дилера або сервісного центра.

ДОДАТКИ ТРЕТІХ СТОРІН

Ви можете мати доступ до додатків та інших послуг, пов'язаних з автомобілем, що надаються третьою стороною, які, наприклад, можуть передбачати передачу такій третій стороні даних про місце розташування та інших даних, записаних на авто. Volvo Cars не несе відповідальності за збирання або використання персональних даних додатками чи сервісами, що надаються третіми сторонами, і рекомендує вам ретельно переглядати відповідні положення та умови (а також заяви стосовно конфіденційності) таких додатків або сервісів перед використанням. Якщо у вас є питання стосовно того, як певна третя сторона використовує ваші персональні дані, будь ласка, звертайтеся до такої третьої сторони напряму.

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

Персональні дані, що збираються Volvo Cars про вас та автомобіль, будуть використовуватися:

 • Для надання вам продукції та послуг, у тому числі для перевірки вашого права на певні придбання та послуги, а також з метою надання вам розширених пропозицій та послуг;
 • Для інформування вас про оновлення або зміни в нашій продукції або послугах, у тому числі, серед іншого, про зміни в наших умовах та положеннях і політиках;
 • Для інформування вас про нову продукцію, послуги та події;
 • Для забезпечення підтримки в експлуатації автомобіля та його обслуговування (гарантійний сервіс, інформація про відкликання, тощо);
 • З метою розробки продукції, наприклад, для удосконалення роботи автомобіля, його якості та безпеки;
 • Для оцінки та удосконалення наших пропозицій та комунікації з клієнтами;
 • На виконання юридичних вимог або запитів компетентних органів;
 • Для інформування вас про нашу продукцію та сервіси, а також для визначення продукції та сервісів, які можуть вас цікавити;
 • Для проведення ринкових досліджень; а також
 • Для аналізу та структурування клієнтської бази (у тому числі в режимі онлайн та у соцмережах), які проводяться нами самостійно, а також із залученням обраних підрядників.

Для більшості операцій з обробки ви можете припинити використання нами ваших персональних даних шляхом оновлення ваших преференцій, скасування певного сервісу, відкликання вашої згоди на обробку даних, звернувшись до Volvo Cars за адресою, наведеною в розділі "Інформація та доступ" нижче або ж згідно з іншими наданими нами інструкціями. Проте, якщо тільки цього не вимагає чинне законодавство, зазвичай у вас не буде можливості відмовитися від обробки ваших персональних даних у наступних випадках:

 • У зв'язку з певними операціями збирання та подальшої обробки ваших даних, записаних на авто, що стосуються безпеки, якості та удосконалення продукції;
 • У випадку дій, які ми проводимо для надсилання вам важливих сповіщень, таких як зміни у наших умовах, положеннях та правилах, або ж у випадку відкликання продукції, а також
 • У випадку дій, які ми проводимо для виконання нормативних вимог.

УТРИМАННЯ

Ми будемо утримувати ваші персональні дані тільки протягом такого періоду, який необхідний для досягнення цілей, описаних у цих правилах, або ж для інших цілей, про які вас було поінформовано. Це означає, що після того, як ви висловили згоду з тим, щоб ми обробляли ваші персональні дані, ми будемо утримувати ваші дані, поки будуть тривати наші відносини з вами як із клієнтом (або, за необхідності, до закінчення гарантійного терміну) або до того, як ви відкличете свою згоду. Якщо ви відкликали свою згоду, ми можемо утримувати певні персональні дані протягом періоду, який необхідний для виконання нами нормативних вимог і для нашого захисту в юридичних суперечках. Якщо ми не отримали вашу згоду на обробку, дані будуть утримуватися тільки протягом періоду, дозволеного в рамках законодавства.

ЯКІСТЬ ДАНИХ

Під час обробки ваших персональних даних ми намагаємося забезпечити їхню точність і актуальність. Ми будемо намагатися видаляти або виправляти неточні або неповні персональні дані. Детальніше про ваше право слідкувати за точністю утримуваних нами ваших персональних даних див. у наведеному нижче розділі "Інформація та доступ".

