Политика на поверителност

 

Директива за защита на личните данни в Интернет - Volvo Car Corporation

Във Volvo Car Corporation (Volvo) ние уважаваме и пазим интегритета на личната информация за всеки, който посещава нашите уеб-сайтове. Информацията, събрана за вас, ще бъде използвана принципно, така че да можем да ви предоставим това, което сте поискали и за подобряване на нашите доставки и услуги. Ние вършим това като използваме информацията по най-дискретен начин.

Събраната информация няма да бъде споделена с никой извън Volvo Car Corporation, нашите дилъри или партньори, представящи ви услуги от наше име. Информацията ще се обработва в съответствие със съответните закони за защита на личните данни и първоначално може да бъде съхранявана или обработвана в или извън Европейския съюз, навсякъде по света.

Вие си запазвате независимото право да проверявате каква е информацията за вас и при необходимост да я коригирате; освен това имате право да поискате да не използваме тази информация. Ние ще направим всичко възможно, за да уважим вашите искания. Моля, имайте предвид, че за нас специализираното законодателство в някои области като сигурност и финанси, могат да бъдат пречка да ви предоставим определена информация.

Ако имате конкретни въпроси, на които не можете да получите отговор в колоната за често задавани въпроси – FAQ моля, изпратете ги на адрес persdata@volvocars.com


Каква е изгодата на Volvo да събира информация за мен?Събирането на такава информация ще помогне на Volvo да постигне следното:


1. За да направим страницата по-удобна за използване от вас и да не се налага да въвеждате информация повече от веднъж.
2. Ще ни помогне да осигуряваме информация по-бързо.
3. Да ни помогне да създаваме по-удобно за вас съдържание.
4. Да ви помогне да откривате по-бързо услугите и информацията предлагани от Volvo.
5. Използване на информацията за подобрения на сайта.
6. Оценка на генералните тенденции за уебсайта и използването му.
7. За да ви съобщава за нови продукти, специални оферти, актуализирана информация и други нови услуги, които Volvo смята за интересни за вас. При получено от вас разрешение, ние можем да упълномощим други компании да осъществят пряк контакт с вас.

Каква информация ще събира Volvo?

Във Volvo ние желаем да ви предоставим възможно най-пълен контрол върху личните ви данни. По принцип вие можете да посетите сайта на Volvo в мрежата без да ни казвате кой сте и да разкривате каквато и да било информация за себе си. Има случаи обаче, когато ние може да се нуждаем от информация за вас, например от вашето име и адрес. В такива случаи, преди да съберем информация от вас по Интернет, ние ще ви уведомим за това.


След като завършите процедурата за регистрация по Интернет, ние ще събираме единствено лични данни, които могат да бъдат пряко асоциирани с вас.

Дори и преди регистрацията ние ще събираме анонимна информация за това как сте използвали уеб-сайта. Това е общоприета стандартна процедура за всеки уеб-сайт в Интернет. Събраната по този начин информация не може да ви идентифицира лично, но може да ни бъде от полза за маркетингови цели или подобряване на предлагани от нас услуги.

Ако желаете чрез Интернет да предоставите на Volvo необходимата ни лична информация, например, за кореспонденция с вас, за обработка на ваша поръчка или за осигуряване на абонамент, нашите намерения включват да ви уведомим предварително, как възнамеряваме да използваме тази информация. Ако заявите, че не желаете тази информация да бъде използвана като основа за по-нататъшни контакти с вас, ние ще уважим вашите искания.

Как Volvo ще събира и съхранява информацията?


Сайтът може да набира информация за вас по няколко начина; или като пряко поиска информацията от вас (под формата на регистрационен формуляр) или чрез автоматично записване на информация за вашето посещение на сайта. Така например ние може да събираме данни за вашето посещение на сайта или да запишем опциите, които сте избирали.

Информацията се съхранява в сигурна среда, защитена посредством комбинация от физически и технически средства. Тази информация не е общодостъпна.


Колко дълго Volvo ще съхранява тази информация?


Volvo ще съхранява информацията в сигурна и защитена среда толкова дълго, колкото счита, че е необходимо за по-доброто разбиране на това как да предложим по-добри услуги и да отговорим на вашите желания. В допълнение на това, законовите норми могат да ни задължават да съхраняваме информацията за определен период от време.


За да разберете как можете да промените или актуализирате събраната за вас информация моля, запознайте се със съответния въпрос в настоящия раздел.

Къде ще се съхранява вашата лична информация?


Volvo оперира в много страни от света. За да можем да предлагаме услуги за вас, нашите клиенти, където и да се намирате, ние управляваме нашите Интернет сайтове от множество сайтове по целия свят.

Защо Volvo събира тази информация?


Нуждаем се от тази информация, за да подобряваме услугите за вас; бихме искали да направим по-лесно адаптирането на нашите продукти и услуги, в съответствие с конкретните потребности.

За кого се отнася тази политика?


