Autorikaitse

 

Käesoleva veebilehe sisu autoriõigused kuuluvad © 1998-2014 Volvo Car Corporation'ile (või selle haruettevõttele, kui nii on märgitud ja/või vastava litsentsi omanikule), SE-405 31 Göteborg, Sweden. Kõik õigused kaitstud.

Veebilehe sisu, sealhulgas tekst, pildid ja heli (kuid mitte ainult), ei tohi reprodutseerida, edastada, jagada ega salvestada ilma eelneva kirjaliku Volvo Cars'i poolt antud loata, välja arvatud juhul, kui tegu on rangelt isiklikuks otstarbeks kasutatava materjaliga või kui selgesõnaliselt on teisiti märgitud. Selle veebilehe sisu muutmine on rangelt keelatud.
 
Mõned veebilehe osad sisaldavad pilte, mis on nende avaldajate autorikaitse objektiks.

 

Kaubamärgid

Kui selles veebisaidis ei ole määratletud teisiti, siis on ettevõtte logode ja embleemide autoriõiguste omanik Volvo Trademark Holding AB ja/või Volvo Cars.