Gracenote®

‪‎Gracenote®‬ מזהה, מנתחת וממיינת מוזיקה כדי לסייע בהשמעה, בניווט ובגלילה בספריית המוזיקה שלך.

Gracenote ®

משתמשים ב-‪‎Gracenote®‬ לצורך זיהוי וניתוח מידע מנתוני metadata בקובצי המוזיקה שלך. קבצים אלה עשויים להגיע מהתקנים שונים, כגון טלפון סלולרי או התקן USB‫‏‬.‪‎Gracenote®‬ משווה וממיין שירים לפי ז'אנר, מקור, תקופה, סוג אמן וכו'. מנותחות גם תכונות כגון קצב וסגנון.

נתוני metadata ממקורות שונים עשויים להיות לא-עקביים או לא-מספקים. ‪‎Gracenote®‬ כולל כלים למיון מוזיקה והשלמת מידע חסר. מידע על שירים, אמנים ואלבומים מוצג בבירור, לעתים קרובות עם תמונות, בתצוגה המרכזית של המכונית כדי לסייע בניווט ובגלילה בספריית המוזיקה שלך.

‪‎Gracenote®‬ יכול ליצור רשימות השמעה המבוססות על שירים מסוימים המכילים מוזיקה בסגנונות דומים, על-ידי סיווג ומיון אוסף המוזיקה שלך.

‪‎Gracenote®‬ תומך בעיבוד פונטי של שמות האמנים, כותרי האלבומים והז'אנרים, כדי שתוכל להשתמש בבקרה הקולית בקלות כדי להשמיע את המוזיקה שלך. כדי לקרוא מידע נוסף על בקרה קולית, ראה בקרת מדיה בזיהוי קולי ו-תחילת העבודה עם זיהוי קולי.

עדכון Gracenote®

מחייב את עדכון Sensus Connect הזמין החל ממאי 2017.

להשגת התפקודיות הטובה ביותר מומלץ לבצע עדכון Gracenote® במרווחי זמן קבועים. אפשר להוריד קובצי עדכון מהמחשב להתקן זיכרון USB ריק. אפשר לגשת אל הקבצים דרך Downloads (הורדות) בתפריט העליון ב-support.volvocars.com לאחר שבחרת את האזור והשוק הרלבנטיים.

לקבלת תיאור מפורט יותר כיצד לבצע עדכון Gracenote®, ראה עדכון Gracenote®.