מדיניות בנושא פרטיות הלקוחות

17w38 - Support site - Legal icon

היקף ומטרה

הנחיית מדיניות זו ישימה לעיבוד נתונים אישיים של הלקוחות בכל החברות הכלולות ב-Volvo Car Group ("Volvo Cars" או "אנחנו"). מטרת מדיניות זו היא להציע ללקוחותינו הנוכחיים והפוטנציאליים וללקוחותינו בעבר (להלן, "הלקוחות" או "אתה/אתם") הבנה כללית בנושאים הבאים:

 • הנסיבות שבהן אנו אוספים ומעבדים את נתוניך האישיים
 • סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים
 • הסיבות לכך שאנו אוספים את נתוניך האישיים
 • כיצד אנו מטפלים בנתוניך האישיים
 • חלוקת האחריות על עיבוד נתונים אישיים בין ישויות חוקיות שונות של Volvo Cars, וכן
 • פרטי הקשר עבורנו, כדי שתוכל לקבל מידע ביחס לזכויותיך ולדרוש אותן ביחס לאופן בו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך.

מדיניות זו מתעדכנת ברציפות כדי לשקף את האמצעים הננקטים על-ידי Volvo Cars ביחס לנתונים האישיים שלך.

בקרת נתונים ב-Volvo Cars

Volvo Car Corporation (ישות משפטית שבדית בעלת מספר רישום חברה 556074-3089) היא הישות השולטת בנתונים למטרות מחקר ופיתוח של דגמי מכוניות חדשים ונוכחיים, וגם של שירותים עולמיים מסוימים המוצעים ללקוחות. יתרה מזאת, Volvo Car Corporation היא הישות השולטת בנתונים לטיפול בנתונים אישיים המעובדים לצורך ניטור איכות המכוניות ולכל קריאת שירות פוטנציאלית לנושאי בטיחות כמו גם כדי לעמוד בדרישות רגולטוריות.

כל סוכנות רכב ארצית המהווה חלק מ-Volvo Cars אחראית על השיווק, המכירות ויחסי הלקוחות, וכן על שירותים ספציפיים לשוק, בשוק שהיא מכסה. סוכנות המכירות המקומית היא הישות השולטת בנתונים בהקשר לעיבוד נתונים אישיים למטרות אלו. בשווקים שאין בהם חברת רכב ארצית, בדרך כלל יהיו ליבואן אותם תחומי אחריות של חברת רכב ארצית. לכן, במקרים אלה היבואן הוא הישות השולטת בנתונים. Volvo Cars מחייבת באופן חוזי את מרכזי השיווק והשירות ואת המוסכים המורשים שלה לציית לכללים ביחס להגנת הנתונים. עליך לקחת בחשבון ש-Volvo Cars ומרכזי השיווק והשירות והמוסכים המורשים שלה הם ישויות משפטיות נפרדות וככלל איננו אחראים אם מרכזי השיווק והשירות והמוסכים המורשים האלה אינם עומדים בחוקים הישימים. אם יש לך שאלות לגבי השימוש של מרכז השיווק והשירות או המוסך שלך בנתונים האישיים שלך, פנה ישירות אל מרכז השיווק והשירות או המוסך.

עקרונות עיבוד הנתונים

עיבוד נתוניך האישיים מהווה חלק חשוב מאספקת המוצרים והשירותים שלנו לך. אנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו כשאתה מוסר לנו את נתוניך האישיים, ורואים בפרטיותך חלק חיוני מהשירותים שאנו מציעים. כדי שנוכל להמשיך ולשמור על נתוניך האישיים תוך הגדלת הערך ללקוחות ושיפור חוויית הנהיגה תוך הפיכתה לבטוחה יותר, אנו מקפידים לפעול על פי חמשת העקרונות הכלליים הבאים.

חופש בחירה

הנתונים האישיים שלך שייכים לך. אנו משתדלים לא להניח הנחות בנוגע להעדפות הפרטיות שלך, ומתכננים את שירותינו כך שתוכל לבחור אם ברצונך לחלוק אתנו את נתוניך האישיים.

