Autorské právo

 

Obsah této internetové stránky je chráněn autorským právem copyright © 1998-2015 Volvo Car Corporation (nebo její dceřiné společnosti tam, kde je to uvedeno a/nebo jejích poskytovatelů licencí), SE-405 31 Göteborg, Švédsko. Všechna práva vyhrazena.

Informace na internetové stránce, včetně textu, obrázků a zvuku, avšak neomezující se pouze na ně, se nesmějí, s výjimkou striktně soukromých účelů nebo kde je uvedeno jinak, reprodukovat, přenášet, distribuovat nebo ukládat bez předchozího písemného souhlasu od firmy Volvo Cars. Úpravy obsahu této internetové stránky jsou výslovně zakázány.

Některé části internetové stránky obsahují obrázky, které podléhají politice autorského práva jejich poskytovatelů.

Obchodní značky

Pokud není na této internetové stránce uvedeno jinak, zobrazené obchodní značky, loga společností a emblémy podléhají právům obchodní značky společnosti Volvo Trademark Holding AB a/nebo Volvo Cars.