Je li vaš telefon kompatibilan s vašim Volvom?

Bluetooth® vam omogućava da bežično povežete svoj telefon s vašim automobilom, ali nisu svi telefoni u potpunosti kompatibilni. Na ovim stranicama možete pronaći je li vaš telefon testiran i kako dobro funkcionira s vašim automobilom. Primijetite da se rezultati mogu promijeniti uslijed nadogradnje softvera.

Odaberite sustav za informiranje i zabavu vašega automobila