שקלול אינטרסים

כאשר עיבוד נתוניך האישיים חיוני לצורך אינטרס לגיטימי, וכאשר אינטרס זה עולה בחשיבותו על הצורך להגן על פרטיותך, אנו עשויים לעבד חלק מנתוניך האישיים ללא קבלת הסכמה מפורשת ממך, כאשר החוק מתיר זאת. בנסיבות מסוימות, אנו עשויים גם לעבד את נתוניך האישיים ללא הסכמתך כאשר דבר זה נדרש על פי החוק הרלוונטי. למידע מדויק יותר, עיין בפרק "הסכמה" להלן. כאשר נתוניך האישיים מעובדים לטובת האינטרס הציבורי, אנו מבססים זאת על התועלת הפוטנציאלית של לקוחותינו והציבור בכללותו (כולל בטיחותם).

יחסיות

Volvo Cars תעבד את הנתונים האישיים של לקוחותיה רק אם הדבר מתאים, רלוונטי ונחוץ בהקשר למטרה שלשמה הם נאספו. אנו שואפים להפוך את נתוניך האישיים לאנונימיים כאשר ניתן לבצע פונקציה או שירות כלשהם עם נתונים אנונימיים. במקרה שנשלב נתונים אנונימיים ולא-אישיים עם נתוניך האישיים, נתייחס לכך כנתונים אישיים כל עוד השילוב הזה יישמר.

שקיפות ואבטחה

Volvo Cars מאמינה בשקיפות לגבי סוג הנתונים האישיים שאנו מעבדים והמטרות שלשמן אנו עושים כן. שמירה על נתוניך האישיים חיונית עבורנו גם בגלל שאחד מערכי הליבה של Volvo Cars הוא להגן על הדברים החשובים עבורך. על פי בקשה, Volvo Cars תמסור ללקוחות מידע נוסף ביחס לאופן בו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלהם ומגנים עליהם.

ציות לחוק

מדיניותה של Volvo Cars היא לציית לחוקים, לכללים ולתקנות הישימים בנושא פרטיות והגנה על נתונים בכל מדינה שבה אנו פועלים. במידת הצורך, נתאים את אופן עיבוד נתוניך האישיים על פי מדיניות זו במטרה להבטיח ציות לחוק.

הנתונים האישיים ש-Volvo Cars אוספת אודותיך ואודות רכבך ישמשו:

 • כדי לספק לך מוצרים ושירותים, כולל כדי לברר את זכאותך לביצוע רכישות ולשימוש בשירותים מסוימים, וכן להציע לך מבצעים וחוויות משתמש;
 • כדי לעדכן אותך בדבר עדכונים או שינויים במוצרינו ובשירותינו, כולל, אך ללא הגבלה לכך, שינויים בתנאים ובמדיניות שלנו;
 • כדי לעדכן אותך על מוצרים, שירותים ואירועים חדשים;
 • כדי לספק תמיכה ושירותים לרכב (שירות אחריות, מידע על קריאות שירות (ריקול), וכו');
 • למטרות פיתוח מוצרים, למשל שיפור הביצועים, האיכות והבטיחות של הרכב;
 • כדי להעריך ולשפר את ההיצע שלנו ללקוחותינו ואת התקשורת שלנו עמם;
 • כדי לציית לדרישות החוק ואו לבקשות מטעם רשויות החוק;
 • כדי לעדכן אותך על מוצרינו ושירותינו ולזהות אילו מהם יכולים לעניין אותך;
 • כדי לבצע מחקרי שוק; וכן
 • לצורך ניתוח לקוחות ויצירת פרופילי לקוחות (כולל התנהלות מקוונת וחברתית) שייערכו על ידינו ועל ידי ספקים נבחרים שלנו.

הגדרות מועילות

Volvo Cars משתמשת בהגדרות הבאות:

