MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

17w38 - Support site - Legal icon

KAPSAM VE AMAÇ

Bu politika, müşterilerin Kişisel Verilerini, Volvo Car Group'a ("Volvo Cars" veya "biz" ) dahil olan tüm şirketlerde işlenmesi için geçerlidir. Bu politikanın amacı güncel, eski ve potansiyel müşterilerimize (bu belgede ortaklaşa olarak "müşteriler" veya "siz" şeklinde anılacaktır) aşağıdaki konularda genel bir anlayış sağlamaktır:

 • Kişisel verilerinizi toplama ve işlemeye ilişkin durum ve koşullar
 • Topladığımız kişisel veri türleri;
 • Kişisel verilerinizi toplama nedenleri
 • Kişisel verilerinizi ele alma şeklimiz;
 • Volvo Cars'daki çeşitli tüzel kişilikler arasındaki Kişisel verilerin işlenmesinin sorumluluğunun dağılımı ve
 • Kişisel Bilgilerinizin işlenişiyle ilgili olarak bilgi alabilmeniz ve haklarınızı talep edebilmeniz için bizimle iletişim bilgileri.

Bu politika, Kişisel verileriniz ile ilgili Volvo Cars tarafından alınan önlemleri yansıtmak için sürekli olarak güncellenir.

Volvo Cars'ta veri kontrolü

Volvo Car Corporation (556074-3089 numaralı kurumsal kayıt numarası olan bir İsveç tüzel kişiliktir) yeni ve mevcut araç modellerinin araştırılması ve geliştirilmesi için ve ayrıca müşterilere sunulan bazı küresel hizmetler için Veri Denetleyicisidir. Ayrıca, Volvo Car Corporation, otomobillerin kalitesini ve olası güvenlik için geri çağırma işlemlerini izlemek için işlenmiş kişisel verilerin işlenmesi ve mevzuat gerekliliklerin karşılanması için Veri Denetleyicisidir.

Volvo Cars bünyesindeki tüm ulusal satış şirketleri genel olarak kendi pazarındaki pazarlama, satış, müşteri ilişkileri ve pazara özel hizmetlerden sorumludur. Ulusal satış şirketi, bu amaçlar için gerçekleşen Kişisel Verilerin İşlenmesi için Veri Denetleyicisidir. Ulusal bir satış şirketinin bulunmadığı pazarlarda ithalatçı firma, ulusal satış şirketiyle aynı sorumluluklara sahip olur. Böylelikle, ithalatçı bu durumlarda Veri Denetleyici olur. Volvo Cars sözleşme sebebiyle yetkili bayi ve tamirhanelerinin veri koruma konusundaki kurallarına uymasını ister. Volvo Cars'ın ve yetkili bayi ve tamirhanelerinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu ve genel olarak bizim bu bayi ve tamirhanelerin yürürlükteki yasaları takip etmemesinden sorumlu olmadığımız not edilmelidir. Bayi veya tamirhanenizin Kişisel verilerinizi kullanmasına ilişkin sorularınız için lütfen bayi veya tamirhane ile doğrudan iletişim kurun.

VERİ İŞLEME İLKELERİ

Kişisel verilerinizin işlenmesi, size ürün ve hizmet sunumumuzun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bize kişisel bilgilerinizi vererek sergilediğiniz güveniniz için teşekkür ediyor ve gizliliğinizi, sunduğumuz hizmetlerin önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Müşteri değerini artırır ve daha zengin ve güvenli sürüş deneyimleri sunarken kişisel verilerinizi de korumak için, aşağıda verilen beş genel ilkeye bağlı kalıyoruz.

SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ

Kişisel verileriniz size aittir. Gizlilik tercihleriniz konusunda herhangi bir varsayımda bulunmamaya çalışır ve hizmetlerimizi, kişisel verilerinizi bizimle paylaşıp paylaşmamayı seçebileceğiniz şekilde tasarlamayı amaçlarız.

ÇIKARLAR DENGESİ

Kişisel verilerinizin işlenmesinin, yasal bir menfaatin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ve bu menfaatin, gizliliğinizin korunması ihtiyacından önemli olduğu durumlarda yasalar tarafından izin verilmişse bazı kişisel verilerinizi açık izninizi almadan işleme koyabiliriz. Bazı durumlarda, geçerli yasalara uygun bir şekilde gerekiyorsa Kişisel verilerinizi rızanız olmadan da işleme alabiliriz. Ayrıntılı bilgi için aşağıda verilen "Onay" bölümüne başvurun. Kişisel verilerinizin kamu yararına işlendiği durumlarda bunu, müşterilerimizin ve genel halkın (güvenliği dahil olmak kaydıyla) potansiyel yararlarına dayandırırız.

