KLIENTŲ PRIVATUMO POLITIKA

17w38 - Support site - Legal icon

APIMTIS IR PASKIRTIS

Ši politika taikoma klientų Asmens duomenų apdorojimui visose „Volvo Car Group“ („Volvo Cars“ arba „mes“) įmonėse. Šios politikos tikslas – mūsų dabartiniams, buvusiems ir potencialiems klientams (toliau tekste – „klientai“ arba „jūs“) suteikti bendrosios informacijos šiais klausimais:

 • kokiomis aplinkybėmis renkame ir apdorojame jūsų Asmens duomenis;
 • kokių tipų Asmens duomenis renkame;
 • dėl kokių priežasčių renkami jūsų Asmens duomenys;
 • kaip tvarkome jūsų Asmens duomenis;
 • kaip paskirstyta Asmens duomenų apdorojimo atsakomybė tarp įvairių „Volvo Cars juridinių asmenų ir
 • mums skirta kontaktinė informacija, kad galėtumėte gauti informacijos apie savo teises (dėl mūsų vykdomo jūsų Asmens duomenų apdorojimo) ir jomis pasinaudoti.

Ši politika nuolat naujinama, siekiant perteikti priemones, kurių „Volvo Cars“ imasi jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

Duomenų valdymas „Volvo Cars

Volvo Car Corporation“ (Švedijos juridinis asmuo, kurio įmonės registracijos Nr. 556074-3089) – naujų ir esamų modelių tyrimų bei plėtros tikslais bei siekiant klientams teikti tam tikras pasaulines paslaugas renkamų duomenų valdytojas. Be to, „Volvo Car Corporation“ – siekiant stebėti automobilių kokybę bei galimus saugos atšaukimus ir užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams renkamų asmens duomenų valdytojas.

Kiekviena nacionalinė pardavimo įmonė, priklausanti „Volvo Cars“, bendruoju atveju yra atsakinga už rinkodarą, pardavimą bei ryšius su klientais ir konkrečių paslaugų teikimą savo rinkos ribose. Nacionalinė pardavimo įmonė yra asmens duomenų apdorojimo šiais tikslais duomenų valdytojas. Jei tam tikroje rinkoje nacionalinės pardavimo įmonės nėra, importuotojas paprastai prisiima tokią pačią atsakomybę kaip ir nacionalinė pardavimo įmonė. Todėl šiais atvejais importuotojas yra duomenų valdytojas. „Volvo Cars“ pagal sutartį reikalauja, kad jos įgaliotieji atstovai ir autoservisai laikytųsi duomenų apsaugos taisyklių. Turėkite omenyje, kad „Volvo Cars“ ir jos įgaliotieji atstovai bei autoservisai yra atskiri juridiniai asmenys ir bendruoju atveju mes neatsakome, jei tam tikri įgaliotieji atstovai arba autoservisai nesilaiko galiojančių įstatymų. Jei turite klausimų apie tai, kaip jūsų įgaliotasis atstovas arba autoservisas naudoja jūsų Asmens duomenis, susisiekite su juo tiesiogiai.

DUOMENŲ APDOROJIMO PRINCIPAI

Jūsų Asmens duomenų apdorojimas – svarbi mūsų produktų ir paslaugų teikimo jums proceso dalis. Mes vertiname jūsų mums parodytą pasitikėjimą pateikiant savo Asmens duomenis ir manome, kad jūsų privatumas yra esminė mūsų teikiamų paslaugų dalis. Siekdami apsaugoti jūsų Asmens duomenis, padidinti vertę klientui ir užtikrinti pažangų bei saugesnį vairavimą, vadovaujamės toliau nurodytais penkiais bendraisiais principais.

PASIRINKIMO LAISVĖ

Jūsų Asmens duomenys priklauso jums. Mes nedarome jokių prielaidų dėl jūsų privatumo pageidavimų ir siekiame savo paslaugas projektuoti taip, kad galėtumėte pasirinkti, ar bendrinti su mumis savo Asmens duomenis.

INTERESŲ BALANSAS

Tais atvejais, kai jūsų Asmens duomenis apdoroti būtina siekiant teisėto intereso, ir kai šis interesas nusveria poreikį saugoti jūsų privatumą, galime apdoroti tam tikrus Asmens duomenis negavę jūsų išskirtinio sutikimo, jei tai leidžiama įstatymais. Tam tikrose kitose situacijose taip pat galime apdoroti jūsų Asmens duomenis be jūsų sutikimo, jei to reikalaujama atitinkamais įstatymais. Papildomos informacijos rasite tolesniame skirsnyje „Sutikimas“. Jei jūsų Asmens duomenys apdorojami viešojo intereso pagrindais, tai grindžiame potencialia nauda (įskaitant saugą) savo klientams bei visuomenei.

PROPORCINGUMAS

Volvo Cars“ savo klientų Asmens duomenis apdoros tik jei tai adekvatu, aktualu ir būtina siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami. Jei tam tikrą funkciją atlikti arba paslaugą suteikti galima naudojant anoniminius duomenis, siekiame paversti jūsų Asmens duomenis anoniminiais. Jei sujungiame anoniminius arba ne Asmens duomenis su jūsų Asmens duomenimis, jie traktuojami kaip Asmens duomenys, kol lieka sujungti.

SKAIDRUMAS IR SAUGUMAS

Volvo Cars“ tiki apdorojamų Asmens duomenų tipų ir paskirties skaidrumu. Be to, dedame visas pastangas jūsų Asmens duomenims apsaugoti, kadangi siekis apsaugoti tai, kas jums svarbu, yra viena iš pagrindinių „Volvo Cars“ vertybių. Gavusi prašymą, „Volvo Cars “ suteiks klientams papildomos informacijos apie tai, kaip apdorojame ir saugome jūsų Asmens duomenis.

ATITIKTIS TEISĖS AKTAMS

Volvo Cars“ siekia laikytis kiekvienoje šalyje, kurioje vykdome veiklą, galiojančių privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų, taisyklių bei reglamentų. Prireikus pakoreguosime jūsų Asmens duomenų rinkimo procesus, kaip aprašyta šioje politikoje, siekdami užtikrinti atitiktį teisės aktams.

Volvo Cars“ renkami jūsų Asmens duomenys ir transporto priemonės duomenys bus naudojami siekiant:

 • teikti jums gaminius bei paslaugas ir patvirtinti jūsų teisę vykdyti tam tikrus pirkimus, naudoti atitinkamas paslaugas, taip pat – teikti jums patobulintus pasiūlymus ir formuoti naudojimo patirtį;
 • informuoti jus apie mūsų gaminių arba paslaugų naujinius ar pakeitimus, įskaitant (tačiau neapsiribojant) mūsų teisinių sąlygų ir politikos pasikeitimais;
 • informuoti jus apie naujus gaminius, paslaugas ir įvykius;
 • teikti transporto priemonės techninę pagalbą ir paslaugas (garantijos paslaugas, atšaukimo informaciją ir pan.);
 • tobulinti gaminius, pvz. gerinti transporto priemonių charakteristikas, kokybę ir saugą;
 • įvertinti ir tobulinti savo pasiūlymus bei bendravimą su klientais;
 • tenkinti teisinius reikalavimus arba teisėtas valdžios institucijų užklausas;
 • informuoti jus apie mūsų gaminius ir paslaugas bei nustatyti, kurios iš jų galėtų jus sudominti;
 • vykdyti rinkos tyrimus ir
 • vykdyti analizę ir rengti klientų profilius (įskaitant internetinius bei socialinių tinklų) – šias operacijas galima atlikti mes patys arba mūsų parinkti tiekėjai.

NAUDINGOS APIBRĖŽTYS

Volvo Cars“ naudoja tokius apibrėžimus:

 • „Duomenų valdytojas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, viešosios valdžios institucija, įstaiga arba bet kokia kita organizacija, atskirai arba kartu su kitais nustatanti Asmens duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.
 • „Duomenų tvarkytojas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, viešosios valdžios institucija, įstaiga arba bet kokia kita organizacija, apdorojanti Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.
 • „Asmens duomenys“ – tai visa informacija, susijusi su identifikuotu („registruotu“) arba galimu identifikuoti fiziniu asmeniu. Identifikuojamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti.
 • „Apdorojimas“ reiškia bet kokią operaciją arba jų rinkinį, atliekamą su asmens duomenimis arba jų rinkiniais, neatsižvelgiant į tai, ar procesas automatizuotas, ar ne. Pavyzdžiai: rinkimas, įrašymas, tvarkymas, struktūrizavimas, laikymas, pritaikymas arba modifikavimas, iškvietimas, skaitymas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinimas arba kitoks prieigos sutikimas, lygiavimas arba derinimas, ribojimas, trynimas arba naikinimas.
 • „Slapti Asmens duomenys“ – tai tokie Asmens duomenys, kurių atskleidimas gali pakenkti duomenų subjektui arba sukelti jam problemų. Tokių duomenų pavyzdžiai: Specifinės Asmens duomenų kategorijos (kaip nurodyta toliau), kredito kortelės numeris ir kita finansinė informacija apie registruotą asmenį, asmens kodas ir buvimo vietos informacija.
 • „Specialiosios duomenų kategorijos“ – tai Asmens duomenys, atskleidžiantys asmens rasę ar tautybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungose, taip pat – genetinių ir biometrinių duomenų apdorojimas, siekiant unikaliai identifikuoti fizinį asmenį, ir duomenys, susiję su fizinio asmens sveikata, lytiniu gyvenimu arba seksualine orientacija.

DUOMENŲ RINKIMAS

Naudodamiesi „Volvo Cars“ paslaugomis, būdami ne transporto priemonėje arba bendraudami su „Volvo Cars“ darbuotojais, pvz. naršydami mūsų interneto svetaines arba lankydamiesi klientų centruose (šiame kontekste telefoniniai pokalbiai kokybės užtikrinimo tikslais gali būti įrašomi (gavus jūsų sutikimą)) galite suteikti mums informacijos apie save arba savo transporto priemonę. Taip pat galime gauti tokių duomenų iš savo įgaliotųjų atstovų ir autoservisų bei kitų trečiųjų šalių. Tokie duomenys („kliento pateikiami asmens duomenys“) gali būti:

 • jūsų kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.);
 • demografinė informacija (amžius, šeiminė padėtis, šeimos sudėtis ir pan.);
 • informacija apie transporto priemonę (transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN), modelis, pirkimo data, priežiūros retrospektyva ir pan.);
 • jūsų veiklų (navigacijos pagalba, paieškos užklausos, buvimo vietos bendrinimas ir pan.) sugeneruoti buvimo vietos duomenys ir
 • su jūsų produktų ir paslaugų pirkimu susiję duomenys (kliento pageidavimai ir nuostatos, pirkimų retrospektyva, „Volvo ID“ ir pan.).

Jūsų transporto priemonė automatiškai rinks duomenis, susijusius su transporto priemone ir jos aplinka, daugiausiai – techninio pobūdžio ir su jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie duomenys („transporto priemonės įrašyti duomenys“) paprastai būna siejami su transporto priemonės identifikavimo numeriu (VIN), todėl pagal juos negalima nustatyti jūsų tapatybės. Transporto priemonės įrašyti duomenys:

 • saugos informacija (ar išsiskleidė saugos oro pagalvės, ar suveikė diržų įtempikliai, ar užrakintos (atidarytos) durelės ir langai ir pan.);
 • sistemos funkcijų būsena (variklio, akceleratoriaus pedalo, vairo, stabdžių ir pan.);
 • važiavimo duomenys (transporto priemonės greitis, stabdžių ir akceleratoriaus pedalo naudojimas, judesiai vairu ir pan.);
 • buvimo vietos duomenys (transporto priemonės vieta avarijos atveju ir pan.) ir
 • aplinkos duomenys (lauko temperatūra, vaizdai ir pan.).

Informacijos apie tam tikrus transporto priemonės registruojamus duomenis rasite ir automobilio savininko vadove.

Rinkdami ir apdorodami slaptus Asmens duomenis, esame itin atsargūs ir imamės ypatingų priemonių, kaip to reikalaujama įstatymuose. Siekiant išvengti abejonių, reikia pabrėžti, kad galiojančiuose įstatymuose gali būti reikalaujama Slaptais Asmens duomenimis laikyti kitokios rūšies duomenis.

PAREIŠKIMAS

Rinkdami arba registruodami jūsų Asmens duomenis (kiek tai derama praktiškai arba reikalaujama pagal įstatymus), suteiksime jums (i) konkrečios informacijos apie jūsų Asmens duomenų apdorojimą, (ii) informacijos apie duomenų valdytojo tapatybę, (iii) informacijos apie trečiąsias šalis, kurioms gali būti atskleidžiami duomenys ir (iv) kitos informacijos, kuri gali būti reikalinga siekiant užtikrinti, kad galėtumėte apsaugoti savo teises. Pirmiau pateikta informacija gali būti pateikta, pvz. perkant transporto priemonę, transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemoje, „Volvo Cars“ sukurtose mobiliosiose programėlėse, adresu www.volvocars.com arba kitaip, pagal jūsų susitarimą su „Volvo Cars“.

SUTIKIMAS

Prieš rinkdami arba naudodami jūsų Asmens duomenis, sieksime gauti jūsų sutikimą (kiek tai praktiška arba jei to reikalaujama pagal įstatymus). Prašymas duoti sutikimą bus aiškus ir konkretus, jums bus suteiktas deramas pagrindas sprendimui priimti. Mes niekada nedarysime prielaidos, kad jūs sutikote. Vietoj to mes užtikrinsime, kad duotumėte sutikimą aktyviai, aiškiai ir skaidriai. Jūsų sutikimas yra duodamas savanoriškai ir jį galite atšaukti bet kuriuo metu, pvz. nutraukdami naudojimąsi konkrečia paslauga arba susisiekdami su „Volvo Cars“ adresu, nurodytu tolesniame skirsnyje „Informacija ir prieiga“. Jei neduosite savo sutikimo, gali nebūti galimybės naudotis paslaugomis ar jų dalimis.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS BE SUTIKIMO

Transporto priemonės įrašytus duomenis gali reikėti rinkti ir naudoti siekiant (i) padėti technikams diagnozuoti ir šalinti transporto priemonių triktis vykdant jų bendrosios ir techninės priežiūros procedūras, (ii) tobulinti „Volvo Cars“ gaminius, pvz. gerinti transporto priemonių kokybę ir saugos funkcijas, (iii) vykdyti „Volvo Cars“ garantinius įsipareigojimus ir (iv) patenkinti teisinius reikalavimus. Šiais ir panašiais teisiniais tikslais „Volvo Cars“ renkant arba naudojant su transporto priemone susijusius duomenis, bendruoju atveju mes nesieksime gauti jūsų sutikimą, nebent tai atskirais atvejais būtų būtina arba reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMOS

Jums gali būti suteikiama prieiga prie su automobiliu susijusių programų ir kitų paslaugų, kurias teikia trečiosios šalys. Tokiu atveju jums gali reikėti persiųsti buvimo vietos duomenis ir kitus transporto priemonės įrašytus duomenis tokiai trečiajai šaliai. „Volvo Cars“ neatsako už Asmens duomenų rinkimą arba naudojimą trečiųjų šalių teikiamose programose bei paslaugose ir rekomenduoja prieš naudojantis atidžiai perskaityti tokių programų ar paslaugų naudojimui taikomas sąlygas (ir susijusią sąžiningumo politiką). Jei turite klausimų apie tai, kaip trečiosios šalys naudoja jūsų Asmens duomenis, susisiekite su jomis tiesiogiai.

TARPTAUTINIAI PERSIUNTIMAI

Volvo Cars“ gali persiųsti jūsų Asmens duomenis Europos Ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių (kur galioja kitokie duomenų apsaugos įstatymai) gavėjams. Šiam sąrašui priklauso valstybės, kurių asmens duomenų apsaugos lygis ES Komisijos nuomoje yra nepakankamai aukštas. Taip nutikus, „Volvo Cars“ užtikrins, kad būtų teisinis persiuntimo pagrindas, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais. Be to, jūs būsite informuoti apie teisinį pagrindą, kokios apsaugos priemonės taikomos ir kaip galima gauti šių apsaugos priemonių kopiją.

DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Daugeliu duomenų apdorojimo atvejų galite nutraukti mūsų vykdomus jūsų Asmens duomenų naudojimo procesus, atnaujindami savo pageidavimus, nutraukdami naudojimąsi konkrečia paslauga arba atšaukdami savo duotą duomenų apdorojimo sutikimą, susisiekdami su „Volvo Cars“ adresu, nurodytu tolesniame skirsnyje „Informacija ir prieiga“, arba kitais mūsų nurodytais būdais. Vis dėlto atskirais atvejais negalima atsisakyti jūsų Asmens duomenų apdorojimo (nebent įstatymais būtų nustatyta kitaip):

 • kai tai susiję su tam tikrais jūsų transporto priemonės įrašytų duomenų rinkimo ir tolesnio apdorojimo veiksmais saugos, kokybės ir gaminių tobulinimo srityse;
 • kai reikia jums siųsti svarbius pareiškimus, pvz. pasikeitus mūsų teisinėms sąlygoms ir politikai arba mūsų gaminių atšaukimo atveju;
 • kai vykdome minėtus veiksmus pagal atitinkamus teisinius įsipareigojimus.

LAIKYMAS

Jūsų Asmens duomenis saugosime tol, kol to prireiks siekiant šioje politikoje nurodytų arba jums išdėstytų tikslų. Tai reiškia, kad, gavę jūsų sutikimą apdoroti jūsų Asmens duomenis, juos saugosime, kol tęsis bendravimas su jumis (kur taikoma – iki garantinio laikotarpio pabaigos) arba kol atsiimsite savo sutikimą. Jei atšauksite savo sutikimą, pasiliksime tam tikrus jūsų Asmens duomenis, kol to reikės siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus ir apsisaugoti nuo galimų teisinių ginčų. Jei negausime sutikimo apdoroti, duomenys bus laikomi tik tiek, kiek leidžiama įstatymais.

DUOMENŲ KOKYBĖ

Apdorodami jūsų Asmens duomenis, siekiame užtikrinti, kad jie būtų teisingi ir atnaujinti. Stengiamės laiku naikinti arba koreguoti neteisingus arba neišsamius Asmens duomenis. Papildomos informacijos apie jūsų teisę užtikrinti pas mus laikomų jūsų Asmens duomenų tikslumą rasite tolesniame skirsnyje „Informacija ir prieiga“.

INFORMACIJA IR PRIEIGA

Kaip nurodyta pirmesniame skirsnyje „Pareiškimas“, rinkdami arba registruodami jūsų Asmens duomenis galime jums suteikti konkrečios informacijos apie tai, kaip juos apdorojame. Jūs turite teisę vieną kartą per metus teikti užklausą ir nemokamai gauti informacijos apie tai, (i) kokius jūsų Asmens duomenis apdorojame, (ii) kur Asmens duomenys yra renkami, (iii) koks apdorojimo tikslas ir (iv) su kokiais gavėjais arba gavėjų kategorijomis Asmens duomenis bendriname. Užklausos tokiai informacijai teikti turi būti rašytinės, patvirtintos jūsų parašu. Jose turi būti jūsų vardas ir pavardė, adresas ir (idealiausia) jūsų el. pašto adresas. Taip pat turite teisę reikalauti, kad mes pakoreguotumėme, užblokuotumėme arba panaikintumėme neteisingą su jumis susijusią informaciją. Užklausas reikia siųsti šio dokumento pabaigoje nurodytam juridiniam asmeniui. Jūsų užklausos bus apdorojamos operatyviai ir tinkamai. Asmens duomenų naikinimo užklausoms bus taikomi galiojantys teisiniai reikalavimai. Jei įstatymais nustatytas tokios užklausos tenkinimo administracinis mokestis, „Volvo Cars“ gali nuspręsti imti tokį mokestį. Be to, jums gali būti suteikta teisė peržvelgti tam tikrų „Volvo Cars“ turimų kliento pateiktų Asmens duomenų apžvalgą ir pakoreguoti arba atnaujinti savo informaciją prisijungiant prie „Volvo Cars“ klientų portalo paskyros arba panašios jūsų vietos rinkoje veikiančios tarnybos.

SAUGUMAS

Volvo Cars“ ėmėsi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių apsaugoti jūsų Asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo arba modifikavimo, neleistino atskleidimo arba bet kokių kitų neteisėtų apdorojimo formų.

ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Volvo Cars“ gali bendrinti jūsų Asmens duomenis:

 • su „Volvo Cars“ padaliniais;
 • su „Volvo Cars“ įgaliotaisiais atstovais ir autoservisais, siekiant jums teikti gaminių ir paslaugų pasiūlymus bei kitą informaciją;
 • su kitais verslo partneriais, siekiant jums teikti gaminių ir paslaugų pasiūlymus bei kitą informaciją, taip pat – tyrimų ir tobulinimo tikslais;
 • pardavus arba perdavus „Volvo Cars“ verslą arba turtą;
 • kai to reikalaujama pagal įstatymus, pvz. gavus valstybinės institucijos užklausą, kilus ginčui arba prasidėjus teisiniam procesui ar gavus atitinkamą užklausą;
 • jei mes gera valia manome, kad atskleisti būtina siekiant apsaugoti savo teises, pvz. ištirti galimus mūsų teisinių sąlygų ir nuostatų pažeidimus arba aptikti, užkardyti ar atskleisti sukčiavimą bei kitais su saugumu susijusiais atvejais;
 • su kitais verslo partneriais arba trečiosiomis šalimis, kurių paslaugomis nusprendėte naudotis arba įgaliojote juos užklausti iš „Volvo Cars“ duomenų (pvz., „Volvo In-car Delivery“);
 • su mūsų gaminių arba paslaugų teikėjais, kurie veikia mūsų vardu pirmiau nurodytais naudojimo atvejais, pvz., belaidžio ryšio teikėjai, interneto svetainių prieglobos ar valdymo funkcijas teikiančios įmonės, informacijos perdavimo, duomenų analizės, kredito kortelių apdorojimo arba sistemų, reikalingų siekiant apdoroti, laikyti arba valdyti kredito kortelių ar finansinę informaciją, valdytojai ir
 • su skubios pagalbos paslaugų teikėjais, pvz., teisėsaugos institucijomis, techninės pagalbos teikėjais ir greitosios medicinos pagalbos stotimis, kad būtų galima suteikti susijusias paslaugas (pvz., „Volvo On Call“ skubios pagalbos paslaugą).

Volvo Cars“, vykdydama jūsų Asmens duomenų valdytojo teises ir pareigas, bendruoju atveju jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims atskleis tik gavusi jūsų atitinkamą sutikimą. Vis dėlto, jei leidžiama įstatymais, mes galime bendrinti jūsų Asmens duomenis ir negavę jūsų sutikimo, nebent manome, kad jūsų sutikimas būtinas atskirais atvejais arba to reikalaujama pagal įstatymus, kaip nurodyta toliau:

 • kilus situacijai, kai atskleisti reikalaujama pagal įstatymus;
 • kilus situacijai, kai atskleisti būtina siekiant patenkinti teisėtą „Volvo Cars“ interesą (pvz. apsaugoti savo teises, kaip aprašyta pirmiau).

MŪSŲ VYKDOMI DUOMENŲ APDOROJIMO PROCESAI

Mes ribojame prieigą prie jūsų Asmens duomenų, suteikdami ją tik „Volvo Cars“ darbuotojams ir tiekėjams, kuriems reikia turėti šią informaciją, kad galėtų ją apdoroti mūsų vardu, ir kurie atskiromis sutartimis yra įpareigoti saugoti jūsų Asmens duomenis ir užtikrinti jų slaptumą. Mes siekiame pasirinkti tokią duomenų apdorojimo paslaugų teikimo parinktį, kuri geriausiai apsaugotų jūsų Asmens duomenis nuo bet kokių trečiųjų šalių. Vykdant kai kuriuos iš šių apdorojimo veiksmų gali būti, kad jūsų Asmens duomenys yra perduodami į kitą šalį arba kitaip apdorojami kitoje šalyje. Toks perdavimas bus atliekamas pagal jūsų šalyje taikomus reikalavimus.

RINKODARA

Mes neparduosime ir neišmainysime jūsų Asmens duomenų su trečiosiomis šalimis, nebent jūs duotumėte sutikimą tai padaryti. Mes nebendrinsime jūsų Asmens duomenų su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais, nebent gautumėme jūsų atitinkamą sutikimą. Jei jūs davėte tokį sutikimą, tačiau nebenorite gauti rinkodaros turinio iš trečiosios šalies, susisiekite su ta trečiąja šalimi tiesiogiai. Mes galime teikti jums informaciją apie naujus gaminius, paslaugas, renginius arba panašią rinkodaros veiklą. Jei nebenorite gauti konkrečių el. paštu siunčiamų naujienlaiškių ar panašios korespondencijos, vadovaukitės konkrečioje korespondencijoje pateikiamomis instrukcijomis. Taip pat galite naudotis savo „Volvo Cars“ klientų portalo paskyra arba panašia savo vietos rinkoje teikiama paslauga ir atsisakyti konkrečių tipų „Volvo Cars“ korespondencijos bei pakeisti pirmiau pateiktus pageidavimus.