 • "מבקר הנתונים" פירושו אישיות טבעית או ישות משפטית, רשות ציבורית, מוסד או כל גוף אחר, שבעצמו או בשיתוף עם אחרים קובע את המטרות והאמצעים בהקשר לעיבוד נתונים אישיים.
 • "מעבד הנתונים" פירושו אישיות טבעית או ישות משפטית, רשות ציבורית, מוסד או כל גוף אחר המעבד נתונים אישיים מטעמו של מבקר הנתונים.
 • המשמעות של "נתונים אישיים" היא מידע הקשור לאישיות פיזית מזוהה או ניתנת-לזיהוי ("רשום"). ישות פיזית מזוהה היא אדם שניתן לזהות, באופן ישיר או עקיף.
 • "עיבוד" משמעותו פעולה או סדרת פעולות כלשהן שמבוצעות ביחס לנתונים אישיים או סדרת נתונים אישיים, באמצעים אוטומטיים או אחרים, דוגמת איסוף, תיעוד, ארגון, בנייה, אחסון, התאמה או שינוי, אחזור, עיון, שימוש, גילוי באמצעות העברה, הפצה או הפיכה לזמין באופן אחר, תיאום או שילוב, הגבלה, מחיקה או השמדה.
 • "נתונים אישיים רגישים" פירושם נתונים אישיים שסביר שיגרמו לנזק/פגיעה או לבעיה מסוימת עבור 'נושא הנתונים' במקרה שייחשפו. להלן דוגמאות של נתונים כאלה: קטגוריות נתונים אישיים ספציפיות (כמוגדר להלן), מס' כרטיס אשראי ופרטים פיננסיים אחרים על האדם הרשום, מס' תעודת זהות ופרטי מיקום.
 • "קטגוריות נתונים מיוחדות" פירושן נתונים אישיים החושפים מוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, או חברות באיגודי עובדים, וכן עיבוד של נתונים גנטיים, נתונים ביומטריים למטרות זיהוי ייחודי של אישיות טבעית, נתונים הקשורים לבריאות האדם, או נתונים הקשורים לחיי המין או לנטייה המינית של אישיות טבעית.

איסוף נתונים

אתה עשוי לספק לנו מידע עליך או על רכבך בעת שימוש בשירותי Volvo Cars בתוך הרכב או מחוצה לו, או במסגרת מגעיך האחרים עם Volvo Cars, למשל דרך האתרים או מרכזי השירות שלנו. (בהקשר זה, שים לב לכך שאנו עשויים להקליט שיחות טלפון, בהסכמתך, לצורכי בקרת איכות). אנו עשויים גם לקבל נתונים שכאלה ממרכזי שיווק ושירות וממוסכים מורשים ומגורמי צד ג' אחרים. נתונים שכאלה ("נתונים אישיים שסיפק הלקוח") עשויים לכלול:

 • פרטי יצירת הקשר שלך (שם, כתובת, מס' טלפון, כתובת דוא"ל וכו');
 • מידע דמוגרפי (גיל, מצב משפחתי, הרכב משק הבית וכו');
 • מידע על הרכב (מספר זיהוי הרכב (VIN), דגם, תאריך קנייה, היסטוריית טיפולים וכו');
 • נתוני מיקום שהופקו על סמך פעילויותיך (סיוע בניווט, שאילתות חיפוש, שיתוף מיקום וכו'); וכן
 • נתונים הקשורים לקנייה ולשימוש שלך במוצרינו ובשירותינו (העדפות והגדרות הלקוח, היסטוריית קניות, מס' זיהוי של Volvo וכו').

רכבך גם יאסוף באופן אוטומטי נתונים הקשורים לרכב ולסביבתו, בעיקר בעלי אופי טכני, ולא קשורים באופן ישיר אליך כאישיות. נתונים שכאלה ("נתונים שנרשמו על-ידי הרכב") קשורים בדרך כלל למספר זיהוי הרכב (VIN) ולכן יש אפשרות לקשר אותם אליך. נתונים שנרשמו על-ידי הרכב עשויים לכלול:

 • מידע בנושאי בטיחות (האם הופעלו כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות, האם הדלתות והחלונות נעולים או פתוחים וכו');
 • סטטוס תפקודי המערכת (של המנוע, המצערת, ההיגוי, הבלמים וכו');
 • נתוני נסיעה (מהירות הרכב, השימוש בבלמים ובדוושת ההאצה, תנועת גלגל ההגה וכו');
 • נתוני מיקום (מיקום הרכב במקרה של תאונה וכו'); וכן
 • נתונים סביבתיים (הטמפרטורה מחוץ לרכב, תמונות וכו').

מידע אודות נתונים מסוימים שנרשמו על-ידי הרכב מופיע גם בספר הרכב.

אנו מקפידים במיוחד ומפעילים אמצעים נוספים במקרים שבהם אנו אוספים ומעבדים נתונים אישיים רגישים, במידה הנדרשת על פי החוק הרלוונטי. למניעת כל ספק, יש לציין שעל פי החוק הרלוונטי ייתכן שיש סוגי נתונים נוספים שגם אליהם יש להתייחס כנתונים אישיים רגישים.