ORANTILILIK

Volvo Cars yalnızca müşterilerinin Kişisel verilerini, toplandığı amaçla ilgili yeterli, ilgili ve gerekli olması halinde işleme koyacaktır. Bir işlev veya servise isimsiz verilerle gerçekleştirilebildiğinde, kişisel verilerinizi anonim duruma getirmeyi (isimsizleştirmeyi) amaçlarız. Anonimleştirilmiş veya kişisel olmayan verileri kişisel verilerinizle birleştiriyorsak, bunlara birleşik durumda kaldıkları sürece kişisel veriler olarak davranırız.

ŞEFFAFLIK VE GÜVENLİK

Volvo Cars hangi Kişisel verileri ne amaçla işlediğimiz konusunda şeffaf davranmanın önemli olduğuna inanmaktadır. Sizin için önemli olanı korumak Volvo Cars'ın temel bir değerlerinden biri olduğundan, bu kişisel verilerinizi korumak bizim için de hayati önem taşımaktadır. Volvo Cars Kişisel verilerinizin İşlenmesi ve korunması konusunda müşterilere istendiğinde daha fazla bilgi sağlayabilir.

YASALARA UYUM

Faaliyet gösterdiği her ülkede gizliliği ve veri korumayı yöneten yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyum göstermek Volvo Cars'ın şirket politikasıdır. Gerektiğinde yasalara uyum sağlamak için, kişisel verilerin bu politikada açıklanan şekilde işlenmesinde gerekli düzenlemeler yaparız.

Volvo Cars'ın siz ve aracınızla ilgili olarak topladığı Kişisel veriler şu amaçlar için kullanılacaktır:

 • Belirli satın alma işlemleri ve hizmetlere yönelik ayrıcalıklarınızı doğrulamak ve daha zengin teklif ve deneyimler sunmak dahil olmak kaydıyla, size ürünler ve hizmetler sağlamak;
 • Şartlar ve koşullarımız ve politikalarımızdaki değişiklikler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, size ürün ve hizmetlerimizdeki güncelleme veya değişiklikleri bildirmek;
 • Size yeni ürün, hizmet ve etkinlikler hakkında bilgi vermek;
 • Araç destek ve hizmetleri (garanti hizmetleri, ürün geri çağırma bilgileri vb.) sağlamak;
 • Ürünü geliştirmek, örneğin aracın performans, kalite ve güvenliğini iyileştirmek;
 • Müşterilere sunumumuzu ve onlarla iletişimimizi değerlendirmek ve iyileştirmek;
 • Yasal gerekliliklere ve yetkili makamların taleplerine uyum göstermek;
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerimizi belirlemek ve size bunlar hakkında bilgi vermek;
 • Pazar araştırmaları gerçekleştirmek; ve
 • Kendimiz veya seçtiğimiz tedarikçiler ile analizler yapmak ve (çevrimiçi ve sosyal profiller dahil olmak kaydıyla) müşteri profili oluşturmak.

YARARLI TANIMLAR

Volvo Cars aşağıdaki tanımları kullanır:

 • "Veri denetçisi" Kişisel verilerin İşlenmesine ilişkin amaç ve araçları başkalarıyla birlikte veya tek başına belirleyen gerçek şahıs veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, kuruluş veya diğer herhangi bir birim anlamına gelir;
 • "Veri işlemcisi" kişisel verileri Veri Denetçisi adına işleyen gerçek şahıs veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, kuruluş veya diğer herhangi bir birim anlamına gelir.
 • "Kişisel veriler", tanımlanmış veya tanımlanabilen bir fiziksel kişiyle ("kayıtlı") ilgili tüm bilgileri ifade eder. Tanımlanabilir fiziksel bir kişi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir.
 • "İşleme" toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka şekilde mevcut hale getirme, hizalama veya kombinasyon, sınırlandırma, silme veya imha etme gibi otomatik yöntemlerle yapılmış olsun veya olmasın kişisel veriler veya kişisel veri setleri üzerine gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir.
 • "Hassas kişisel veriler", açıklandığı takdirde veri süjesine zarar verebilecek veya belirli bir soruna yol açabilecek Kişisel verilerdir. Bu tür verilere örnekler: Belirli Kişisel veri kategorileri (aşağıda tanımlandığı gibi), kredi kartı numarası ve kayıtlı kişi hakkındaki diğer mali bilgiler, kişisel kimlik numarası ve yer bilgileri.
 • "Özel veri kategorileri" ırk veya etnik kökeni, siyasi görüşü, dini veya felsefi inancı veya sendika üyeliğini açığa çıkaran kişisel veriler ve gerçek bir şahsı benzersiz biçimde tanımlamak amacıyla işlenmiş genetik veriler, biyometrik veriler, sağlık verileri veya gerçek bir şahsın cinsel hayatı veya cinsel yönelimine ilişkin veriler anlamına gelir.

VERİ TOPLAMA

Volvo Cars'ın hizmetlerini bir aracın içinde veya dışında ya da örneğin web sitelerimiz veya müşteri merkezlerimiz üzerinden (bu bağlamda kalite güvencesi amacıyla rızanız dahilinde telefon görüşmelerinin kaydedilebileceğini lütfen not edin) Volvo Cars ile başka türlü bir temas durumunda kullanırken bize kendiniz ve aracınızla ilgili bilgiler verebilirsiniz. Bu verileri yetkili bayilerimizden, onarım birimlerimizden ve diğer üçüncü taraflardan da edinebiliriz. Söz konusu veriler ("Müşteri tarafından verilen kişisel veriler") şunları içerebilir:

 • İletişim bilgileriniz (isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.);
 • Demografik bilgiler (yaş, medeni durum, hane halkı oluşumu vb.);
 • Araç bilgileri (araç kimlik numarası (VIN), modeli, satın alma tarihi, servis geçmişi vb.);
 • Faaliyetleriniz tarafından üretilen konum verileri (navigasyon yardımı, yapılan sorgulama ve aramalar, konum paylaşma vb.); ve
 • Ürün ve hizmetlerimizi satın alma ve kullanmanızla ilgili veriler (müşteri tercih ve ayarları, satın alma geçmişi, Volvo ID vb.).

Aracınız ayrıca aracınız ve çevresi ile ilgili olan, öncelikle teknik bir yapıya sahip ve birey olarak sizinle doğrudan ilgili olmayan verileri de otomatik olarak toplayacaktır. Söz konusu veriler ("Araç tarafından kaydedilen veriler") tipik olarak aracın araç kimlik numarası (VIN) ile bağlantılıdır ve bu nedenle size ulaşılıncaya dek izlenebilir. Araç tarafından kaydedilen veriler şunları içerebilir:

 • Güvenlik bilgileri (hava yastıkları veya kayış gergilerinin tetiklenip tetiklenmediği, kapı ve pencerelerin kilitli mi açık mı oldukları vb.);
 • Sistemin işlevsellik durumu (motor, gaz kelebeği, direksiyon ve frenler vb.);
 • Sürüş verileri (aracın hızı, fren ve gaz pedalının kullanımı, direksiyon tekerleğinin hareketleri vb.);
 • Konum verileri (kaza anında aracın pozisyonu vb.); ve
 • Ortam verileri (aracın dışındaki sıcaklık, görüntüler vb.).

Araç tarafından kaydedilen bazı verilere ilişkin bilgiler, Kullanıcı El Kitabında da de yer almaktadır.

Hassas Kişisel verileri toplarken ve işlerken özellikle dikkatli davranıyor ve yürürlükteki yasaların gerekleri doğrultusunda ek tedbirler uyguluyoruz. Konuya açıklık getirmek amacıyla not edilmelidir: Yürürlükteki yasalar farklı türde verilere de Hassas Kişisel veriler olarak davranılmasını gerekli kılabilir.

BİLDİRİM

Mantık çerçevesinde uygulanabilir olduğunda veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılındığında, Kişisel verilerinizi toplar veya kaydederken size şunları sağlayacağız: (i) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi amacına ilişkin belirli bilgiler, (ii) Veri Denetçisinin kimlik bilgileri, (iii) verilerin açıklanabileceği herhangi bir üçüncü tarafın kimlik bilgileri, ve (iv) haklarınızı koruyabilmenizi sağlamak için gerekli olabilecek diğer bilgiler. Yukarıdaki bilgiler örneğin bir araç satın aldığınızda, aracın eğlence-bilgi sisteminde, Volvo Cars tarafından geliştirilen mobil uygulamalarda, www.volvocars.com adresinde veya Volvo Cars ile girdiğiniz anlaşmada başka herhangi bir şekilde sağlanabilir.

ONAY

Mantık çerçevesinde uygulanabilir olduğunda veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılındığında, Kişisel verilerinizi toplamaya veya kullanmaya başlamadan önce onayınızı alacağız. Onayınıza yönelik talep açık, net ve konuya özel olacak ve kararınızı almanızda size mantıklı bir temel sağlayacaktır. Onayınıza asla kesin gözüyle bakmayacağız. Bunun yerine, açık ve şeffaf bir şekilde aktif olarak onaylamanızı sağlayacağız. Onayınız gönüllüdür ve örneğin belirli bir hizmeti sona erdirerek veya Volvo Cars ile aşağıdaki "Bilgi ve Erişim" bölümünde belirtilen adreste iletişim kurarak dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onay vermezseniz, hizmetleri veya hizmet bölümlerini kullanmak mümkün olmayabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN ONAYINIZ OLMADAN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Araç tarafından kaydedilen verilen toplanması ve kullanımı şu nedenlerle gerekli olabilir: (i) araçların servis ve bakım işlemleri sırasında teknisyenlerin araçlardaki arızaları tespit etmesi ve onarması, (ii) Volvo Cars'ın ürün geliştirmesi, örneğin araçların kalite ve güvenlik özelliklerinin artırılması, (iii) Volvo Cars'ın garanti taahhütlerinin yönetimi, ve (iv) yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi. Araç tarafından kaydedilen verileri bu amaçlarla ve Volvo Cars'ın benzer meşru menfaatleri doğrultusunda toplar veya kullanırken, bireysel durum için gerekli olmadığı veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli görülmediği takdirde, genel olarak onayınızı almaya çalışmayacağız.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI

Uygulamaya, arabayla bağlantılı ancak üçüncü şahıslar tarafından sağlanan, örneğin konum verisinin ve diğer Araç tarafından kaydedilen verilerin bu üçüncü tarafa iletilmesini isteyebilecek başka bir hizmete erişebilirsiniz. Volvo Cars üçüncü taraflar tarafından sağlanan uygulamalarda veya hizmetlerde Kişisel verilerin toplanmasından veya kullanılmasından sorumlu değildir ve bunları kullanmadan önce bu tür uygulamalar veya hizmetlere ilişkin geçerli koşulları (ve bunlara ilişkin bütünlük politikalarını) dikkatli bir şekilde gözden geçirmenizi önerir. Belirli bir üçüncü tarafın Kişisel verilerinizi kullanmasına ilişkin sorularınız için lütfen üçüncü tarafla doğrudan iletişim kurun.

ULUSLARARASI AKTARIMLAR

Volvo Cars kişisel verilerinizi, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki, farklı veri koruma kanunlarına sahip ülkelerdeki alıcılara aktarabilir. Bu, AB Komisyonunun kişisel veriler için yeterli bir koruma seviyesine sahip olmadığını düşünen ülkeleri kapsar. Bu meydana gelirse Volvo Cars geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak aktarım için yasal gerekçelerin bulunmasını sağlayacaktır. Ayrıca yasal zeminler, hangi önlemlerin uygulandığını ve bu güvenlik önlemlerinin bir kopyasını nereden edinebileceğiniz konusunda bilgilendirileceksiniz.

VERİLERİN KULLANILMASI

İşleme faaliyetlerimizin çoğu için Kişisel verilerinizi kullanmamızı Volvo Cars ile aşağıda "Bilgi ve Erişim" bölümünde belirtilen adres üzerinden veya tarafımızca bildirilen başka herhangi bir şekilde tercihlerinizi güncelleyerek, belirli bir hizmeti sonlandırarak, İşleme onayınızı geçersiz kılarak sona erdirebilirsiniz. Bununla birlikte, yürürlükteki yasalar aksini gerektirmediği sürece genellikle aşağıdaki durumlarda Kişisel verilerinizin İşlenmemesini tercih edebilirsiniz:

 • Aracınız tarafından güvenlik, kalite ve ürün geliştirme ile ilgili olarak kaydedilen verilerin belirli şekilde toplanması ve ileri düzeyde İşlenmesi eylemleri;
 • Size şartlar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler veya ürün geri çağırma gibi önemli bildirimler gönderme eylemlerimiz; ve
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerçekleştirdiğimiz eylemler.