INTERNETO SVETAINĖS IR SLAPUKAI

Bendruoju atveju galite lankytis „Volvo Cars“ interneto svetainėse nepranešdami, kas esate, ir neatskleisdami apie save jokios informacijos. Vis dėlto, siekiant jums teikti atitinkamas paslaugas arba pasiūlymus, mums dažnai reikės įrašyti tam tikrus Asmens duomenų elementus, pvz., jūsų vardą ir el. pašto adresą. Prieš tokį įrašymą mes galime rinkti (naudodami slapukus) anoniminę informaciją apie tai, kaip naudojotės mūsų interneto svetainėmis. Ši informacija bus mums naudinga siekiant tobulinti savo interneto svetaines arba rinkodaros tikslais. Visose „Volvo Cars“ klientams skirtose interneto svetainėse pateikiama informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus. Tam tikrose šalyse papildomai numatoma internetinė slapukų priėmimo arba atmetimo procedūra. Papildomos informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, rasite vietos informacijos apie slapukus skiltyje, kurią rasite prie savo šalies adresu www.volvocars.com.

TAIKOMOSIOS PROGRAMOS

Kai atsisiunčiate arba registruojatės naudotis viena iš mūsų programėlių, galite mums pateikti asmens duomenų, pvz., savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitos registracijos informacijos. Be to, kai naudojate mūsų programėles, galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant techninę informaciją, susijusią su jūsų mobiliuoju įrenginiu, ir informaciją apie tai, kaip naudojate programėlę. Atsižvelgiant į konkrečią jūsų naudojamą programėlę, gavę atitinkamą jūsų sutikimą dėl duomenų rinkimo, galime papildomai rinkti jūsų įrenginyje laikomą informaciją, pvz., apie adresatus, buvimo vietą bei kitą skaitmeninį turinį. Papildomos informacijos apie tai, kokių rūšių informaciją renkame, rasite privatumo pareiškime ir (arba) kiekvienos atitinkamos programėlės specialiajame pareiškime.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS IR PROGRAMĖLĖS

Kai kurios trečiųjų šalių programėlės, kurias atsisiunčiate, kurios būna įdiegtos iš anksto arba kurioms gauti užsiregistruojate, gali turėti atskiras taikomas sąlygas ir nuostatus bei privatumo politiką, kurios gali būti taikomos neatsižvelgiant į mūsų privatumo politiką. „Volvo Cars“ neatsako už Asmens duomenų naudojimą trečiųjų šalių programėlėse ir tarnybose. Rekomenduojame prieš užsisakant, atsisiunčiant ar naudojant atidžiai perskaityti kiekvienos iš trečiųjų šalių paslaugų ar programėlių naudojimo sąlygas bei privatumo politiką. Taip pat rekomenduojame atsisiuntus įvertinti trečiųjų šalių programėlių privatumo pasirinkimus ir valdymo priemones.

VAIKAI

Mūsų paslaugos neskirtos vaikams. Mes sąmoningai nesistengiame gauti ir nerenkame jokių jaunesnių nei 13 metų vaikų Asmens duomenų ir netaikome jiems jokių rinkodaros priemonių. Jei vaikas mums anksčiau yra pateikęs Asmens duomenų, to vaiko tėvai arba globėjai gali susisiekti su mumis ir paprašyti, kad informacija būtų panaikinta iš mūsų įrašų. Jei manote, kad galime būti gavę bet kokios informacijos iš jaunesnio nei 13 metų vaiko, prašome su mumis susisiekti. Jei sužinosime, kad netyčia surinkome asmens informacijos iš jaunesnio nei 13 metų (arba analogiško minimalaus amžiaus, nustatyto atitinkamoje jurisdikcijoje) vaiko, imsimės veiksmų kaip įmanoma greičiau panaikinti tokią informaciją.

STEBĖJIMAS

Pagal teisinius reikalavimus turime stebėti, kai veikia mūsų sistema, įskaitant mūsų pagamintus automobilius. Tai reiškia, kad mes renkame iš savo automobilių pavyzdinius duomenis.

DUOMENŲ APSAUGOS ATSTOVAS

Su „Volvo Cars“ duomenų apsaugos atstovu galima susisiekti pagal šiuos kontaktinius duomenis:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation“, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, pvz., gauti informaciją arba prieiti prie mūsų tvarkomų jūsų Asmens duomenų, kreipkitės adresu:

„Volvo Car Corporation“, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

Taip pat galite kreiptis į vietos duomenų apsaugos įstaigas.

Paskelbta 2018-02-26

Ar tai padėjo?

Ačiū už jūsų atsakymus
Mes džiaugiamės galėdami padėti
Atsiliepimai
Siųsti
Taip Ne