Πνευματικά δικαιώματα

 

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Volvo Car Corporation (των θυγατρικών ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, όπου αυτό αναφέρεται). Copyright © 1998-2013 Volvo Car Corporation, SE-405 31 Göteborg, Sweden. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμενων των κειμένων, της εικόνας και του ήχου, και όχι μόνο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Volvo Cars, παρά μόνο για αυστηρά ιδιωτικούς σκοπούς, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Κάθε τροποποίηση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.

Στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχονται εικόνες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.


Εμπορικά σήματα
Τα σήματα, εταιρικά λογότυπα και εμβλήματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της Volvo Trademark Holding AB και/ή της Volvo Cars, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.