Autorska prava

Sadržaj ovog veb-sajta predstavlja autorsko pravo © 1998-2013 Volvo automobilske korporacije (odnosno njenih filijala i/ili licenciranih lica, gde je to navedeno), SE-405 31 Geteborg / Göteborg/, Švedska. Sva prava su zadržana.

 

Podaci na veb-sajtu, koji obuhvataju ali nisu ograničeni isključivo na tekst, slike i zvuk, ne smeju se, osim za isključivo privatne svrhe ili u skladu sa naznačenim, umnožavati, prenositi, distribuirati niti čuvati bez prethodnog pismenog odobrenja Volvo Cars korpropracije. Izričito se zabranjuje unošenje bilo kakvih izmena u sadržaj ovog veb-sajta.

Određeni delovi ovog veb-sajta sadrže fotografije koje su predmet autorskih prava njihovih dobavljača.

Robne marke

Osim ako nije drugačije naglašeno, oznake, korporativni logotipi i amblemi na ovom sajtu zaštićeni su pravima o robnim markama Volvo Trademark Holding AB i/ili Volvo Cars korporacije