Συνδεσιμότητα

Βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως πώς να συνδέετε τις συσκευές σας στο αυτοκίνητό σας και όλα όσα αφορούν στο Bluetooth, το Wi-Fi και άλλες επιλογές συνδεσιμότητας.

Άρθρα υποστήριξης

Android Auto

Apple® CarPlay®

Sensus Connect

Sensus Connect

Smartphone Integration

Σύζευξη του Volvo σας με μια συσκευή Bluetooth®

Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου σας (P-SIM)

Bluetooth® και το Volvo σας

Αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth από το Volvo σας

Διαγραφή μιας συσκευής Bluetooth από το Volvo σας

Διαμοιρασμός σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi hotspot

Διαχείριση κλήσεων Bluetooth® ανοικτής συνομιλίας

Μετάβαση σε άλλη συσκευή Bluetooth®

Μεταφορά ενός τηλεφωνικού καταλόγου στο Volvo σας

Μηνύματα κειμένου

Ρύθμιση του ρολογιού

Σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth® με το Volvo σας

Συμβουλές για τη χρήση του Android Auto

Συμβουλές για τη χρήση του Apple® CarPlay®

Σύνδεση στο διαδίκτυο με Sensus Connected Touch

Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου (Bluetooth)

Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου (Wi-Fi)

Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του κινητού σας τηλεφώνου (WiFi)

Σύνδεση του κινητού σας τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth

Τηλέφωνα και συμβατότητα Bluetooth

Χρήση σύνδεσης Wi-Fi

Χρήση του Android Auto

Χρήση του Apple® CarPlay®

Περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων και πληκτρολόγιο

Χρήση φωνητικού χειρισμού