Розпізнавання голосу

Голосове керування дозволяє вмикати функ.авто гол.командами,напр.,керувати тел.,підкл.по Bluetooth,або нав.сист. Розпоч.роботу і знайдіть кор.поради щодо удоск.викор.функ.голос.кер.
//Ukraina