Политиката се прилага за уеб-сайтове, предназначени за ползване от индивидуални потребители; тя не се отнася за корпоративни посетители.

Ангажиментът на Volvo за Защитата на личните данни на децата


Защитата на нашите деца е от особена важност. По тази причина в нашия уеб-сайт ние никога не събираме или поддържаме информация за лица, за които ни е известно, че са на възраст под 13 години, без първоначално да сме получили, подлежащо на проверка родителско съгласие, както и не допускаме участия на деца, свързани с предоставяне на лична идентификационна информация, надвишаваща необходимите данни за участие в дейността. При поискване родителите могат да преглеждат информацията за техните деца и имат право да я изтриват.

Какво е Cookies?

Съществува технология, наречена „cookies”, която може да бъде използвана за предоставяне на адаптирана информация от даден уеб-сайт. Краткият запис или cookie представлява информационен елемент, файл съдържащ не повече от един текстов ред, който уеб-сайта изпраща до вашия браузър и впоследствие може да бъде запаметен в компютъра ви. Някои страници на Volvo използват cookies, така че да сме в състояние по-бързо да предоставим исканата услуга, когато се завърнете в нашия сайт. Така например cookie могат да ви помогнат да избегнете необходимостта от повторно въвеждане на данни, които вече сте ни предоставили.


Можете да настроите браузъра си да ви уведомява когато получавате cookie, с което ще имате възможност да решите дали да приемете или отхвърлите това.

Какво представляват личните профили?


Всеки регистриран потребител, притежава свой уникален, личен профил. Всеки профил има свързан с него уникален личен идентификационен номер, който ни помага да разрешим единствено на вас достъпа до вашия профил.


Когато се регистрирате ние създаваме вашия профил, свързваме към него личен идентификационен номер, след което можем да изпратим този номер обратно към вашия твърд диск под формата на кратък запис - cookie. Този код е уникално ваш. Той представлява вашия паспорт за безпроблемно пътуване през много от уеб-сайтовете на Volvo. Това ще ви позволи да посещавате сайтовете без да се налага да попълвате множество регистрационни формуляри с информация, която вече сте ни предоставили. Дори ако смените компютъра си, няма да се налага да се пререгистрирате - просто използвайте регистрационната си идентификация, за да се обозначите.

Вашият потребителски профил може да се използва и за персонално задаване на това, което искате да виждате в уеб-сайта, в съответствие с личните ви предпочитания и настройки.

Как да актуализирам информацията за себе си?Някои от уеб-сайтовете на Volvo работят с регистрационни страници, позволяващи ви да прегледате и актуализирате личната информация, която сте предоставили. Навсякъде другаде просто ще ви бъде предоставена възможност да анулирате вашето членство за услугата. В други случаи, когато се налага да коригирате лична информация, предоставена по-рано на сайта на Volvo , моля, следвайте посочените инструкции.

Сигурността на сайта и Интернет?

Интернет не е сигурна система и вие винаги трябва да сте внимателни когато разкривате онлайн информация.


Личната информация, събирана от сайтовете на Volvo се съхранява в сигурна оперативна среда, която не е обществено достъпна. В някои случаи, като предаване на номера на кредитни карти, преди да направите транзакцията, личната информация се криптира с помощта на подходяща криптираща технология.

Какви опции имам, ако реша да се регистрирам?


Ако желаете да се регистрирате, ще ви бъде предложено да изберете дали желаете за в бъдеще Volvo да контактува с вас. Ако не желаете комуникации с Volvo относно други предложения, свързани с продукти, програми, събития или услуги на Volvo, трябва да изберете съответната опция.


Предложенията могат да ви бъдат изпращани по електронната поща, пощенски пратки, телефон или всякакво друго подходящо средство.


Какво става, ако избера да не се регистрирам?


Ако изберете да не се регистрирате или да предоставите лична информация, в повечето случаи, също ще можете да ползвате повечето от сайтовете на Volvo. Въпреки това обаче няма да можете да посещавате областите, изискващи регистрация.


Дори и ако не се регистрирате в някои случаи ние ще събираме анонимна информация за това как сте използвали уеб-сайта. Тази информация не може да ви идентифицира лично, но може да ни бъде от полза за маркетингови цели или подобряване на предлаганите от нас услуги.


При какви условия не се прилага Политиката за защита на личните данни?


В допълнение на информацията, въведена пряко в уеб сайта на Volvo, лична информация може да бъде предоставена и по време на чат-сесии, обмен на електронна поща или таблото за съобщения на уеб-сайта на Volvo. Политиката за защита на личните данни не обхваща този тип трансфер на лична информация. Бъдете винаги внимателни, когато предоставяте лични данни по този начин.

Как да се свържа с вас?

Ако имате каквито и да било въпроси относно Директивата за защита на личните данни в Интернет или за обработката на такава информация от страна на Volvo, можете да се свържете с нас на следния адрес: persdata@volvocars.com