MapCareTM

MapCareTM הוא שירות עדכון מפות עבור מכוניות וולוו המצוידות ב-Sensus Navigation. מאמר זה מתאר מה כרוך בשירות MapCareTM במכוניות וולוו משנת דגם 2016 והלאה (Life Time MapCareTM).

שימוש ב-MapCareTM

במכוניות משנת דגם 2016 והלאה, יש לך אפשרות לקבל עדכוני מפות מקוונים ללא תשלום (Life Time MapCareTM), ראה הורדת מפות עבור Sensus Navigation. העדכונים עשויים להתבצע 2 עד 12 פעמים בשנה (בהתאם לאזור). ניתן גם לגשת לעדכוני המפות באמצעות מרכז שיווק ושירות של וולוו.

Life Time MapCareTM יהיה זמין לפחות עד 2025.

עדכוני מפות מקוונים

מספר תנאים חייבים להתקיים כדי לעדכן ולהוריד מפות באופן מקוון:

  • גישה להתקן זיכרון USB בעל נפח זיכרון מספק להפעלת העדכון במכונית. המפה הגדולה ביותר דורשת התקן זיכרון USB בנפח ‪‎64 GB‬. לגודל המפה המדויק, עיין במידע המפורט של כל מפה.
  • הזמן הנדרש להעברה מהתקן זיכרון USB למכונית עשוי להיות שונה, בהתאם לגודל נתוני המפה.
  • אין צורך לנהוג במכונית בעת ביצוע העדכון, אך מתג ההצתה צריך להיות במצב מחובר. אם אינך בנסיעה, מומלץ להשתמש בהזנת מתח עזר למצבר.

תחילת העבודה בעדכוני מפות מקוונים

המפות מעודכנות בשני שלבים. תחילה, המפה מורדת להתקן זיכרון USB ואחרי כן מוטענת מהתקן זיכרון USB אל המכונית. כדי להתחיל, ראה הורדת מפות עבור Sensus Navigation.

עדכוני מפות במוסך

מרכז שיווק ושירות של וולוו יכול לסייע לך בעדכון ובהורדה של מפות. עדכוני המפות נמסרים ללא תשלום, אך מרכז השיווק והשירות עשוי לגבות ממך תשלום על זמן המוסך הנדרש להתקנת המפות.

פנה אל מרכז שיווק ושירות של וולוו אם תיתקל בבעיות בהורדת מפות באופן מקוון.

מכוניות וולוו משנת דגם שלפני 2016

למכוניות הישנות משנת דגם 2016, ראה MapCareTM.