Συμβατότητα τηλεφώνων με το Sensus

Βρείτε πόσο καλά συνεργάζεται το τηλέφωνό σας με το Sensus

Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορεί να αλλάξουν λόγω ενημερώσεων
Πολλά από τα τηλέφωνα στην αγορά σήμερα παρέχουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® αλλά δεν είναι όλα συμβατά με το Volvo σας. Όλα τα κινητά τηλέφωνα που εμφανίζονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς από τη Volvo και το αποτέλεσμα κάθε δοκιμής για κάθε κριτήριο ελέγχου παρατίθεται.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η λίστα έχει απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί εγγύηση από τη Volvo Car Corporation για τη συνδεσιμότητα, την απόδοση ή τη λειτουργικότητα του τηλεφώνου. Οι ενημερώσεις λογισμικού από τη Volvo, τον κατασκευαστή του τηλεφώνου ή τον πάροχο του δικτύου ενδέχεται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδεσιμότητα του Bluetooth® στο αυτοκίνητό σας, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας.