รถที่เลือก:

ไปที่หน้าของรถของท่านโดยตรง

OK
เพื่อให้เราสามารถให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราจำเป็นต้องทราบว่าท่านมีรถรุ่นใด เนื่องจากฟังก์ชั่นการทำงาน, บริการ และคุณสมบัติต่างๆ ของรถแต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน การเลือกรุ่นรถจะทำให้การค้นหาของท่านให้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลจากคู่มือสำหรับเจ้าของรถของรถรุ่นนั้นๆ ในทุกๆ ปี เราจะทำการอัพเดตรุ่นปีหลายครั้ง การอัพเดตใหม่แต่ละครั้งจะมีรหัสรุ่นปีโดยเฉพาะกำกับอยู่ ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่ด้านหลังของคู่มือสำหรับเจ้าของรถของท่าน รหัสจะเขียนอยู่ในรูปแบบ ATXXXX เช่น AT1446