הודעה

במידה והדבר יהיה מעשי, או אם החוק הרלוונטי דורש זאת, נמסור לך במהלך איסוף או רישום הנתונים האישיים שלך (1) מידע ספציפי בנוגע למטרות עיבוד הנתונים האישיים שלך, (2) את זהות מבקר הנתונים, (3) את הזהויות של גורמי צד ג' שייתכן שהנתונים נחשפו בפניהם, וכן (4) מידע נוסף שעשוי להידרש כדי שתוכל לשמור על זכויותיך. לדוגמה, המידע המוזכר לעיל עשוי להימסר על ידך במהלך קניית הרכב, במערכת הבידור של הרכב, או ביישומים למכשירים ניידים שפיתחה Volvo Cars, בכתובת www.volvocars.com או אף בהסכם שתחתום עם Volvo Cars.

הסכמה

כאשר הדבר סביר מבחינה מעשית, או אם החוק הרלוונטי דורש זאת, אנו נבקש לקבל את הסכמתך לאיסוף הנתונים האישיים שלך ולשימוש בהם. הבקשה לקבלת הסכמתך תהיה ברורה וספציפית, ותספק לך בסיס סביר לקבלת החלטה בעניין. לעולם לא ניקח את הסכמתך כמובנת מאליה. במקום זאת נוודא שאתה מסוגל לתת את הסכמתך באופן פעיל, ברור ושקוף. הסכמתך ניתנת מרצונך החופשי, ותוכל לבטל את הסכמתך בעל עת, למשל על ידי ביטול שירות מסוים או פנייה ל-Volvo Cars בכתובת המופיעה בפרק "מידע וגישה" להלן. אם לא תיתן לנו את הסכמתך, לא תוכל להשתמש בשירותים או בחלק מהם.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים ללא הסכמה

ייתכן שיהיה צורך לאסוף נתונים שנרשמו על-ידי הרכב ולהשתמש בהם כדי (1) שמכונאים יוכלו לאבחן ולפתור תקלות ברכב במהלך הטיפול והתחזוקה בו, (2) לאפשר פיתוח מוצרים על ידי Volvo Cars, למשל שיפור האיכות והבטיחות של כלי הרכב שלה, (3) לנהל את מחויבויותיה של Volvo Cars בנושא אחריות, וכן (4) לעמוד בדרישות החוק. כאשר אנו אוספים או משתמשים בנתונים שנרשמו על-ידי הרכב למטרות אלו ולמטרות לגיטימיות דומות של Volvo Cars, בדרך כלל לא נבקש לקבל את הסכמתך, אלא אם כן יהיה הדבר הכרחי במקרה הספציפי שלך או יידרש על פי החוק הרלוונטי.

יישומי צד ג'

ייתכן שתוכל לגשת לאפליקציות ולשירותים נוספים שמקושרים למכונית אך מסופקים על ידי צד שלישי, ויכולים, למשל, לדרוש העברה של נתוני מיקום ונתונים נוספים שנרשמים ברכב לצד השלישי. Volvo Cars אינה אחראית לאיסוף של הנתונים האישיים או לשימוש בהם באפליקציות או שירותים מצד שלישי, וממליצה שתבחן בקפידה לפני השימוש את התנאים הישימים (והצהרות פרטיות כלשהן) של אפליקציות או שירותים אלה. אם יתעוררו אצלך שאלות בנוגע לשימוש שעושה צד ג' כלשהו בנתוניך האישיים, עליך לפנות אליו ישירות.

העברות בינלאומיות

Volvo Cars עשויה להעביר את הנתונים האישיים שלך לנמענים במדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי בהן עשויים להיות חוקים שונים להגנה על נתונים. זה כולל מדינות שמועצת האיחוד האירופי אינה סבורה כי יש בהן רמת הגנה מספקת על נתונים אישיים. אם זה יתרחש, Volvo Cars תבטיח כי יהיה בסיס חוקי להעברה בהתאם לחקיקה הישימה ביחס להגנת נתונים. אתה גם תקבל הודעה על הבסיס החוקי, על אמצעי הבטיחות שננקטו, והיכן תוכל לקבל עותק של אמצעי בטיחות אלה.

