Gracenote®

Gracenote ® identyfikuje, analizuje i sortuje muzykę w celu ułatwienia odtwarzania, przeszukiwania i poruszania się po bibliotece utworów muzycznych.

Gracenote ®

Gracenote ® służy do identyfikacji i analizowania informacji zawartych w metadanych plików muzycznych. Pliki te mogą pochodzić z różnych urządzeń, na przykład z telefonu komórkowego lub urządzenia USB. Gracenote® porównuje i sortuje utwory na podstawie gatunku, pochodzenia, okresu, kategorii wykonawcy itd. Analizowane są także takie atrybuty jak tempo i nastrój.

Metadane pochodzące z różnych źródeł mogą czasami być niezgodne lub niewystarczające. Gracenote® dysponuje narzędziami umożliwiającymi sortowanie danych i uzupełnianie brakujących informacji. Informacje dotyczące utworów, wykonawców i albumów są wyświetlane w przejrzysty sposób, często wraz z ilustracjami, na wyświetlaczu centralnym samochodu w celu ułatwienia przeszukiwania i poruszania się po bibliotece utworów muzycznych.

Gracenote ® potrafi tworzyć listy odtwarzania w oparciu o konkretne utwory reprezentujące podobne style dzięki funkcji klasyfikacji i sortowania kolekcji utworów muzycznych.

Gracenote ® obsługuje fonetyczne przetwarzanie nazwisk/nazw wykonawców, tytułów albumów i gatunków, dzięki czemu do odtwarzania muzyki można w łatwy sposób używać poleceń głosowych. Więcej informacji na temat poleceń głosowych, patrz Obsługa multimediów za pomocą funkcji rozpoznawania głosu i Korzystanie z rozpoznawania poleceń głosowych.

Aktualizacja usługi Gracenote®

Wymaga aktualizacji systemu Sensus Connect dostępnej od maja 2017.

Regularne aktualizacje usługi Gracenote® można przeprowadzać samodzielnie. Pliki aktualizacji można pobrać z komputera na pusty pendrive. Dostęp do plików można uzyskać za pomocą opcji Do pobrania w górnym menu na stronie support.volvocars.com, po wybraniu właściwego regionu i rynku.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktualizowania usługi Gracenote®, patrz Aktualizacja usługi Gracenote®.

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za Twoją opinię.
Cieszymy się, że mogliśmy Ci pomóc.
Opinie
Wyślij
Tak Nie