Συμβατότητα κινητού τηλεφώνου με το Sensus Connect

Δείτε πόσο καλά συνεργάζεται το κινητό σας με το Sensus Connect

Τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν με τις ενημερώσεις

Πολλά κινητά τηλέφωνα που είναι διαθέσιμα στην αγορά σήμερα διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® αλλά δεν είναι όλα συμβατά με το Volvo σας. Όλα τα κινητά τηλέφωνα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία από τη Volvo και εμφανίζονται τα αποτελέσματα για κάθε κριτήριο δοκιμής. Παρακαλούμε σημειώστε όμως, ότι η λίστα αυτή είναι απλά ενημερωτική και δεν αποτελεί εγγύηση από τη Volvo Car Corporation για τη δυνατότητα σύνδεσης, την απόδοση και τη λειτουργικότητα του κινητού τηλεφώνου. Ενημερώσεις λογισμικού από τη Volvo, τον κατασκευαστή του κινητού τηλεφώνου ή τον πάροχο του δικτύου μπορεί να αλλάξουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth® στο αυτοκίνητό σας, απευθυνθείτε στους επίσημους διανομείς της Volvo.