Pravno odricanje

Zakonsko obaveštenje

Može se dogoditi da neki od podataka na ovom veb-sajtu ne budu tačni zbog izmena proizvoda do kojih je došlo od dana pojavljivanja na tržištu. Neka od opisane ili prikazane opreme može biti u ponudi samo na određenim tržištima ili samo uz doplatu. Pre poručivanja, molimo Vas da od svog Volvo dilera zatražite najnovije podatke. Proizvođač zadržava pravo da unese izmene u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, i to u pogledu cena, boja, materijala, specifikacija i modela.

 

Bez garancije ili predočavanja

Podaci na ovom veb-sajtu dati su "takvi kakvi jesu". Volvo Cars korporacija se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornom bilo kom licu niti za bilo kakve direktne, posredne, posebne ili druge posledične štete nastale bilo kakvom upotrebom ovog veb-sajta ili bilo kog drugog povezanog veb-sajta, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve gubitke dobiti, prekide poslovanja, gubitak programa ili drugih podataka na Vašem informacionom sistemu ili na neki drugi način, iako smo izričito upozoreni na mogućnost nastanka takve štete. 

Volvo Cars korporacija ne daje nikakve garancije i/ili bilo kakva predočenja u vezi bilo kog drugog veb-sajta kojem se može pristupiti preko ovog sajta. Takva mogućnost obezbeđena je samo kao pogodnost i ne znači da Volvo Cars preuzima odnosno prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu takvih veb-sajtova. Pored toga, na Vama je da preduzmete odgovarajuće mere predostrožnosti i da proverite da ono što odaberete za svoju upotrebu ne sadrži viruse, "crve", "Trojanske konje" i druge elemente destruktivne prirode.

Podaci objavljeni na ovom veb-sajtu možda sadrže reference ili unakrsne reference na određene Volvo Cars proizvode, usluge i sl. koji nisu najavljeni ili nisu u ponudi na tržištu vaše države.

Ne može se garantovati za tačnost takvih podataka, posebno zbog toga što su podaci podložni izmenama, posebnim zahtevima ili dostupnosti, a takve reference ne podrazumevaju da Volvo Cars namerava da oglasi takve proizvode, usluge, itd. u vašoj državi. Zatražite od svog dilera sve detalje u vezi sa proizvodima, uslugama, itd. koji su u ponudi i koji se mogu poručiti.
Komentari, pitanja ili sugestije

Napominjemo da se bilo kakva pitanja, dobrovoljno date sugestije, ideje ili drugi prilozi neće smatrati poverljivim podacima podložnim vlasničkim pravima. Slanjem bilo kakvih podataka odnosno materijala, Volvo Cars korporaciji dajete neograničeno, neopozivo ovlašćenje za korišćenje, umnožavanje, prikazivanje, izvođenje, menjanje, prenošenje i distribuiranje tih materijala i podataka i takođe ste saglasni da Volvo Cars može slobodno koristi sve ideje, koncepcije, znanja ili tehnike koje nam šaljete za bilo koje namene. 

Specifičan softver dostupan na veb-sajtu

Svaki softver koji se može preuzeti sa ovog veb-sajta ("Softver") predstavlja zaštićenu svojinu Volvo Cars korporacije i/ili njenih dobavljača. 

Upotreba softvera regulisana je odredbama Sporazuma o dozvoli upotrebe (licenci) za krajnjeg korisnika, ukoliko isti postoji, koji je priložen ili se nalazi u sklopu softvera ("Sporazum o Licenci"). Osim ako Sporazumom o licenci nije predviđeno drugačije, softver je dostupan za preuzimanje isključivo za upotrebu od strane krajnjih korisnika. Svako umnožavanje ili dalja distribucija softvera koja nije u skladu sa Sporazumom o licenci može sa sobom povlačiti građansku i krivičnu odgovornost.

Bez ograničavanja prethodno iznetog stava, strogo je zabranjeno kopiranje odnosno umnožavanje softvera na bilo koji drugi server ili lokaciju, a u cilju daljeg umnožavanja ili distribucije.

Za softver se garantuje, generalno govoreći, samo u skladu sa uslovima ugovora o licenci. Izuzev garancije date u ugovoru o licenci, Volvo Cars ovim odbacuje sve garancije i uslove koji se odnose na softver, uključujući sve obuhvaćene garancije i uslove prodaje, podesnost za određenu namenu, pravni osnov i nenarušavanje prava.