Connectivity

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu łączenia urządzeń z systemem samochodu oraz Bluetooth, Wi-Fi i innych opcji łączności.

Artykuły pomocnicze

Android Auto

Apple® CarPlay®

Połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM)

Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth®

Sensus Connect

Sensus Connect

Smartphone Integration

Bluetooth® i Twoje Volvo

Korzystanie z Android Auto

Korzystanie z Apple® CarPlay®

Korzystanie z funkcji Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

Korzystanie z połączenia Wi-Fi

Nastawianie zegara

Odłączanie urządzenia Bluetooth od Twojego Volvo

Podłączanie telefonu komórkowego do samochodu za pośrednictwem Bluetooth

Połączenie z Internetem przez telefon komórkowy (Wi-Fi)

Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call)

Połączenie z Internetem za pomocą systemu Sensus Connected Touch

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth)

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi)

Połączenie z Internetem za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth

Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo

Przełączanie połączenia między osobistą kartą SIM a telefonem komórkowym

Przełączenie na inne urządzenie Bluetooth®

Przenoszenie książki telefonicznej do Twojego Volvo

Rozmowy z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej Bluetooth®

Telefony i kompatybilność Bluetooth

Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi

Usuwanie urządzenia Bluetooth z Twojego Volvo

Wiadomości tekstowe

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi Android Auto

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi Apple® CarPlay®

Korzystanie ze sterowania głosowego

Rozetka znakowa i klawiatura