SAKLAMA

Kişisel verilerinizi yalnızca bu politikada ana hatlarıyla belirtilen veya tarafınıza diğer şekilde bildirilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca alıkoyacağız. Bu, Kişisel Verilerinizin İşlenmesine onay verdiğinizde, müşteri ilişkileri sürdüğü sürece (ve varsa, garanti süresinin bitimine kadar) veya onayınızı geri çekene kadar verileri saklayacağımız anlamına gelir. Onayınızı geri çekmenizden sonra, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hukuki ihtilaflarda kendimizi savunmak amacıyla birtakım Kişisel verileri gerekli süre boyunca muhafaza edebiliriz. İşlemeye ilişkin izninizi almadıysak, veriler yalnızca yasalarca izin verildiği ölçüde korunacaktır.

VERİ KALİTESİ

Kişisel verilerinizi işlerken, doğru ve güncel olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Yanlış veya eksik olan Kişisel verileri silmeye veya düzeltmeye çalışıyoruz. Tarafımızca saklanan Kişisel verilerinizin doğruluğunu sağlamaya yönelik haklarınız konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıda verilen "Bilgi ve Erişim" bölümüne başvurun.

BİLGİ VE ERİŞİM

Yukarıda verilen "Bildirim" bölümünde belirtildiği üzere, size Kişisel verilerinizi toplama veya kaydetme sırasında İşlememize ilişkin belirli bilgiler sağlayabiliriz. Şu konulardaki bilgileri yılda bir kez ücretsiz olarak talep etme ve alma hakkınız bulunmaktadır: (i) sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel veriler, (ii) bu kişisel verilerin toplandığı yer, (iii) İşleme amacı, ve (iv) Kişisel verilerin paylaşıldığı alıcılar veya alıcı kategorileri. Bu tür bilgi talepleri yazılı olarak yapılmalı ve sizin tarafınızdan şahsen imzalanmalı ve isim, adres ve ideal olarak e-posta adresiyle ilgili bilgileri de içermelidir. Ayrıca sizinle ilgili yanlış bilgileri düzelttiğimiz, engellediğimiz veya silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Talepler bu belgenin sonunda belirtilen tüzel kişiye gönderilmelidir. Talepleriniz süratle ve gereken şekilde ele alınacaktır. Kişisel verilerin silinmesine yönelik talepler, yürürlükteki yasal gerekliliklere tabi olacaktır. Yürürlükteki yasalar bu tür bir talebin karşılanması için idari bir ücret öngördüğünde, Volvo Cars bu ücreti tahsil edebilir. Ayrıca, Volvo Cars tüketici portal hesabınıza veya yerel pazarınızda size sunulan belirli bir servise giriş yaparak, müşteri tarafından sağlanan ve Volvo Cars tarafından saklanan Kişisel verilerin belirli bir genel görünümüne de erişebilir ve burada bilgilerinizi düzeltebilir veya güncelleyebilirsiniz.

GÜVENLİK

Volvo Cars Kişisel verilerinizi kazara veya yasa dışı imha, kazara kayıp veya değiştirme, yetkisiz ifşa veya erişime ve diğer her türlü yasa dışı İşleme biçimine karşı korumak için teknik ve organizasyonel tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AÇIKLAMA

Volvo Cars Kişisel verilerinizi paylaşabilir:

 • Volvo Cars üniteleri arasında
 • Ürün ve hizmet sunumlarını ve diğer bildirimleri size dağıtmak amacıyla Volvo Cars yetkili bayileri ve tamircileri arasında; ve
 • Ürün ve hizmet sunumlarını ve diğer bildirimleri size dağıtmak veya araştırma ve geliştirme amacıyla, diğer iş ortakları arasında;
 • Bir Volvo Cars kuruluşunun veya varlıklarının satılması veya devredilmesiyle bağlantılı olarak;
 • Yasalar gereği, örneğin resmi bir soruşturma, ihtilaf veya diğer yasal süreçler veya taleplerle bağlantılı olarak
 • Söz konusu ifşanın -örneğin şartlar ve koşullarımızın olası ihlallerini soruşturmak veya sahtekarlığı ya da diğer güvenlik meselelerini tespit etmek, önlemek veya açıklamak üzere- haklarımızı korumak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda
 • Onlardan bir hizmet almayı seçtiğiniz ve Volvo Cars verilerini talep etmek için yetkilendirdiğiniz diğer iş ortakları veya üçüncü taraflarla birlikte, (örneğin, Volvo In-car Delivery için);
 • Ürünümüz ve kablosuz hizmet sağlayıcıları, web sitemizi barındıran veya işleten şirketler, iletişim göndermek, kredi kartı veya finansal bilgileri işlemek, depolamak veya yönetmek için gerekli veri analizleri, kredi kartı işlemcileri veya sistem sağlayıcıları olmak gibi yukarıdaki kullanımlar ile bağlantı halinde çalışan hizmet sağlayıcıları ile; ve
 • İlgili hizmetleri sunmak için kolluk, yol yardım sağlayıcıları ve ambulans sağlayıcıları gibi acil hizmet sağlayıcıları ile (örneğin, Volvo On CallAcil Destek için).

Kişisel verilerinizin veri denetçisi olan bir Volvo Cars kuruluşu, genel kural olarak Kişisel verilerinizi üçüncü bir tarafa yalnızca sizin onayınızı aldıktan sonra açıklayacaktır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda yasa tarafından izin verilirse, bireysel durumda onayınızın gerekli olduğunu düşünmediğimizde veya yasalar onayınızı gerekli kıldığında Kişisel verilerinizi onayınız olmadan da açıklayabiliriz:

 • İfşanın yasalar gereği yapıldığı durumlar; ve
 • İfşanın Volvo Cars'ın meşru bir menfaatine yönelik amaç (örneğin, yukarıda açıklanan şekilde yasal haklarımızı korumak) için gerekli olduğu durumlar.

FİRMAMIZ ADINA VERİ İŞLEME

Kişisel verilerinize erişim, bu bilgileri firmamız adına işlemek üzere kullanması gereken ve Kişisel verilerinizi firmamızla sözleşmesi gereği güvende ve gizli tutması gereken Volvo Cars çalışanları ve tedarikçileri ile sınırlandırılmıştır. Kişisel verilerinizin bütünlüğünü herhangi bir üçüncü tarafa karşı en iyi şekilde koruyan veri işleme servislerini seçmeyi hedefleriz. Bu işleme faaliyetlerinden bazıları, Kişisel verilerinizin başka bir ülkeye aktarıldığı veya başka ülkede işlendiği anlamına gelebilir. Bu tür aktarma, ülkenizde mevcut olan gerekliliklere uygun olarak yapılacaktır.

PAZARLAMA

Onayınız olmadan, Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız veya ticaretini yapmayacağız. Bu tür bir ifşa için önceden onayınızı almadan, Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla, söz konusu üçüncü tarafların pazarlaması amacıyla paylaşmayacağız. Bu onayı vermiş olmanıza rağmen üçüncü taraftan size pazarlama materyallerinin gelmesini durdurmak istiyorsanız, lütfen söz konusu üçüncü tarafla doğrudan iletişim kurun. Size yeni ürünler, hizmetler, etkinlikler veya benzer pazarlama faaliyetleri ile ilgili bilgiler sağlayabiliriz. Belirli bir e-posta bülteni veya benzer bir bildirime yönelik aboneliğinizi sonlandırmak istiyorsanız, lütfen ilgili bildirimde yer alan talimatları izleyin. Volvo Cars'tan gelen belirli türde bildirimlerden vazgeçmek ve daha önce gönderilmiş tercihleri değiştirmek için Volvo Cars tüketici portal hesabınızı veya yerel pazarınızda size sunulan benzer bir servisi de kullanabilirsiniz.