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОСТУП

Як зазначено у наведеному вище розділі "Сповіщення", ми можемо надавати вам конкретну інформацію стосовно нашої обробки ваших персональних даних під час збирання або реєстрації таких даних. Один раз на рік ви матимете право надсилати запит і безкоштовно отримувати інформацію про (і) те, які ваші персональні дані ми обробляємо, (іі) де збиралися ці персональні дані, (ііі) мету обробки, а також (іv) які отримувачі або категорії отримувачів мають спільний доступ до персональних даних. Запити на таку інформацію необхідно подавати у письмовій формі, за вашим персональним підписом, такі запити також мають включати в себе ваші прізвище та ім'я, поштову адресу і бажано вашу адресу електронної пошти. Ви також маєте право надсилати запити на виправлення, блокування або видалення будь-яких некоректних даних, що стосуються вас. Запити мають надсилатися на адресу юридичної особи, зазначену в кінці цього документа. Ваші запити будуть оброблятися вчасно і належним чином. Запити на видалення персональних даних підлягають обробці згідно з чинними нормативними вимогами. У тих випадках, де чинне законодавство передбачає стягнення адміністративного збору на виконання такого запиту, такий збір може стягуватися Volvo Cars. Окрім цього ви можете мати можливість переглядати певні персональні дані, що надаються клієнтом, які утримуються Volvo Cars, і виправляти або оновлювати ваші дані після входу під своїм обліковим записом на порталі споживача Volvo Cars або ж за допомогою подібного сервісу, який пропонується на вашому ринку.

БЕЗПЕКА

Volvo Cars прагне запроваджувати відповідні технічні та організаційні заходи для захисту ваших персональних даних від випадкового або незаконного знищення, випадкової втрати або зміни, несанкціонованого розкриття або доступу чи будь-яких інших незаконних форм обробки. Наша мета полягає в тому, щоб рівень безпеки і заходи, що запроваджуються для захисту ваших персональних даних, відповідали ризикам, пов'язаним із природою ваших персональних даних та їх використанням.

РОЗКРИТТЯ ТРЕТІМ СТОРОНАМ

Volvo Cars може передавати ваші персональні дані:

 • Підрозділам в межах корпорації Volvo Cars
 • Авторизованим дилерам і сервісним центрам Volvo Cars з метою розсилання пропозицій продукції та сервісів та для забезпечення іншої комунікації з вами; а також
 • Іншим діловим партнерам з метою розсилки пропозицій щодо продукції та сервісів та іншої комунікації з вами або з метою дослідження та розробки;
 • У зв'язку з продажем або передачею корпорації Volvo Cars або її активів;
 • Згідно з вимогами законодавства, наприклад, у зв'язку з урядовими запитами, юридичною суперечкою чи іншим правовим процесом або запитом; а також
 • Коли ми об'єктивно вважаємо, що розкриття необхідне для захисту наших прав, наприклад, для розслідування потенційних порушень наших умов та положень або ж для виявлення, запобігання або розкриття шахрайства або інших питань, пов'язаних з безпекою.

Загалом, корпорація Volvo Cars у якості контролера ваших персональних даних буде розкривати ваші персональні дані третій стороні тільки якщо вона отримала вашу згоду на це. Проте, якщо це дозволено законом, ми можемо передавати ваші персональні дані без вашої згоди, якщо тільки ми не будемо вважати, що ваша згода є необхідною у відповідному окремому випадку або ж якщо ваша згода вимагається законодавством, у наступних ситуаціях:

 • Ситуації, в яких розкриття вимагається законодавством; а також
 • Ситуації, в яких розкриття необхідне з метою забезпечення законних інтересів Volvo Cars (наприклад, для захисту наших законних прав, як описано вище).

