Φωνητική αναγνώριση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικά λειτουργίες στο αυτοκίνητο, π.χ. ραδιόφωνο & (πολυ)μέσα, τηλέφωνο Bluetooth ή τον πλοηγό. Βρείτε χρήσιμες συμβουλές για βελτίωση του φωνητικού χειρισμού.