WEB SİTELERİ VE ÇEREZLER

Genel olarak Volvo Cars web sitelerini bize kimliğinizi bildirmek veya kendiniz hakkında herhangi bir bilgi vermek zorunda kalmadan ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, size bazı servisler veya teklifler sunabilmek için sıklıkla ad ve e-posta adresiniz gibi belirli Kişisel Verileri kaydetmeniz gerekir. Ayrıca, web sitelerini bu tür kayıtlardan önce nasıl kullandığınızı anonim olarak (çerezler yoluyla) toplayabiliriz. Bu bilgiler web sitelerimizi veya pazarlama çalışmalarımızı iyileştirmemizde bize yardımcı olacaktır. Müşterilerimize açık tüm Volvo Cars web sitelerimiz, çerezlerin kullanımına ilişkin bilgiler içermektedir. Belirli ülkelerde çerezleri kabul etmek veya reddetmek için çevrimiçi bir prosedür de bulunmaktadır. Çerezlerimizin kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen www.volvocars.com altında ülkeniz için yayınlanan yerel bilgilere başvurun.

APLİKASYONLAR

Uygulamalarımızdan birini indirdiğinizde veya kullanmak için kayıt olduğunuzda, isminiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer kayıt bilgileriniz gibi kişisel verilerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca, uygulamalarımızı kullandığınızda, cep telefonunuzla bağlantılı teknik bilgiler ve uygulamayı kullanma şekliniz dahil bazı bilgileri otomatik olarak elde edebiliriz. Kullandığınız belirli bir uygulamaya dayalı olarak ve yalnızca siz bu tarz bir bilgi toplamayı kabul ettikten sonra, iletişim bilgileri, konum bilgileri veya diğer dijital içerikler dahil cihazınızda kayıtlı olan bilgileri de toplayabiliriz. Topladığımız bilgileri hakkındaki daha fazla detay, gizlilik bildiriminde ve/veya her bir bağımsız uygulama için özel bildirimde yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ PARTİ HİZMETLER VE UYGULAMALAR

İndirdiğiniz bazı üçüncü taraf uygulamaların önceden kurulu olduğu veya kaydolabildiğinizde, gizlilik politikamıza bakılmaksızın geçerli olacak ayrı şartlar ve gizlilik politikaları olabilir. Volvo Cars üçüncü şahıslardan gelen uygulamalarda veya hizmetlerde Kişisel Verilerin kullanılmasından sorumlu değildir. Kaydolmadan, indirmeden veya kullanmadan önce, her bir üçüncü taraf hizmet veya uygulamanın kullanıcı şartları ve gizlilik politikasını dikkatlice incelemenizi öneririz. Ayrıca, indirmeden sonra üçüncü taraf uygulamalardaki gizlilik seçenekleri ve kontrollerine bakmanızı da öneriyoruz.

ÇOCUKLAR

Hizmetlerimiz çocukların kullanımına yönelik değildir. 13 yaş altı çocuklar hakkında herhangi bir Kişisel Veriyi bilerek talep etmez, toplamaz veya pazarlamayız. Bir çocuk bize Kişisel Verileri sağlamışsa, o çocuğun bir ebeveyni veya vasisi, kayıtlarımızdan silinmesini sağlamak için bizimle iletişime geçebilir. 13 yaş altındaki bir çocuk ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer 13 yaş altındaki veya yargı yetkisine bağlı olarak eşdeğer yaş sınırındaki bir çocuğun kişisel bilgilerini kazara toplamışsak, bilgileri silmek için gerekli adımları mümkün olduğunda çabuk alacağız.

İZLEME

Yasal gerekliliklerin bir sonucu olarak, ürettiğimiz arabalar da dahil olmak üzere sistemimizin nasıl çalıştığını izlemeliyiz. Bu, araçlardan örnek veri topladığımız anlamına gelir.

VERİ KORUMA TEMSİLCİSİ

Aşağıdaki iletişim ayrıntıları vasıtasıyla Volvo Cars veri koruma temsilcisi ile iletişim kurabilirsiniz:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Haklarınızı görmek, bilgi edinmek veya işleme aldığımız Kişisel verilerinize ulaşabilmek için, lütfen iletişime geçin:

Volvo Car Turkey Otomobil Ltd Sirketi, Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza No: 15 Kat:4 Postal code:34367 Harbiye - Sisli District, İstanbul, Türkiye

Ayrıca, yerel veri koruma yetkililerine de ulaşabilirsiniz.

Yayınlandı 26.2.2018

Bu size yardımcı oldu mu?

Değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.
Size yardımcı olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz.
Geri bildirim
Gönder
Evet Hayır