ОБРОБКА ДАНИХ ВІД НАШОГО ІМЕНІ

Ми обмежуємо доступ до ваших персональних даних колом співробітників і постачальників Volvo Cars, які мають службову необхідність використовувати цю інформацію для проведення її обробки від нашого імені, які при цьому мають контрактні зобов'язання забезпечувати захист і конфіденційність ваших персональних даних. Наша мета - обирати такий варіант послуг з обробки даних, який найкращим чином забезпечує захист недоторканості ваших персональних даних від будь-якої третьої особи. Деякі види обробки даних можуть проводитися поза межами Європейського економічного простору, за наявності конкретних юридичних підстав, згідно з вимогами національного законодавства.

МАРКЕТИНГ

Ми не будемо продавати або обмінювати ваші персональні дані третім сторонам, якщо тільки ми не отримали вашу згоду на ці дії. Ми не будемо відкривати доступ до ваших персональних даних третім сторонам для їх маркетингової діяльності, якщо тільки ми не отримали вашу згоду на таке розкриття. Якщо ви надали таку згоду, але хочете припинити отримання маркетингових матеріалів від третьої сторони, будь ласка, звертайтеся до відповідної третьої сторони напряму. Ми можемо надавати вам інформацію стосовно нової продукції, сервісів, подій або подібних маркетингових заходів. Якщо ви бажаєте відписатися від певної електронної розсилки або подібної форми комунікації, будь ласка, слідуйте інструкціям, наведеним у відповідному комунікативному повідомленні. Ви також можете скористатися своїм обліковим записом на порталі споживачів Volvo Cars або в подібному сервісі, що пропонується на вашому місцевому ринку, щоб скасувати певні типи комунікації, яка надходить від Volvo Cars, і змінити попередньо обрані преференції.

ВЕБ-САЙТИ І ФАЙЛИ КУКІ

Зазвичай, ви можете відвідувати веб-сайти Volvo Cars, не повідомляючи нам про свою особу, і не розкриваючи інформацію про себе. Проте, з метою надання вам певних сервісів або пропозицій, нам зазвичай необхідно, щоб ви виконали реєстрацію певних персональних даних, таких як ваше ім'я, прізвище й адреса електронної пошти. Навіть до такої реєстрації ми можемо (за допомогою файлів кукі) збирати анонімну інформацію про те, в який спосіб ви користуєтеся нашими веб-сайтами. Ця інформація допоможе нам удосконалювати наші веб-сайти або маркетингову діяльність. Всі веб-сайти Volvo Cars, які є відкритими для наших клієнтів, включають в себе інформацію, яка стосується використання нами файлів кукі. Для певних країн також існує онлайн-процедура прийняття або відхилення файлів кукі. Детальніше про використання файлів кукі, див. інформацію про використання цих файлів у вашому регіоні, що опублікована в розділі, присвяченому вашій країні, на веб-сайті www.volvocars.com.

ЗМІНИ

Volvo Cars залишає за собою право змінювати ці правила час від часу.

МОНІТОРИНГ

Для виконання вимог законодавства ми повинні контролювати, як працює наша система; в тому числі ми повинні здійснювати моніторинг вироблених нами автомобілів. Це означає що ми здійснюємо збір вибіркових даних з автомобілів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Щоб скористатися своїм правом отримувати інформацію або доступ до персональних даних, які ми обробляємо, ви повинні зв'язатися з підрозділом Volvo Cars, який відповідає за обробку даних (див. "Контроль даних" вище).

Представник захисту даних:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB32 405 31 Göteborg

Віннер Імпортс Україна, Лтд вул. Дачна, 5А с. Капітанівка, Київська обл., Україна, 08112 тел.: +38 044 585 63 00

Опубліковано 19.09.2017

Це допомогло вам?

Дякуємо за ваші коментарі
Радіємо, що ми змогли допомогти
Зворотній зв'язок
Надіслати
Так Ні
//Ukraina