Podłączanie telefonu komórkowego do samochodu za pośrednictwem Bluetooth

Podłączenie telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth pozwala na korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego i bezprzewodowe przesyłanie muzyki do samochodu. W tym artykule opisano, w jaki sposób możesz ustanowić połączenie między telefonem komórkowym a Twoim Volvo.

Podłączanie telefonu komórkowego do samochodu za pośrednictwem Bluetooth

Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth, z których jedno jest przeznaczone do strumieniowej transmisji multimediów. Ostatni podłączony telefon jest wykorzystywany automatycznie do nawiązywania połączeń, wysyłania/odbierania wiadomości, strumieniowego przesyłania multimediów i umożliwiania połączenia z Internetem. Telefon komórkowy musi być wyposażony w funkcję Bluetooth i obsługiwać funkcję udostępniania Internetu. Informacje na temat telefonów komórkowych i kompatybilności, patrz Telefony i kompatybilność Bluetooth.

Podłączenie danego urządzenia odbywa się raz. Po podłączeniu urządzenie Bluetooth nie musi być już dłużej widoczne, ale wystarczy że będzie mieć włączoną funkcję Bluetooth.

Aby podłączyć swój telefon do samochodu za pośrednictwem Bluetooth, zapoznaj się z filmem instruktażowym lub postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Parowanie Bluetooth

Video thumbnail

Ustawienia i menu dostępne na wyświetlaczu centralnym różnią się w zależności od wersji oprogramowania.

Instrukcja

Są dwa sposoby podłączania. Możesz wyszukać telefon z samochodu albo samochód z telefonu.

Opcja 1 – wyszukanie telefonu z samochodu

Przełącz telefon w tryb widoczny/umożliwiający wyszukanie za pośrednictwem Bluetooth.

Aby połączyć samochód z Internetem za pośrednictwem funkcji Bluetooth telefonu, upewnij się, że telefon obsługuje funkcję udostępniania połączenia internetowego i że jest ona włączona. Funkcja nosi nazwę „tethering” w telefonach iPhone oraz „osobisty hotspot” w telefonach z systemem Android. W przypadku telefonów iPhone strona menu „tethering” musi pozostać otwarta do czasu ustanowienia połączenia z Internetem.

Otwórz widok telefonu.

  • Jeśli do samochodu nie jest podłączony żaden telefon, naciśnij Dodaj telefon.
  • Jeśli do samochodu jest podłączony telefon, naciśnij Zmień. W wyskakującym okienku naciśnij Dodaj telefon.

Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

Naciśnij nazwę telefonu, który ma być połączony i (lub) potwierdź wybór na wyświetlaczu centralnym.

Sprawdź, czy podany kod numeryczny w systemie samochodu jest zgodny z kodem w telefonie. Jeśli tak, zaakceptuj w obu urządzeniach.

W telefonie można włączyć akceptowanie lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.

Potwierdź wybór na centralnym wyświetlaczu.

Opcja 2 – wyszukanie samochodu z telefonu

Otwórz widok telefonu.

  • Jeśli do samochodu nie jest podłączony żaden telefon, naciśnij Dodaj telefonUwidocznij samochód.
  • Jeśli do samochodu jest podłączony telefon, naciśnij Zmień. W wyskakującym okienku naciśnij Dodaj telefonUwidocznij samochód.

Włącz Bluetooth w swoim telefonie.

Aby połączyć samochód z Internetem za pośrednictwem funkcji Bluetooth telefonu, upewnij się, że telefon obsługuje funkcję udostępniania połączenia internetowego i że jest ona włączona. Funkcja nosi nazwę „tethering” w telefonach iPhone oraz „osobisty hotspot” w telefonach z systemem Android. W przypadku telefonów iPhone strona menu „tethering” musi pozostać otwarta do czasu ustanowienia połączenia z Internetem.

Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie.

Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

Wybierz nazwę swojego samochodu w telefonie.

Sprawdź, czy podany kod numeryczny w systemie samochodu jest zgodny z kodem urządzenia zewnętrznego. Jeśli tak, zaakceptuj w obu urządzeniach.

W telefonie można włączyć akceptowanie lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.

Potwierdź wybór na centralnym wyświetlaczu.

W niektórych telefonach wymagana jest aktywacja funkcji wiadomości.

Nie wszystkie telefony są w pełni kompatybilne i mogą wyświetlać kontakty oraz wiadomości w samochodzie.

Po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia. W takiej sytuacji należy usunąć telefon z systemu samochodu, a następnie ponownie połączyć.

Powiadomienia o wiadomościach w systemie iOS

Ustawienia powiadomień mogą się różnić zależnie od modelu telefonu i wersji oprogramowania.

Aby powiadomienia o wiadomościach z telefonów z systemem iOS były pokazywane na wyświetlaczu samochodu, trzeba aktywować powiadomienia o wiadomościach w ustawieniach telefonu:

Settings

Notifications

Wiadomości

Aktywować Zezwalaj na powiadomienia, Pokaż w Centrum powiadomień, Ikona z symbolem aplikacji, Pokaż na ekranie blokady i Notifications w pozycji Styl alarmu, gdy jest niezablokowany.

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za Twoją opinię.
Cieszymy się, że mogliśmy Ci pomóc.
Opinie
Wyślij
Tak Nie