השימוש בנתונים

בנוגע לרוב סוגי העיבוד, ביכולתך לסיים את השימוש שלנו בנתוניך האישיים על ידי עדכון העדפותיך, סיום שירות ספציפי כלשהו, ביטול הסכמתך לעיבוד הנתונים באמצעות פנייה ל-Volvo Cars בכתובת המצוינת בפרק "מידע וגישה" להלן או באופן אחר על-פי הנחייתנו. עם זאת, ורק אם אין הדבר עומד בסתירה לחוק הרלוונטי, לא תוכל בדרך כלל לבקש שלא יתבצע עיבוד של נתוניך האישיים:

 • בהקשר לפעולות מסוימות של איסוף ועיבוד נוספים של הנתונים שנרשמו על-ידי הרכב והנוגעים לבטיחות, לאיכות ולשיפור המוצר;
 • שאנו מבצעים במטרה לשלוח לך הודעות חשובות, כגון על שינויים בתנאים ובמדיניות שלנו או במקרים של קריאות שירות (ריקול) למוצר; וכן
 • שאנו מבצעים כדי לציית למחויבויותינו החוקית.

שמירת הנתונים

נשמור על נתוניך האישיים רק כל עוד יהיה בכך צורך למען המטרות המצוינות במדיניות זו או המטרות שעליהן דיווחנו לך בדרכים אחרות. המשמעות היא שלאחר שהסכמת לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו, נשמור את הנתונים כל עוד מערכת היחסים שלנו מתקיימת (ואם רלוונטי, עד לתום תקופת האחריות) או עד שתמשוך את הסכמתך. במידה ותבטל את הסכמתך, אנו עשויים עדיין לשמור בכל זאת סוגי נתונים אישיים מסוימים למשך התקופה הדרושה לנו כדי לציית למחויבויותינו החוקיות ולהגן על עצמנו במקרים של מחלוקות משפטיות. אם לא נקבל את הסכמתך לעיבוד הנתונים, הם יישמרו רק במידה המותרת לנו על פי חוק.

איכות הנתונים

כשאנו מעבדים את נתוניך האישיים, אנו שואפים לכך שהם יהיו נכונים ועדכניים. אנו משתדלים למחוק או לתקן נתונים אישיים לא נכונים או לא מלאים. למידע נוסף על זכותך לוודא שנתוניך האישיים שבהם אנו מחזיקים יהיו מדויקים, עיין בפרק "מידע וגישה" להלן.

מידע וגישה

כמצוין בפרק "הודעות" לעיל, ייתכן ונמסור לך מידע ספציפי בנוגע לעיבוד נתוניך האישיים על ידינו במהלך האיסוף או הרישום של נתונים שכאלה. אחת לשנה שמורה לך הזכות לבקש, ולקבל ללא תשלום, מידע אודות (1) הנתונים האישיים הקשורים אליך שאותם אנו מעבדים, (2) היכן הנתונים האישיים נאספים, (3) מטרת העיבוד, וכן (4) עם אלו גורמים או קטגוריות של גורמים אנו משתפים את הנתונים האישיים. יש להגיש בקשות למידע כזה בכתב ובחתימתך האישית, ולכלול בהן פרטים כגון שם, כתובת ורצוי גם כתובת דוא"ל. זכותך גם לבקש שנתקן, נחסום או נמחק כל מידע לא נכון הקשור אליך. יש לשלוח את הבקשות אל הישות המשפטית המופיעה בסוף מסמך זה. נטפל בבקשותיך במהירות ובאופן נאות. בקשות למחיקת נתונים אישיים יהיו כפופות לדרישות החוק הישים. במקרים שבהם מותר על פי החוק הישים לגבות דמי טיפול מנהלתי בגין המילוי של בקשה כזו, Volvo Cars עשויה לגבות תשלום שכזה. בנוסף לכך, תוכל לקבל גישה לסקירה כללית של נתונים אישיים שמקורם בלקוח אשר מוחזקים על-ידי Volvo Cars, ולתקן או לעדכן את המידע שלך באמצעות כניסה לחשבונך בפורטל הלקוחות של Volvo Cars, או באמצעות שירות דומה המוצע בשוק המקומי שלך.

אבטחה

Volvo Cars נקטה באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להגן על נתוניך האישיים מפני השמדה מקרית או עבריינית, אבדן או שינוי תאונתיים, מסירה או גישה בלתי מורשית וצורות עיבוד אחרות האסורות בחוק.

