Kompatibilita telefónov so systémom Sensus Connected Touch

Zistite, ako váš telefón funguje so systémom Sensus Connected Touch

Výsledky testov sa môžu vplyvom aktualizácií zmeniť.

V súčasnosti je na trhu veľa telefónov vybavených bezdrôtovým rozhraním Bluetooth®, ale nie všetky sú kompatibilné s vozidlami Volvo. Na tejto stránke nájdete všetky mobilné telefóny, ktoré úspešne prešli testami spoločnosti Volvo, aj s výsledkami testov podľa jednotlivých kritérií. Tento zoznam však má len informatívny charakter, pričom spoločnosť Volvo Car Corporation neručí za pripojiteľnosť ani funkčnosť uvedených telefónov. Výsledky testov nemusia platiť po aktualizácii softvéru zo strany spoločnosti Volvo, výrobcu telefónu alebo mobilného operátora. Bližšie informácie o možnostiach rozhrania Bluetooth® vo vašom vozidle si vyžiadajte od najbližšieho predajcu vozidiel Volvo.