Darbo su balso atpažinimo funkcija pradžia

Balso atpažinimo sistema leidžia valdyti automobilio funkcijas, pvz., radiją bei mediją arba prijungtą mobilųjį telefoną. Jei automobilyje yra „Sensus Navigation“, papildomai galima valdyti navigacijos sistemą. Prieš pradedant naudotis balso atpažinimo sistema, reikia aptarti kelis dalykus.

Kas tai yra balso atpažinimo sistema?

Valdymo balsu sistema leidžia valdyti tam tikrą informaciją bei klimato kontrolės funkcijas balso komandomis. Sistema gali atsakyti žodžiu ir parodyti informaciją vairuotojo ekrane.

Galima valyti pasirinktus „Volvo“ programų elementus: mediją, radiją, navigacijos sistemą, telefoną, žinutes ir klimatą. Pavyzdžiui, galima nustatyti kelionės tikslo adresą, groti dainą, paskambinti adresatui iš telefonų knygelės, paprašyti, kad sistema perskaitytų teksto žinutes balsu arba nustatyti temperatūrą automobilyje.

P5–1507–Speech-overview

Balso atpažinimo sistema

Kaip paleisti balso atpažinimo sistemą

Kaip pradėti naudotis valdymo balsu funkcija

Video thumbnail

Nuostatos ir meniu centriniame ekrane priklauso nuo programinės įrangos versijos.

P5–1507–Voice control symbol

Trumpai paspaudus balso atpažinimo mygtuką , esantį vairo dešinėje pusėje, pradedamas dialogas. Paspaudus šį mygtuką, pasigirsta pyptelėjimas ir vairuotojo ekrane pasirodo balso atpažinimo sistemos ženklas.

Tai reiškia, kad sistema pradėjo klausytis ir jūs galite pradėti kalbėti. Jums pradėjus kalbėti, balso atpažinimo sistema pradedama mokyti suprasti jūsų balsą: tai trunka kelias sekundes. Jums atskirai balso mokymo seanso paleisti nereikia.

Valdymas balsu

Kalbėkite normaliu tempu ir įprastu pokalbio tonu. Kad sistema suprastų, ko jūs pageidaujate, svarbu ištarti, pvz., komandą „Go to“ ir adresą. Kad pradėtumėte kelionę į konkretų adresą, naudokite komandą „Go to[Adresas]“. Jei norite groti tam tikro atlikėjo muziką, ištarkite, pvz., „PlayMadonna“.

Kad pakeistumėte sistemos garsumą, kalbant sistemos balsui pasukite garsumo rankenėlę. Aktyvinus balso atpažinimo sistemą, galima naudotis ir kitais mygtukais. Vis dėlto, vykstant dialogui su sistema, kitas garsas bus nutildytas: tai reiškia, kad mygtukais nebus galima vykdyti jokių su garsu susijusių funkcijų.

Informacijos apie tai, kaip patobulinti balso atpažinimo sistemą, rasite Kaip geriau išnaudoti balso atpažinimo sistemą.

Kaip atšaukti balso atpažinimo sistemą

Balso atpažinimo sistemą galima atšaukti keliais būdais:

  • Paspauskite ir palaikykite balso atpažinimo mygtuką , kol pasigirs du pyptelėjimai.
  • Trumpai paspauskite valdymo balsu mygtuką ir ištarkite „Atšaukti“.

Balso atpažinimo sistema bus atšaukta ir tuo atveju, jei sistemai kalbant neatsakysite. Sistema pirmiausia tris kartus paprašys atsakyti: jei neatsakysite, ji bus automatiškai atšaukta.

Valdymo balsu atnaujinimas

Jūsų automobilio valdymo balsu sistema yra nuolat tobulinama. Galite atsisiųsti naujinių failus patys. Papildomos informacijos rasite Valdymo balsu atnaujinimas.

Ar tai padėjo?

Ačiū už jūsų atsakymus
Mes džiaugiamės galėdami padėti
Atsiliepimai
Siųsti
Taip Ne