Puheääniohjauksen aloittaminen

Puheohjauksella voitte käyttää auton toimintoja, esim. radiota ja mediasoitinta tai yhdistettyä matkapuhelinta. Jos autossa on Sensus Navigation, voitte myös antaa käskyjä navigointijärjestelmälle. Puheohjauksen käyttöä aloitettaessa on huomioitava muutama seikka.

Mitä puheohjaus on?

Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ohjata tiettyjä infotainment- ja ilmastointitoimintoja puhekomennoilla. Järjestelmä voi vastata puhumalla ja näyttämällä tietoa kuljettajan näytössä.

Voitte ohjata tiettyjä Volvon media-, radio-, navigointi-, puhelin-, ilmoitus- ja ilmastointisovellusten osia. Voitte esimerkiksi asettaa osoitteen määränpääksi, soittaa musiikkikappaleen, soittaa puhelinmuistiossanne olevalle yhteystiedolle, luettaa tekstiviestejä tai säätää auton lämpötilaa.

P5–1507–Speech-overview

Puheohjausjärjestelmä

Puheohjauksen aloittaminen

Puheääniohjauksen aloittaminen

Video thumbnail

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversiosta riippuen.

P5–1507–Voice control symbol

Vuoropuhelu aloitetaan painamalla lyhyesti puheohjauspainiketta ohjauspyörän oikealla puolella. Painettuanne painiketta kuulette piippauksen ja kuljettajan näytössä näytetään puheohjauksen symboli.

Tämä on merkki siitä, että järjestelmä on siirtynyt kuuntelemaan ja voitte alkaa puhua. Heti kun alatte puhua, tunnistustoiminto oppii ymmärtämään puhettanne. Tämä kestää muutaman sekunnin. Puheen ymmärtämisen opetusta ei tarvitse aloittaa.

Puheohjauksen käyttö

Puhukaa luonnollisella nopeudella ja normaalilla keskusteluäänellä. Jotta järjestelmä ymmärtää, mitä haluatte, on tärkeää sanoa esimerkiksi komento "Go to" ja sen jälkeen osoite. Ajakaa tiettyyn osoitteeseen käyttämällä komentoa Go to[osoite]. Jos haluatte toistaa tietyn artistin musiikkia, sanokaa esimerkiksi "PlayMadonna".

Voitte muuttaa järjestelmän äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä järjestelmän puhuessa. Muita painikkeita voidaan hyvin käyttää puheohjauksen aikana. Muut äänet on kuitenkin vaiennettu järjestelmän vuoropuhelun aikana, joten joitakin ääniin liittyviä toimintoja ei voida käyttää painikkeilla.

Tietoa puheohjauksen parantamisesta: ks. Puheohjauksen käytön parantaminen.

Puheohjauksen keskeyttäminen

Puheohjaus voidaan keskeyttää useammalla tavalla:

  • Painamalla pitkään puheohjauspainiketta , kunnes kaksi piippausta kuuluu.
  • Painamalla lyhyesti puheohjauspainiketta ja sanomalla "Peruuta".

Puheohjaus keskeytyy myös, jos ette vastaa järjestelmälle sen puhuessa. Ensin järjestelmä pyytää kolme kertaa vastausta, mutta jos ette vastaa, sen toiminta keskeytyy automaattisesti.

Puheohjauksen päivittäminen

Auton puheohjausjärjestelmää parannetaan jatkuvasti. Voitte ladata päivitystiedostot järjestelmään itse. Lisätietoja, ks. Puheohjauksen päivittäminen.

Oliko tästä apua?

Kiitos palautteestasi
Mukavaa, että pystyimme auttamaan sinua
Palaute
Lähetä
Kyllä Ei