Pogoji uporabe

Pravno obvestilo 
Zaradi proizvodnih sprememb, ki so nastale po objavi te spletne strani, so nekatere informacije morda napačne. Opisana ali prikazana oprema je lahko na voljo samo v nekaterih državah ali proti doplačilu. Prosimo vas, da se pred naročilom posvetujete s prodajalcem vozil Volvo. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb cen, barv, materialov, specifikacij in modelov kadarkoli, brez predhodnega obvestila. 

 

Odklonitev jamstev in zagotovil
Informacije na tej spletni strani so podane v obliki in vsebini, "kakršni so". Podjetje Volvo Cars ne prevzema nikakršnih obveznosti do nikogar in nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno, posredno, posebno ali drugo posledično škodo, do katere bi prišlo zaradi uporabe te spletne strani ali katerekoli druge s to stranjo povezane spletne strani, kar brez omejitev velja tudi za kakršnekoli izgubljene dobičke, prekinitve poslovanja, izgubo programov ali drugih podatkov na vašem sistemu za obdelavo podatkov ali drugih izgub, tudi v primeru, če smo bili izrecno obveščeni o možnosti takšne škode. 

Podjetje Volvo Cars ne daje nobenih jamstev in/ali zagotovil o katerikoli drugi spletni strani, do katere imate dostop z naše spletne strani. Takšne povezave so vam dane na razpolago izključno kot usluga v vaše dobro, zato ne pomeni, da podjetje Volvo Cars potrjuje primernost takšnih spletnih strani ali sprejema kakršnokoli odgovornost za njihovo vsebino ali uporabo. Sami ste odgovorni za previdnostne ukrepe in za zagotovitev, da je vse, kar izberete za svojo uporabo, brez virusov, spletnih črvov, trojanskih konjev in druge tovrstne škodljive programske opreme. 

Med informacijami na tej spletni strani se lahko nahajajo tehnične netočnosti ali tipografske napake. Informacije na tej spletni strani se lahko spremenijo kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila ali kakršnihkoli obveznosti. 

Informacije, objavljene na tej spletni strani, lahko vsebujejo reference ali navzkrižne reference na izdelke, storitve itd. podjetja Volvo Cars, ki v vaši državi niso objavljene ali niso na razpolago. 
Za točnost tovrstnih informacij ne moremo dati nobenega jamstva, še zlasti ker so tovrstni podatki podvrženi spreminjanju, posebnim zahtevam ali razpoložljivosti. Tovrstne omembe ne pomenijo, da podjetje Volvo Cars namerava najaviti takšne izdelke, storitve itd. v vaši državi. Celovite podrobnosti o izdelkih, storitvah itd., ki so vam na razpolago in jih lahko naročite, boste izvedeli pri svojem lokalnem trgovcu. 


Komentarji, vprašanja ali predlogi

Prosimo, upoštevajte, da vse informacije, nezahtevani nasveti, ideje in ostala sporočila ne bodo obravnavani kot zaupna in lastniški. S svojim pošiljanjem informacij dajete podjetju Volvo Cars neomejeno in nepreklicno pravico do njihove uporabe, širjenja, uporabe, spremembe, pošiljanja in distribucije, strinjate pa se tudi, da Volvo Cars lahko uporabi katero koli idejo, koncepte, znanje ali tehniko, ki nam jo pošljete s kakršnim koli razlogom. 


Specifična programska oprema na spletni strani
Vsa programska oprema, ki je na razpolago za nalaganje s te spletne strani ("Programska oprema") je avtorska last podjetja Volvo Cars in/ali njegovih dobaviteljev. 

Uporabo programske opreme urejajo pogoji morebitne licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki je priložena ali pa je del programske opreme ("Licenčna pogodba"). Če v licenčni pogodbi ni navedeno drugače, je programska oprema dana na razpolago izključno za nalaganje v korist končnih uporabnikov. Kakršnokoli razmnoževanje ali redistribucija programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo, lahko privede do civilnega ali kazenskega sodnega postopka. 

Izrecno je prepovedano, in ta prepoved v ničemer ne omejuje zgoraj navedenega, kopiranje ali razmnoževanje programske opreme na katerikoli strežnik ali lokacijo z namenom nadaljnjega razmnoževanja ali redistribucije. 

Vsa jamstva za programsko opremo so dana samo v skladu s pogoji licenčne pogodbe. Razen v obsegu, navedenem v licenčni pogodbi, podjetje Volvo Cars na tem mestu izjavlja, da ne daje nobenih jamstev in pogojev v zvezi s programsko opremo, kar velja tudi za kakršnakoli smatrana jamstva in pogoje za trženje, uporabnost, pravni naslov in neposeganje v tuje pravice.