Πολιτική εμπιστευτικότητας

Πολιτική εμπιστευτικότητας στο Internet - Volvo Car Corporation

Στη Volvo Car Corporation (Volvo) σεβόμαστε και διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητα όλων όσων επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε για σας πρόκειται να αξιοποιηθούν κυρίως για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε αυτό που έχετε ζητήσει και δευτερευόντως για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούμε κατάλληλα όλες τις πληροφορίες

Τα στοιχεία που συλλέγονται δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανέναν εκτός της Volvo Car Corporation, των επίσημων διανομέων μας ή άλλων εταίρων μας που σας παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μπορούν κατ' αρχήν να αποθηκευτούν και να περάσουν από επεξεργασία εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπουδήποτε στον κόσμο.

Έχετε το ανεξάρτητο δικαίωμα να πληροφορηθείτε τι πληροφορίες έχουμε για σας και να κάνετε διορθώσεις, αν χρειαστεί, και έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μη χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Θα καταβάλουμε κάθε πρακτική προσπάθεια να σεβαστούμε τις επιθυμίες σας. Σημειώστε ότι ιδιαίτερες νομοθετικές διατάξεις σε ορισμένους τομείς, όπως η ασφάλεια και οι συναλλαγές, δεν μας επιτρέπουν να διαθέσουμε ορισμένες πληροφορίες.

Αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις που δεν βρίσκουν απάντηση στη στήλη με τις συχνές απορίες, παρακαλούμε να τις στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  persdata@volvocars.com