Avtorske pravice

Vsebina te spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami © 1998-2013 podjetja Volvo Car Corporation (ali njegovih podružnic, kjer je to navedeno in/ali njegovih koncesionarjev), SE-405 31 Göteborg, Sweden. Vse pravice pridržane. 

 

Informacij s spletne strani vključno, a ne omejeno na besedilo, slike ali zvoke ni dovoljeno, razen za strogo zasebne namene, ali kjer je drugače navedeno, reproducirati, prenašati, razširjati ali shranjevati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Volvo Cars. Spreminjanje vsebine te spletne strani je izrecno prepovedano. 

Nekateri deli spletne strani vsebujejo slike, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami njihovih lastnikov. 


Blagovne znamke 
Če na tej spletni strani ni navedeno drugače, prikazane oznake, logotipi in emblemi spadajo pod pravice Volvo Trademark Holding AB in/ali Volvo Cars.