תחילת העבודה עם זיהוי קולי

זיהוי קולי מאפשר לבקר תפקודים במכונית, כגון רדיו ומדיה, או טלפון נייד מחובר. במכוניות המצוידות במערכת Sensus Navigation אפשר לבצע אינטראקציה גם עם מערכת הניווט. כדי להתחיל בזיהוי קול, קיימות מספר נקודות למחשבה.

מהו זיהוי קולי?

מערכת הבקרה הקולית מאפשרת לך לשלוט במספר תפקודי מידע ובידור ובקרת אקלים באמצעות פקודות קוליות. המערכת יכולה להגיב באמצעות דיבור והצגת מידע בתצוגת הנהג.

ניתן לבקר רכיבים נבחרים ביישומי וולוו של מדיה, רדיו, ניווט, טלפון, הודעות ובקרת אקלים. לדוגמה, תוכל לקבוע כתובת כיעד, להשמיע שיר, לחייג לאיש קשר מספר הטלפונים שלך, להקריא הודעות קול או לקבוע את הטמפרטורה במכונית.

P5–1507–Speech-overview

מערכת זיהוי קולי

הפעלת זיהוי קולי

תחילת שימוש בזיהוי קולי

Video thumbnail

ההגדרות והתפריטים בתצוגה המרכזית עשויים להיות שונים בהתאם לגרסת התוכנה.

P5–1507–Voice control symbol

לחיצה קצרה על לחצן הזיהוי הקולי בצד ימין של גלגל ההגה מפעילה דו-שיח. כאשר תלחץ על הלחצן, תשמע צפצוף וסמל הזיהוי הקולי יוצג בתצוגת הנהג.

זה מראה שהמערכת החלה להאזין ותוכל להתחיל לדבר כעת. מיד לאחר שתתחיל לדבר, הזיהוי יהיה מוכן להבין את הקול שלך; תהליך זה אורך מספר שניות ולא תצטרך להתחיל בסבב לימוד קול.

שימוש בזיהוי קולי

דבר בקצב טבעי והשתמש בטון דיבור רגיל. כדי שהמערכת תבין מה אתה רוצה, חובה לומר – לדוגמה – את הפקודה "Go to" ולאחריה את הכתובת. כדי לנהוג לכתובת מסוימת, השתמש בפקודה Go to[Address] (כתובת). אם תרצה להשמיש מוזיקה של אמן מסוים, אמור, לדוגמה, "Playמדונה".

כדי לשנות את עצמת הקול של המערכת, סובב את כפתור עוצמת הקול בעת השמעת הקול. ניתן להשתמש בלחצנים אחרים במהלך זיהוי קולי. אולם, שמע אחר יושתק במהלך דו-שיח עם המערכת, והמשמעות היא שלא תוכל להפעיל תפקודים אחרים המקושרים לשמע באמצעות הלחצנים.

לקבלת מידע על אופן שיפור הזיהוי הקולי, ראה שימוש יעיל יותר בזיהוי הקולי.

ביטול זיהוי קולי

קיימות מספר דרכים לבטל את הזיהוי הקולי:

  • החזק את לחצן הזיהוי הקולי לחוץ עד שתשמע שני צפצופים.
  • לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבקרה הקולית ואמור "Cancel".

הזיהוי הקולי יבוטל גם אם לא תגיב כאשר המערכת מדברת. המערכת תבקש ממך תחילה להגיב שלוש פעמים, אך אם לא תגיב, היא תבטל את הפעולה באופן אוטומטי.

עדכון בקרה קולית

מערכת הבקרה הקולית במכונית שלך עוברת שיפור מתמיד. תוכל להוריד קובצי עדכון בעצמך. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון בקרה קולית.