Korzystanie z rozpoznawania poleceń głosowych

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia głosowe uruchamianie pewnych funkcji samochodu, np. radioodbiornika i odtwarzacza multimedialnego lub podłączonego telefonu komórkowego. W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation można także nawiązać interakcję z systemem nawigacyjnym. Zanim rozpoczniesz korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Co to jest rozpoznawanie poleceń głosowych?

System poleceń głosowych umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami systemu Infotainment i układu klimatyzacji za pomocą poleceń głosowych. System może odpowiadać przy użyciu mowy lub wyświetlając informacje na wyświetlaczu kierowcy.

Możliwe jest sterowanie wybranymi funkcjami aplikacji Volvo obsługujących odtwarzacz multimedialny, radioodbiornik, telefon, komunikaty i klimatyzację. Można na przykład wyznaczyć wybrany adres jako punkt docelowy, otworzyć utwór muzyczny, nawiązać połączenie z wybranym kontaktem z książki telefonicznej, zlecić odczytanie wiadomości tekstowej lub nastawić temperaturę w samochodzie.

P5–1507–Speech-overview

System rozpoznawania poleceń głosowych

Uruchamianie sterowania głosowego

Wprowadzenie do korzystania z poleceń głosowych

Video thumbnail

Ustawienia i menu dostępne na wyświetlaczu centralnym różnią się w zależności od wersji oprogramowania.

P5–1507–Voice control symbol

Krótkie naciśnięcie przycisku funkcji rozpoznawania poleceń głosowych po prawej stronie na kierownicy rozpoczyna dialog. Po naciśnięciu tego przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol sterowania głosowego.

Oznacza to, że system zaczął słuchać i możesz zacząć mówić. Gdy tylko zaczniesz mówić, system zaczyna uczyć się rozpoznawać Twój głos – trwa to kilka sekund i nie musisz specjalnie uruchamiać tej funkcji.

Korzystanie ze sterowania głosowego

Mów ze zwykłą prędkością, normalnym tonem, którego używasz podczas rozmów. Aby system mógł zrozumieć, czego oczekujesz, ważne jest, abyś wypowiedział na przykład polecenie „Go to”, a po nim adres. Aby pojechać do konkretnego adresu, użyj polecenia „Go to[Adres]”. Jeśli chcesz posłuchać muzyki określonego artysty, powiedz na przykład „PlayMadonna”.

Aby zmienić głośność systemu, obracaj pokrętłem regulacji głośności, gdy słyszysz głos. Podczas korzystania z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych możesz używać innych przycisków. Jednak podczas dialogu z systemem inne dźwięki będą wyciszone, co oznacza, że nie można realizować żadnych funkcji związanych z dźwiękiem za pomocą przycisków.

Informacje na temat poprawy jakości rozpoznawania poleceń głosowych, patrz Poprawa jakości rozpoznawania poleceń głosowych.

Anulowanie sterowania głosowego

Jest kilka sposobów anulowania sterowania głosowego:

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych , aż rozlegną się dwa sygnały.
  • Naciśnij krótko przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i powiedz „Anuluj”.

Sterowanie głosowe zostanie także anulowane, jeśli nie odpowiesz na to, co mówi system. System poprosi Cię najpierw trzy razy o odpowiedź, a jeśli nie odpowiesz, sterowanie głosowe zostanie automatycznie anulowane.

Aktualizacja funkcji sterowania głosowego

System rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie jest nieustannie doskonalony. Pliki aktualizacji można pobrać samodzielnie. Więcej informacji, patrz Aktualizacja funkcji sterowania głosowego.

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za Twoją opinię.
Cieszymy się, że mogliśmy Ci pomóc.
Opinie
Wyślij
Tak Nie