גילוי לגורמי צד ג'

Volvo Cars עשויה לשתף את נתוניך האישיים:

 • בין יחידות Volvo Cars
 • עם מרכזי השיווק והשירות והמוסכים המורשים של Volvo Cars, למטרות הפצת הצעות בנוגע למוצרים ולשירותים והעברת מסרים אחרים אליך; וכן
 • עם שותפים עסקיים אחרים למטרות הפצת הצעות בנוגע למוצרים ולשירותים והעברת מסרים אחרים אליך, או למטרות מחקר ופיתוח;
 • בהקשר למכירה או להעברה של ישות כלשהי של Volvo Cars או של נכסיה;
 • כנדרש בחוק, למשל בקשר לשאילתה ממשלתית, מחלוקת או תהליכים חוקיים או דרישות חוקיות
 • כאשר אנו סבורים בתום לב שהכרחי לעשות כן כדי להגן על זכויותינו, למשל במטרה לחקור הפרות פוטנציאליות של התנאים שלנו או כדי לזהות, למנוע או לחשוף הונאה או בעיות אבטחה אחרות
 • עם שותפים עסקיים אחרים או צדי ג' מהם בחרת לקבל שירות והרשית להם לבקש נתונים מאת Volvo Cars, (לדוגמה, Volvo In-car Delivery);
 • עם ספקי המוצרים והשירותים שלנו שעובדים מטעמנו בקשר לשימושים לעיל, כגון ספקי שירות אלחוט, חברות המארחות או מפעילות את האתר שלנו, שולחות פריטי תקשורת, מבצעות ניתוח נתונים, מעבדי עסקאות בכרטיס אשראי, או ספקי מערכות הנדרשות לעיבוד, אחסון או ניהול מידע כרטיסי אשראי או מידע פיננסי; וגם
 • עם ספקי שירותי חירום, כגון גורמי אכיפת חוק, ספקי שירותי סיוע בדרכים, ושירותי חירום/פינוי באמבולנס, כדי לספק שירותים קשורים (לדוגמה תמיכה בשירותי חירום של Volvo On Call‫‏‬).

ככלל, ישות Volvo Cars שתוגדר כ'מבקרת הנתונים האישיים' שלך תחשוף את נתוניך האישיים בפני צד ג' רק לאחר שתקבל את הסכמתך לכך. עם זאת, במידה המותרת על פי חוק, אנו עשויים לשתף את נתוניך האישיים ללא הסכמתך, אלא אם כן נחשוב שהסכמתך הכרחית במקרה הספציפי או שהסכמתך נדרשת על פי חוק, בנסיבות הבאות:

 • נסיבות שבהן הגילוי נדרש על פי חוק; וכן
 • נסיבות שבהן הגילוי הכרחי למען האינטרסים הלגיטימיים של Volvo Cars (למשל, כדי להגן על זכויותינו החוקיות, כמתואר לעיל).

עיבוד נתונים מטעמנו

אנו מגבילים את הגישה לנתוניך האישיים לעובדים ולספקים של Volvo Cars הצריכים להשתמש במידע זה במטרה לעבד אותו מטעמנו, ושעל פי חוזה נדרשים לשמור על סודיותם ואבטחתם של נתוניך האישיים. אנו שואפים לבחור לשם כך שירותי עיבוד נתונים שיבטיחו במידה הטובה ביותר את שלמות נתוניך האישיים מול כל גורם צד ג' שהוא. המשמעות של חלק מפעילויות עיבוד אלה עשויה להיות שהנתונים שלך יועברו ולחילופין יעובדו במדינה אחרת. העברה כזו תתבצע בהתאם לדרישות הקיימות במדינתך.

שיווק

לא נמכור את נתוניך האישיים ולא נסחר בהם עם גורמי צד ג' אלא אם נקבל את הסכמתך לכך. לא נשתף את נתוניך האישיים עם גורמי צד ג' למען צורכי השיווק שלהם, אלא אם כן נקבל את הסכמתך לשיתוף מסוג זה. במידה ותמסור את הסכמתך לאמור לעיל, אך תרצה להפסיק לקבל חומרים שיווקיים מגורם צד ג' כלשהו, פנה ישירות אליו. אנו עשויים למסור לך מידע על מוצרים, שירותים ואירועים חדשים או על פעילויות שיווקיות דומות. אם ברצונך לבטל את המינוי שלך לעלון חדשות (ניוזלטר) או למסרים דומים הנשלחים אליך בדוא"ל, מלא את ההוראות המופיעות במסר הרלוונטי. תוכל גם להשתמש בחשבונך לפורטל הלקוחות של Volvo Cars, או בשירות דומה המוצע בשוק המקומי שלך, כדי לבחור לא לקבל מ-Volvo Cars סוגי מסרים ספציפיים וכדי לשנות העדפות שקבעת בעבר.

