Začínáme pracovat se systémem rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání hlasu vám umožní ovládat ve vozidle funkce - např. rádio a média nebo připojený mobilní telefon. Ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation je možná rovněž interakce s navigačním systémem. Pokud chcete spustit rozpoznávání hlasu, je nutné pamatovat na pár věcí.

Co je to rozpoznávání hlasu?

Systém hlasového ovládání umožní ovládat některé funkce systému infotainment a klimatu pomocí hlasových povelů. Systém může reagovat zvukovým záznamem a zobrazením informací na displeji řidiče.

Můžete ovládat vybrané prvky aplikací Volvo pro média, rádio, navigaci, telefon, zprávy a klima. Například, můžete nastavit adresu jako cíl, přehrát skladbu, zavolat kontaktu z telefonního seznamu, nechat si přečíst textovou zprávu nebo nastavit si teplotu ve svém voze.

P5–1507–Speech-overview

Systém rozpoznávání hlasu

Spuštění systému rozpoznávání hlasu

Začínáme pracovat se systémem rozpoznávání hlasu

Video thumbnail

Nastavení a nabídky na středovém displeji se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

P5–1507–Voice control symbol

Dialog spustíte krátkým stisknutím tlačítka rozpoznávání hlasu na pravé straně volantu. Po stisknutí tohoto tlačítka uslyšíte pípnutí a na displeji řidiče se objeví symbol rozpoznávání hlasu.

To znamená, že systém poslouchá a můžete začít mluvit. Jakmile začnete mluvit, systém rozpoznávání hlasu se učí rozumět vašemu hlasu - to může trvat několik sekund a není třeba spouštět učení hlasu.

Použití hlasového ovládání

Mluvte přirozeným tempem jako při běžné konverzaci. Aby systém pochopil, co chcete, je důležité říct, například, povel "Go to" následovaný adresou. Pokud chcete jet na konkrétní adresu, použijte povel "Go to[Address] (Adresa)". Pokud chcete přehrát hudbu od konkrétního interpreta, řekněte například "PlayMadonna".

Pokud chcete změnit hlasitost systému, otočte ovládání hlasitosti, když hlas mluví. Během rozpoznávání hlasu můžete používat jiná tlačítka. Během dialogu se systémem budou však ostatní zvuky ztišeny, což znamená, že pomocí tlačítek nelze provést žádné funkce, které souvisejí se zvukem.

Informace o zlepšení rozpoznávání hlasu - viz Zlepšete využití systému rozpoznávání hlasu.

Zrušení rozpoznávání hlasu

Existuje několik možností, jak zrušit rozpoznávání hlasu:

  • Držte tlačítko rozpoznávání hlasu stisknuté, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
  • Krátce stiskněte tlačítko ovládání hlasem a řekněte "Zrušit".

Rozpoznávání hlasu se rovněž zruší, pokud nereagujete, když systém mluví. Nejdříve se systém zeptá třikrát, ale pokud neodpovíte, automaticky se zruší.

Aktualizace ovládání hlasem

Systém hlasového ovládání je ve vašem vozidle průběžně zlepšován. Aktualizační soubory si můžete stáhnout sami. Více informací, viz Aktualizace ovládání hlasem.

Pomohla Vám tato informace?

Děkujeme za zpětnou vazbu.
Těší nás, že jsme mohli pomoci.
Zpětná vazba
Odeslat
Ano Ne