Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo

Gdy podłączasz urządzenie Bluetooth®, możesz to zrobić albo z tego urządzenia albo ze swojego Volvo. W tym artykule opisano sposób konfiguracji połączenia (powiązania) urządzenia Bluetooth® (np. telefonu komórkowego lub tabletu) z Twoim Volvo.

Instrukcja

Aby skonfigurować połączenie Bluetooth®, zapoznaj się z filmami instruktażowymi lub postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo

Video thumbnail

System Infotainment występuje w dwóch różnych wersjach. Aby dowiedzieć się, która wersja jest zainstalowana w Twoim samochodzie, sprawdź, czy obecny jest przycisk połączenia . Jeśli jest, przejdź do punktu Sensus Connect, w przeciwnym razie przejdź do punktu Sensus.

Sensus Connect

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk TEL lub MEDIA.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk OK/MENU i wybierz Uwidocznij samochód.

W Twoim telefonie/urządzeniu multimedialnym: Przejdź do opcji Bluetooth®Settings i wyszukaj urządzenia.

W Twoim telefonie/urządzeniu multimedialnym: Wybierz nazwę swojego samochodu.

Upewnij się, że kod wyświetlony w Twoim telefonie/urządzeniu multimedialnym jest taki sam jak kod widoczny na ekranie w samochodzie. Jeśli tak jest, potwierdź kod w obu miejscach.

W Twoim telefonie: Potwierdź lub odrzuć ustawienia dotyczące jego książki telefonicznej i wiadomości (dotyczy tylko niektórych modeli telefonów).

Telefon/urządzenie multimedialne jest teraz powiązane z Twoim Volvo. Jeśli ta metoda nie da pozytywnego rezultatu, naciśnij przycisk EXIT i wykonaj instrukcje podane w punkcie Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® lub skontaktuj się z dealerem Volvo.

Sensus

Na konsoli środkowej: Obróć pokrętło OK/MENU i wybierz opcję Ustawienia telefonu.

Na konsoli środkowej: Wybierz opcję Wykrywalny i naciśnij OK/MENU.

W Twoim telefonie/urządzeniu multimedialnym: Wybierz opcję My Volvo Car w telefonie/urządzeniu multimedialnym i postępuj zgodnie z instrukcją, aby dokończyć procedurę.

Wprowadź wybrany kod w urządzeniu zewnętrznym.

Wprowadź ten sam kod w samochodzie, posługując się klawiaturą w konsoli środkowej i naciśnij przycisk OK/MENU.

Telefon/urządzenie multimedialne jest teraz powiązane z Twoim Volvo. Jeśli ta metoda nie da pozytywnego rezultatu, naciśnij przycisk EXIT i wykonaj instrukcje podane w punkcie Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® lub skontaktuj się z dealerem Volvo.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

Gdy Twój telefon/urządzenie multimedialne zostanie powiązane i wybrane, jego nazwa pojawi się na ekranie systemu Sensus Infotainment i będzie nim można sterować z samochodu.

Procedurę tę trzeba wykonać tylko jeden raz. Volvo będzie się wtedy próbowało łączyć automatycznie z twoim urządzeniem, gdy znajdzie się ono w zasięgu systemu, pod warunkiem że będzie włączona funkcja Bluetooth®.

W trakcie aktualizacji systemy operacyjnego w Twoim telefonie komórkowym może dojść do przerwania połączenia między telefonem a samochodem. Jeśli do tego dojdzie, usuń telefon z listy powiązanych telefonów (patrz Usuwanie urządzenia Bluetooth z Twojego Volvo) i powtórz procedurę powiązywania opisaną w tym artykule.

Interaktywny przewodnik systemu Sensus Connect

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za Twoją opinię.
Cieszymy się, że mogliśmy Ci pomóc.
Opinie
Wyślij
Tak Nie