אתרים וקוקיות (קובצי Cookie)

באופן כללי תוכל לבקר באתרי Volvo Cars מבלי למסור לנו את זהותך או לחשוף כל מידע אודותיך. עם זאת, כדי שנוכל לספק לך שירותים או מוצרים שונים, לעתים קרובות אנו זקוקים למספר פריטי מידע אישי כגון שם וכתובת דוא"ל. אנו עשויים גם לאסוף (באמצעות קוקיות) מידע אנונימי על אופן השימוש שלך באתר שלנו עוד לפני שמסרת את פרטיך. מידע זה יועיל לנו לשפר את אתרינו או את שיטות השיווק שלנו. כל אתר Volvo Cars הפתוח בפני לקוחותינו מכיל מידע אודות השימוש שלנו בקוקיות. במדינות מסוימות יש גם נוהל מקוון לקבלת קוקיות או לדחייתן. למידע נוסף אודות השימוש שלנו בקוקיות, עיין במידע המקומי בנושא קוקיות כפי שפורסם עבור מדינתך באתר www.volvocars.com.

יישומים

כאשר תוריד אחד מהיישומים שלנו או תירשם אליו, ייתכן שתספק לנו נתונים אישיים כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון ומידע רישום אחר. יתרה מזו, כאשר תשתמש ביישומים שלנו, אנחנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כולל מידע טכני הקשור להתקן הנייד שלך, ומידע על האופן בו אתה משתמש ביישום. בהתאם ליישום המסוים בו אתה משתמש ורק לאחר שהסכמת לאיסוף כזה, אנחנו גם עשויים לאסוף מידע המאוחסן בהתקן שלך, כולל מידע קשר, מידע מיקום או תוכן דיגיטלי אחר. פרטים נוספים על סוגי המידע שאנחנו אוספים מפורטים בהודעת הפרטיות ו/או בהודעה המיוחדת של כל יישום ויישום.

שירותים ויישומים של צד ג'

ייתכן שליישומי צד שלישי שתוריד, המותקנים מראש או שתירשם אליהם עשויים להיות תנאים ומדיניות פרטיות נפרדים, הישימים ללא קשר למדיניות הפרטיות שלנו. Volvo Cars אינה אחראית לשימוש בנתונים אישיים ביישומים או בשירותים מצד שלישי. אנחנו ממליצים לך לעיין בקפידה בתנאי המשתמש ובמדיניות הפרטיות של כל שירות או יישום של צד ג' לפני ההרשמה אליהם, הורדתם או השימוש בהם. אנחנו גם ממליצים לחפש את הבחירות והבקרות של הפרטיות ביישומי צד ג' לאחר ההורדה.

ילדים

השירותים שלנו אינם מיועדים לשימוש ילדים. איננו פונים במודע או אוספים במודע נתונים אישיים על ילדים מתחת לגיל 13 ואיננו משווקים להם. אם ילד סיפק לנו נתונים אישיים, הורה או אפוטרופוס של הילד יכול ליצור איתנו קשר כדי לדרוש שמידע זה יימחק מהרשומות שלנו. אם אתה מאמין כי ייתכן שיש ברשותנו מידע כלשהו על ילד מתחת לגיל 13, צור איתנו קשר. אם נגלה כי בטעות אספנו מידע על ילד מתחת לגיל 13, או גיל מינימום מקביל בהתאם לאזור השיפוט, אנחנו ננקוט בצעדים כדי למחוק את המידע בהקדם האפשרי.

ניטור ומעקב

כחלק מדרישות החוק עלינו לנטר את אופן פעולת המערכת שלנו, כולל המכוניות שייצרנו. המשמעות היא שעלינו לאסוף נתונים מדגמיים ממכוניותינו.

נציג ההגנה על הנתונים

ניתן לפנות לנציג הגנת הנתונים של Volvo Cars באמצעות פרטי הקשר הבאים:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

פרטי יצירת קשר

כדי לממש את זכויותיך, כגון קבלת מידע על הנתונים האישיים שלך שאנו מעבדים או קבלת גישה אליהם, פנה אל:

Yitzhak Sadeh 17 Tel Aviv טלפון: 03-6255600

ניתן גם לפנות לרשויות המקומיות להגנה על הפרטיות.

Published 26/02/2018