Teisinės atsakomybės ribos

Teisinis įspėjimas

 
Kai kuri šiame tinklalapyje pateikta informacija gali būti neteisinga dėl gaminių pakeitimų, kurie įvyko po tinklalapio sukūrimo. Kai kuri aprašoma arba demonstruojama įranga galima tik tam tikrose šalyse arba gali būti pristatoma už papildomą mokestį. Prieš užsisakant prašome susisiekti su „Volvo“ prekybos atstovais, kad gautumėte naujausios informacijos. Prieš užsisakant prašome susisiekti su „Volvo“ prekybos atstovais, kad gautumėte naujausios informacijos.

 

Nėra garantijų ar atstovavimo

Šiame tinklalapyje pateikiama tokia informacija, kokia yra. „Volvo Cars“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokios šalies tiesioginę ar netiesioginę, specialią ar kitokią žalą, patirtą dėl šio tinklalapio ar bet kurio kito nurodomo tinklalapio informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno netekimą, verslo veiklos trukdymą, programų ar kitokių duomenų praradimą arba dar kitaip, net jei buvo perspėta apie tokios žalos galimybę.

„Volvo Cars“ neteikia garantijų ir/arba neatstovauja jokiems kitiems tinklalapiams, kuriuos galite aplankyti iš pagrindinio tinklalapio. Tokie puslapiai pateikiami dėl patogumo, ir tai nereiškia, kad „Volvo Cars“ patvirtina ar prisiima atsakomybę už šių tinklalapių turinį. 

Šio tinklalapio informacijoje gali būti techninių netikslumų ar rašybos klaidų. Šio tinklalapio informacija gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo ar įsipareigojimo.

Šio tinklalapio informacija gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo ar įsipareigojimo. Susisiekite su vietiniu prekybos atstovu dėl išsamesnės informacijos apie gaminius, paslaugas ir kt., kurios yra prieinamos ir kurias galima užsisakyti.
 

Pastabos, klausimai ar pasiūlymai

Prašom įsidėmėti, kad visa informacija, neprašyti pasiūlymai, idėjos ar kita pateikta medžiaga bus laikomi nekonfidencialiais ir neprivačiais. Siųsdami kokią nors informaciją ar medžiagą, jūs suteikiate „Volvo Cars" neribotą teisę tą medžiagą ar informaciją naudoti, dauginti, rodyti, atlikti, perduoti ir platinti ir taip pat sutinkate, kad „Volvo Cars" laisvai naudotųsi tomis idėjomis, koncepcijomis, techninėmis žiniomis ar būdais, kuriuos mums atsiuntėte kokiu nors tikslu.
 

Speciali programinė galima rasti interneto svetainėje

Visos programinės įrangos, kurią galite parsisiųsti iš šio tinklalapio („Programinė įranga“), autorystės teisės priklauso „Volvo Cars“ ir (arba) jos tiekėjams.

Visos programinės įrangos, kurią galite parsisiųsti iš šio tinklalapio („Programinė įranga“), autorystės teisės priklauso „Volvo Cars“ ir (arba) jos tiekėjams. Jei kitaip nenurodoma licencinėje sutartyje, programinę įrangą gali parsisiųsti tik galutiniai vartotojai. Pagal licencinę sutartį už bet kokios programinės įrangos kopijavimą ar platinimą gresia civilinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Griežta draudžiama be apribojimo kopijuoti ar platinti pirmiau paminėtą programinę įrangą bet kokiuose serveriuose ar vietose.

Programinei įrangai garantija suteikiama, jei taikoma, tik pagal licencinės sutarties sąlygas. Išskyrus garantijas pagal licencinę sutartį, „Volvo Cars“ dėl programinės įrangos neteikia jokių garantijų ar sąlygų, taip pat numanomų garantijų ir pardavimo sąlygų dėl tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės ir nepažeidžiamumo.