Villkor

Anmärkning
Viss information på våra webbsidor och appar kan vara felaktig på grund av produktförändringar som skett sedan den kom till. En del av utrustningen som beskrivs eller visas kan vara tillgänglig endast i vissa länder eller kan vara extrautrustning. Kontakta din Volvohandlare för senaste information innan du beställer. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller.

 

Inga garantier eller löften
Informationen på våra webbsidor och appar tillhandahålls i befintligt skick. Under inga omständigheter kan Volvo Personvagnar ställas till svars av någon part eller för någon direkt, indirekt, speciell skada eller annan följdskada till följd av användning av våra webbsidor, våra appar eller någon annan länkad webbplats inklusive, utan begränsning, förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i ert informationshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen informerats om möjligheten av sådana skador.
Volvo Personvagnar lämnar inga garantier och/eller löften avseende andra webbsidor som kan nås via denna. Dessa finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att Volvo Personvagnar stödjer eller accepterar ansvar för innehållet eller användningen av sådan webbsida. Vidare är det ditt ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.
Informationen på våra webbsidor och appar kan innehålla tekniska felaktigheter och typografiska fel. Informationen som finns på våra webbsidor och appar kan ändras när som helst utan föregående meddelande.
Återgivningen av exakta färgnyanser på lacker och klädslar kan vara missvisande på grund av t.ex. bildskärmens kvalitet och/eller inställningar. Vi rekommenderar därför ett besök hos din Volvohandlare för att se på verkliga lack- och klädselprover.
Informationen som publiceras på våra webbsidor och appar kan innehålla referenser eller korsreferenser till Volvo Personvagnars produkter, tjänster etc. som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige.
 
Korrektheten hos sådan information kan inte garanteras, speciellt som informationen kan påverkas av förändringar, specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser inte implicerar att Volvo Personvagnar avser att annonsera sådana produkter, tjänster etc. i Sverige. Kontakta din lokala Volvohandlare för fullständiga detaljer avseende produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för dig och för beställning.

Kommentarer, frågor och förslag
Observera att all information, spontana förslag, idéer eller andra bidrag kommer att betraktas som icke-konfidentiella och ej upphovsrättsskyddade. Genom att sända information eller material ger du Volvo Personvagnar obegränsad, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera detta material eller denna information, och du samtycker även till att Volvo Personvagnar har rätt att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar till oss i vilket syfte som helst.

Specifik mjukvara som finns tillgänglig på webbsidan
Upphovsrätten till all mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna webbsida (”Mjukvara”) ägs av Volvo Personvagnar och/eller dess leverantörer.
Användningen av mjukvaran styrs av villkoren i slutanvändarlicensen, om sådan finns, som medföljer eller ingår i mjukvaran (”licensavtal”). Om inget annat anges i licensavtalet görs mjukvaran tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändares bruk. All reproduktion eller vidaredistribution av mjukvaran som strider mot licensavtalet kan medföra åtal och rättslig påföljd.
Utan att begränsa föregående är kopiering eller reproduktion av mjukvaran till annan server eller plats för vidare reproduktion eller vidare distribution uttryckligen förbjuden.
Garantin för mjukvaran, om sådan finns, är begränsad enligt villkoren i licensavtalet. Utöver garantier i licensavtalet frånsäger sig Volvo Personvagnar härmed alla garantier och villkor med avseende på mjukvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, duglighet för speciellt syfte, titel och icke-intrång.