Εφαρμογές στο αυτοκίνητο

Τα αυτοκίνητα με Sensus Connect έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από εφαρμογές ψυχαγωγίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη διαχείριση και τη χρήση των εφαρμογών αυτοκινήτου.