Авторски права

 

Съдържанието на уебсайта е защитено с авторски права © 1998-2013 на Volvo Car Corporation (или негови подразделения, където са посочени и/или негови лицензианти), SE-405 31 Гьотеборг, Швеция. Всички права запазени.
 
Информацията в уебсайта, включително, но без да се ограничава до текст, изображения и звук, не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или съхранявана, освен за строго лични цели или по друг указан начин, без предварително писмено разрешение от страна на Volvo Cars. Модифициране на съдържанието на уебсайта е изрично забранено.

Някои части на уебсайта съдържат изображения, защитени с авторските права на тези, които са ги предоставили.

Търговски марки

Освен ако на уебсайта не е посочено друго, изобразените марки, фирменото лого и емблеми са обект на правата на търговската марка на Volvo Trademark Holding AB и/или Volvo Cars.