Hentning af kort for Sensus Navigation

MapCareTM er en kortopdateringstjenste for Volvobiler udstyret med Sensus Navigation. Opdatering af kort sker i to trin: Først hentes kortet til en tom USB-hukommelse, og derefter overføres kortet fra USB-hukommelsen til bilen. Instruktioner til disse trin er beskrevet i dette afsnit.

Forberedelser

Kortet skal hentes til en tom USB-hukommelse (32GB) med FAT32-formatering. Hvis en USB-hukommelse ikke er til rådighed, kan du hente kortet til en anden valgfri plads. Derefter skal du kopiere alle filer til en tom USB-hukommelse på et senere tidspunkt.

Program til hentning af kort

Hentningen af kort sker ved hjælp af et program, der installeres på din computer. Dette program hjælper med at hente den store kortfil og gør det muligt at afbryde og senere genoptage hentningen.

Udfør kortopdatering

Ved at vælge din bil og modelår under menupunktet ”biler” ovenfor kommer du til oplysninger for den respektive bil. Under fanen for software og hentning kan du finde aktuelle opdateringer vedrørende netop dit navigationssystem. Klik på den opdatering, du vil foretage, og følg derefter instruktionerne nedenfor.

Bemærk venligst følgende:

  • Overførslen fra USB-hukommelsen til bilen tager forskellig tid alt efter kortdataenes størrelse. Opdateringen kan foretages under kørslen. Hvis indlæsningen ikke er klar, når bilen slukkes, fortsætter opdateringen næste gang, der køres i bilen.
  • Hvis infotainmentsystemet slås fra, eller hvis USB-hukommelsen trækkes ud, før opdateringen er fuldført, holdes der pause i kortopdateringen. Opdateringen genoptages automatisk, når systemet slås til igen, eller når USB-hukommelsen sættes i igen.
  • Hvis du ønsker at opdatere dit navigationssystem med et andet kort end det, der allerede er i systemet, kontakt din Volvo-forhandler for at kontrollere, at dette kan lade sig gøre.

Instruktioner

Klik på "Hent til Mac" eller "Hent til Windows" for det valgte område.

Vælg "Kør" for at installere programmet til hentning af kort.

Klik på "Ny hentning" for at hente kortet til en USB-hukommelse eller til computerens harddisk.

Du kan sikre dig, at hentningen/kopieringen til USB-hukommelsen er foregået korrekt, inden kortet installeres i bilen, ved at trykke på "Kontroller hentning" i programmet til hentning af kort.

Medbring USB-hukommelsen med det hentede kort til din bil, og tænd for infotainmentsystemet.

Sæt USB-hukommelsen i USB-stikkontakten.

P3/P4 - Support site - MapUpdate - USB

Stikkets placering kan variere fra bilmodel til bilmodel.

Kortopdateringen startes automatisk, og infotainmentsystemet informerer om tid for opdateringen og beder dig bekræfte, at du ønsker at fortsætte.

Tryk på OK/MENU. Kortopdateringen påbegyndes, og en ”statuslinje” vises.

P3/P4 - Support site - MapUpdate - started

Kortopdatering i gang.

Tag USB-hukommelsen ud, når opdateringen er færdig.

Kontakt din kundesupport eller Volvo-forhandler, hvis der opstår problemer med kortopdateringen.

Ved download er det ikke hensigtsmæssigt at anvende mobil opkobling via mobile enheder/telefoner eller i situationer, hvor det anvendte abonnement kan have en begrænsning i antallet af GB, som kan downloades pr. måned.

Var oplysningerne nyttige?

Tak for din tilbagemelding.
Vi er glade for, at vi kunne hjælpe.
Feedback
Send
Ja Nej